TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Gerçek Ad?: Metin Akp?nar

Do?um Yeri: Aksaray, ?stanbul

Do?um Tarihi: 02.11.1942

Onu Ünlü Yapan Ne?

Deveku?u Kabare Tiyatrosu'nun kurucular? aras?ndayd? (1967), daha sonra sinemaya ad?m att? ve Zeki Alasya ile birlikte rol ald??? sosyal içerikli filmlerle tan?nd?..

Birliktelikleri:
E?i: Göksel Özdo?du, 17 ?ubat 1961'de evlendiler, (Ayr?ld?lar)

Ailesi:
Annesi: Nadide Han?m
Babas?: Mustafa Bey

Ödüllerinden Baz?lar?: -
E?itim:
- Pertevniyal Lisesi, Aksaray, ?stanbul


Merakl?s?na...
1962'de Türk Talebe Birli?i'nde amatör olarak tiyatroya ba?lad?.
?ki y?l sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer ald? ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yap?mlar?nda rol ald?.
1967'de Türkiye'nin ilk Kabare Tiyatrosu olan Deveku?u Kabare Tiyatrosu'nun kurucular? aras?ndayd?
1972'de Tatl? Dillim filmiyle sinemaya ad?m atan Akp?nar, Zeki Alasya ile ayr?lmaz bir ikili olu?turmu?lar ve y?llarca tiyatroda, sinemada ve televizyon birlikte rol alm??lard?.
Bir söyle?ide; day?s? Mevlanakap?l? Ka??kç? Ahmet'in ünlü bir kabaday? oldu?unu söyleyen Akp?nar, annesi engel olmasa kendisinin de kabaday? olaca??n? söylemi?ti.
Daha önce küs oldu?u Kemal Sunal ile Propoganda filminde, ayn? ?ekilde Zeki Alasya ile de Güle Güle filminin çekimlerinde yeniden bar??m??t?
Propaganda filmiyle yeni bir sayfa açt???n? belirten Akp?nar art?k farkl? karakterleri canland?rmaya ba?layaca??n? söylemi?ti.
Yeme?e olan dü?künlü?ü ile tan?n?yor.
S?kl?kla telif haklar? ile ilgili ?ikayetlerde bulunan Akp?nar, kazand??? paralar yat?r?m yapmas?n? bilen bir aktör. Zira, Zeki Alasya ile kavgal? olduklar? dönemde ç?kan tart??malarda, Zeki Alasya'n?n kazand??? paralar? yat?r?ma dönü?türmedi?ini kendisinin ise farkl? davrand???n? söylemi?ti.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn907
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12980
mod_vvisit_counterBu Ay12980
mod_vvisit_counterToplam7669326

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev