TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Haldun TANER

Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okudu. Yurda dönünce (1938) ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyat? Bölümü'nü bitirdi (1950), Edebiyat Fakültesi'nde tiyatro desrleri verdi. Tercüman ve Milliyet gibi gazetelerde günlük yaz?lar yay?nlad?. "Deveku?u Kabare Tiyatrosu"nu kurdu (1986), 1983 Simavi Vakf? Edebiyat Ödülü'nü (Pertev Naili Boratav'la) ald?.

Ça?da? Türk tiyatrosunun en önde gelen temsilcilerinden olan Taner, geleneksel Türk tiyatrosu ile epik tiyatronun bir bile?imini yaratmaya çal??m??t?r. Taner'in oyunlar?, önce toplumsal tiyatronun, sonra politik tiyatronun, daha sonra da müzikli tiyatro ile politik kabare tiyatrosunun örneklerini birle?tirerek, ça?da? halk tiyatrosunun örnekleri ile birlikte “ça?da? halk tiyatrosu”nun ortak paydas? alt?nda toplanabilir. Taner'in de?i?en toplumsal de?erleri, eski yeni çat??mas?n? ele alan gerçekçi toplumsal oyunlar?n?, epik tiyatro teknikleri ile göstermeci seyirlik ve aç?k oyun özellikleri ta??yan politik gülmece oyunlar? izlemi?tir.

Yüzeyde politikac? tipini ele?tiren "Günün Adam?" (1949), geçmi?in an?lar?n? de?erken o günün anlam?n? bulgulayan ya?l? bir siyasetçiyi anlatan "D??ardakiler" (1952), bir sanatç?n?n kap?la?m?? çevresiyle çat??mas?n? yans?tan "De?irmen Dönerdi" (1958), tarihsel bir olay?n öykülenmesini ku?aklar aras? ayr?mlar içinde gösteren "Lütfen Dokunmay?n" (1960), toplumsal de?i?imler sürecindeki ki?ileri ortak çevreleri içinde gösteren "Fazilet Eczanesi" (1960), küçük burjuva hümanizmini bir aile örne?inde sergileyen "Huzur Ç?kmaz?" (1962), gecekondu ya?am?ndaki toplumsal-ekonomik çeli?kileri bir kahramanl?k parodisi içinde veren "Ke?anl? Ali Destan?" (1964), küçük insan?n sömürülü?ünü tarihsel dönemlerle örneklendirerek yeren "Gözlerimi Kapar?m Vazifemi Yapar?m" (1964), Lukianos'un bir masal?na dayanan ve sömürü mekanizmas?n? ele?tiren bir siyasal alegori olan "E?e?in Gölgesi" (1965), geleneksel tiyatro ö?eleri içinde müzikli bir oyun olan "Zilli Zarife" (1966), M?nakyan Tiyatrosu, Ahmet Vefik Pa?a tiyatrosu ve Kel Hasan Tuluat Tiyatrosu’nun Moliere'in George Dandin oyununun oynan??? örne?inde vererek, Türk halk tiyatrosunun “biçim sorunsal?”n? i?leyen "Sersem Kocan?n Kurnaz Kar?s?" (1971), sanatç? ile toplum aras?ndaki ili?kiyi ele alan "Ay?????nda ?amata" (1978), Haldun Taner’in ba?l?ca oyunlar? aras?ndad?r. Sanatç?n?n kabare oyunlar? da ?öyle s?ralanabilir: "Vatan Kurtaran ?aban" (1968), "Astronot Niyazi" (1970), "Dün ve Bugün" (1972), "A?k-ü Sevda" (1973), "Yar Bana Bir E?lence" (1975), "Ha Bu Diyar" (1974)

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn851
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12924
mod_vvisit_counterBu Ay12924
mod_vvisit_counterToplam7669270

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev