TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?LKÖ?RET?M YÜZ (100) TEMEL ESER
TÜRK EDEB?YATI


1.Dede Korkut Hikayeleri (?lkö?retim ?çin Uyarlama)
2.Mevlana’n?n Mesnevisinden Seçme Hikayeler
(?lkö?retim Çocuklar? ?çin Seçme…)
3.Karagöz ile Hacivat
(?lkö?retim ?çin Seçme Hikayeler)
4.Vatan Yahut Silistre
(Nam?k Kemal)
5.Ömer’in Çocuklu?u
(Muallim Naci)
6.Gulyabani
(Hüseyin Rahmi Gürp?nar)
7.?ermin
(Tevfik Fikret)
8.Alt?n I??k
(Ziya Gökalp)
9.Yaln?z Efe
(Ömer Seyrettin)
10. Çocuk ?iirleri
(?brahim Alaaddin Gövsa)
11. Hep O ?ark?
(Yakup Kadri Karaosmano?lu)
12. Peri K?z? ile Çoban Hikayesi
(Orhan Seyfi Orhon)
13. Uluç Reis
(Halikarnas Bal?kç?s?-Cevat ?akir Kabaa?açl?)
14. Damla Damla
(Ru?en E?ref Ünayd?n)
15. Ba?r?yan?k Ömer
(Mahmut Yesari)
16. Domaniç Da?lar?n?n Yolcusu
(?ukufe Nihai)
17. Evvel Zaman ?çinde
(Eflatun Cem Güney)
18. Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan Çocuklara Hikayeler
(Mehmet Seyda)
19. Gururlu Peri
(Mehmet Seyda)
20. Ak?n
(Faruk Nafiz Çaml?bel)
21.Havaya Uçan At
(Peyami Safa)
22.Benim Küçük Dostlar?m
(Halide Nusret Zorlutuna)
23.Sevdal? Bulut
(Naz?m Hikmet)
24.Kuklac?
(Kemalettin Tu?cu)
25.Yer Alt?nda Bir ?ehir
(Kemalettin Tu?cu)
26.Arif Nihat Asya’dan Seçme ?iirler
(Arif Nihat Asya)
27.Sait Faik Abas?yan?k’tan Seçme Hikayeler
28.Koçyi?it Köro?lu
(Ahmet Kutsi Tecer)
29.Az Gittik Uz Gittik
(Pertev Naili Boratav)
30.Aritmetik ?yi Ku?lar Pekiyi
(Cemal Süreya)
31.Çocuklara ?iirler
(Vehbi Cem A?kun)
32.87 O?uz
(Rak?m Çalapala)
33.Yonca K?z
(Kemal Bilba?ar)
34.Bitmeyen Gece
(Mithat Enç)
35.Halime Kaptan
(R?fat Ilgaz)
36.Gümü? Kanat
(Cahit Uçuk)
37.Vatan Topra??
(Mükerrem Kamil Su)
38.Barbaros Hayrettin Geliyor
(Feridun Faz?l Tülbentçi)
39.E?ref Saati
(?evket Rado)
40.Nasreddin Hoca Hikayeleri
(Orhan Veli)
41.?nci’nin Maceralar?
(Orhan Kemal)
42.All? ile F?rf?r?
(O?uz Tansel)
43.Tiryaki Sözleri
(Cenap ?ahabettin)
44.Kelo?lan Masallar?
(Tahir Alangu)
45.Billur Kö?k Masallar?
(Tahir Alangu)
46.Osmanc?k
(Tar?k Bu?ra)
47.Bal?m K?z Dal?m O?ul
(Ceyhun Atuf Kansu)
48.Falaka
(Ahmet Rasim)
49.Bir Gemi Yelken Açt?
(Ali Mümtaz Arolat)
50.Üç Minik Serçem
(Necati Cumal?)
51.Memleket ?iirleri Antolojisi
(Osman Atilla)
52.Ülkemin Efsaneleri
(?brahim Zeki Burdurlu)
53.An?larda Öyküler
(?brahim Zeki Burdurlu)
54.Ald? Sözü Anadolu
(Mehmet Önder)
55.Göl Çocuklar?
(?brahim Örs)
56.Miskinler Tekkesi
(Re?at Nuri Güntekin)
57.Tanr? Misafiri
(Re?at Nuri Güntekin)
58.Ötle?en Ku?u
(Halil Karagöz)
59.Ar?lar Ordusu
(Bekir Y?ld?z)
60.Yank?l? Kayalar
(Y?lmaz Boyuna?a)
61.Yürekdede ile Padi?ah
(Cahit Zarifo?lu)
62.Serçe Ku?
(Cahit Zarifo?lu)
63.Bir Küçük Osmanc?k Vard?
(Hasan Nail Canat)

 

HAZIRLATILACAK ESERLER


64. Tekerlemeler
65. Türkçede Deyimler
66. Türk Atasözlerinden Seçmeler
67. Türk Bilmecelerinden Seçmeler
68. Türk Ninnilerinden Seçmeler
69. Türkülerden Seçmeler
70. Türk Manilerinden Seçmeler

 

DÜNYA EDEB?YATI

71. Küçük Prens
(A. de Exupery)
72.
?eker PortakaI? (Jose Mauro de Vasconcelos)
73.
0liver Twist (Charles Dickens)
74.
Alice Harikalar Ülkesinde (Lewis Carrol)
75. Gülliver’in Gezileri (Swift)
76.
Define Adas? (Robert Louis Stevenson)
77. Robin Hood (Howard Pyle)
78. Tom Sawyer (Mark Twain)
79.
Ezop Masallar?
80. Andersen Masallar? I-II
81.
Üç Silah?örler (Alexander Dumas)
82.
La Fontaine’den Seçmeler (La Fontaine)
83. Pinokyo (Carlo Collodi)
84. 80 Günde Devr-i Alem (Jules Verne)
85.
?nci (John Steinbeck)
86. Beyaz Yele (Rene Guillot)
87. Peter Pan
(James Matthew Barrie)
88. Uçan S?n?f (Erich Kastner)
89. Ya?mur Ya?d?ran Kedi (Marcel Ayme)
90. Ölümsüz Aile (Natalie Babbitt)
91. Ya?l? Adam ve Deniz (Ernest Hemingway)
92. Mutlu Prens (Oscar Wilde)
93. ?amatal? Köy (Astrid Lindgren)
94. Momo (Michael Ende)
95. Heidi (Johanna Styri)
96. ?nsan Ne ile Ya?ar (Leo Tolstoy)
97. Sol Aya??m (Christy Brown)
98. Hikayeler (Anton Çehov)
99. De?irmenimden Mektuplar (Alfonse Daudet)
100. Pollyanna (Elaanor Porter)

L?SE YÜZ (100) TEMEL ESER
TÜRK EDEB?YATI
1. M. Kemal Atatürk – Nutuk
2. Kutadgu Bilig’den Seçmeler
3. Dede Korkut Hikayeleri
4. Yunus Emre Divan?’ndan Seçmeler
5. Mevlana-Mesnevi’den Seçmeler
6. Nasreddin Hoca F?kralar?ndan Seçmeler
7. Divan ?iirinden Seçmeler
8. Halk ?iirinden Seçmeler
9. Evliya Çelebi – Seyahatnamesi’nden Seçmeler
10. Kerem ile Asl?
11. Samipa?azade Sezai – Sergüze?t
12. Halit Ziya U?akl?gil – Mai ve Siyah
13. Hüseyin Rahmi Gürp?nar – Kuyruklu Y?ld?z Alt?nda Bir ?zdivaç
14. Ahmet Rasim – ?ehir Mektuplar?
15. Ahmet Hikmet Müftüo?lu – Ça?layanlar
16. Ömer Seyfettin – Hikayelerden Seçmeler
17. Mehmet Akif Ersoy – Safahat
18. Ahmet Ha?im – Bize Göre
19. Yahya Kemal Beyatl? – E?il Da?lar
20. Yahya Kemal Beyatl? – Kendi Gök Kubbemiz
21. Abdulhak ?inasi Hisar – Bo?aziçi Mektuplar?
22. Ru?en E?ref Ünayd?n – Diyorlar ki
23. Yakup Kadri Karaosmano?lu – Kiral?k Konak
24. Yakup Kadri Karaosmano?lu – Yaban
25. Refik Halit Karay – Memleket Hikayeleri
26. Refik Halit Karay – Gurbet Hikayeleri
27. Halide Edib Ad?var – Sinekli Bakkal
28. Halide Edib Ad?var – Mor Salk?ml? Ev
29. Re?at Nuri Güntekin – Anadolu Notlar?
30. Re?at Nuri Güntekin – Çal?ku?u
31. Falih R?fk? Atay – Çankaya
32. Falih R?fk? Atay – Zeytinda??
33. Faruk Naf?z Çaml?bel – Han Duvar?
34. Naz?m Hikmet – Memleketimden ?nsan Manzaralar?
35. ?evket Süreyya Aydemir – Suyu Arayan Adam
36. Memduh ?evket Esendal – Aya?l? ile Kirac?lar?
37. Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Ko?u?u
38. Peyami Safa – Fatih – Harbiye
39. Nihad Sami Banarl? – Türkçe’nin S?rlar?
40. Ahmet Hamdi Tanp?nar – Be? ?ehir
41. Ahmet Hamdi Tanp?nar – Sahnenin D???ndakiler
42. Samiha Ayverdi – ?brahim Efendi Kona??
43. Necip Faz?l K?sakürek – Çile
44. Sabahattin Ali – Kuyucakl? Yusuf
45. Ahmet Kutsi Tecer – ?iirler
46. Ahmet Muhip D?ranas – ?iirler
47. A??k Veysel – Dostlar Beni Hat?rlas?n
48. Orhan Veli – Bütün ?iirleri
49. Cahit S?tk? Taranc? -Otuzbe? Ya? (Bütün ?irleri)
50. Kemal Tahir – Esir ?ehrin ?nsanlar?
51. Orhan Kemal – Eskicinin O?ullar?
52. Sait Faik Abas?yan?k – Kay?p Aran?yor
53. Sait Faik Abas?yan?k – Hikayelerinden Seçmeler
54. Halikarnas Bal?kç?s? – Aganta Burina Burinata
55. Kemal Bilba?ar – Cemo
56. Samim Kocagöz – Kalpakl?lar
57. Tar?k Bu?ra – Küçük A?a
58. Necati Cumal? – Tütün Zaman?
59. R?fat Ilgaz – Karartma Geceleri
60. Orhan Hançerlio?lu – 7. Gün
61. Fakir Baykurt – Kaplumba?alar
62. Faik Baysal – Drina’da Son Gün
63. Abbas Sayar – Y?lk? At?
64. Haldun Taner – Hikayelerinden Seçmeler
65. O?uz Atay – Bir Bilim Adam?n?n Roman?
66. Aziz Nesin – Ya?ar Ne Ya?ar Ne Ya?amaz
67. Sabahattin Kudret Aksal – Gazoz A?ac?
68. Yusuf At?lgan – Anayurt Oteli
69. Cemil Meriç – -Bu Ülke
70. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Ba?gil – Gençlerle Ba?ba?a
71. Naki Tezel – Türk Masallar?
72. Salah Birsel – Bo?aziçi ??ng?r M?ng?r
73. Bahattin Özki?i – Sokakta
DÜNYA EDEB?YATI
74. Beydeba – Kelile ve Dimne
75. Eflatun – Devlet
76. Platon – Sokrates’?n Savunmas?
77. Sadi – Gülistan
78. Cervantes – Don Ki?ot
79. Balzac – Vadideki Zambak
80. Viktor Hugo – Sefiller
81. Goethe – Faust
82. Daniel Daefo – Robinson Crusoe
83. Dostoyevski – Suç ve Ceza
84. Gogol – Ölü Canlar
85. Turgenyev – Babalar ve O?ullar
86. Tolstoy – Sava? ve Bar??
87. Gustav Flaubert – Madam Bovary
88. Charles Dickens – ?ki ?ehrin Hikayesi
89. Knut Hamsun – Açl?k
90. Jack London – Beyaz Di?
91. Rabindranath Tagore – Gora
92. Ernest Hemingway – Çanlar Kimin ?çin Çal?yor
93. William Faulkner – Ses ve Öfke
94. ?vo Andriç – Drina Köprüsü
95. Panait ?strati – Akdeniz
96. John Steinbeck – Fareler ve ?nsanlar
97. M Selimoviç – Dervi? ve Ölüm
98. Cengiz Da?c? – Onlar da ?nsand?
99. Cengiz Aytmatov – Beyaz Gemi
100. Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Bedel (Gün Uzar Yüzy?l Olur)

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn860
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12933
mod_vvisit_counterBu Ay12933
mod_vvisit_counterToplam7669279

Kimler ネvrimi蓾

u anda 22 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
dev