TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ferhan ?ENSOY

1951 y?l?n?n 26 ?ubat günü Samsun'un Çar?amba ilçesinde do?an Ferhan ?ensoy'un annesi Müjgan ?ensoy ilkokul ö?retmeni; babas? Yusuf Cemil ?ensoy ise tüccar ve o dönem Çar?amba Belediye Ba?kan?d?r.

?lk öykü ve ?iirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 y?l?nda yay?mlanan ?ensoy'un, yazd??? skeçler de Deveku?u Kabare'de 1970 y?l?nda oynanmaya ba?lad?.

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan ?ensoy, 1970 y?l?nda Çar?amba Lisesi'nden mezun oldu.

1971 y?l?nda Grup Oyuncular? çat?s?nda ilk profesyonel oyunculuk deneyimini ya?ayan ?ensoy, 1972-1975y?llar? aras?nda Fransa ve Kanada'da tiyatro e?itimine ve çal??malar?na Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adl? oyunuyla 1975'te En ?yi Yabanc? Yazar ödülünü ald?. Ayn? y?l Türkiye'ye döndü.

1976'da ilk televizyon skeçlerini yazd?, bu skeçlerde bir garson rolüyle ilk kez televizyona ç?kt?. 1978'de, yazd??? Bizim S?n?f adl? televizyon dizisi ikinci bölümden sonra ö?retmenlerin manevi ?ahsiyat?n? tezyif etti?i gerekçesiyle TRT'de yasakland?, oyuncu olarak kat?ld??? di?er televizyon dizileri de yay?ndan kald?r?ld?; 1979'de Sizin Dershane dizisini haz?rlad?.

2005 y?l?nda say?lar? 15'i bulan kitaplar?n?n ilki olan Kazanc? Yoku?u 1977 y?l?nda yay?mlanan ?ensoy, 1980 y?l?nda Ortaoyuncular'? kurdu. Bugüne dek 38 oyunun oynand??? Ortaoyuncular bünyesinde Nöbetçi Oyuncular adl? bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatç?lar?n?n yeti?tirilmesine katk?da bulunan ?ensoy, 1989 y?l?nda Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin Ortaoyuncular? Kavu?unu devrald?. 1990'da Küçük Sahne'ye ta??nan Ortaoyuncular, 1989'da ?ensoy'un tarihi SES tiyatrosunu onartmas?ndan sonra SES-1885 tiyatrosuna ta??nd?.

1977'de ilk filmi K?z?n? Dövmeyen Dizini Döver'i çekti. 1986'da Paras?z Ya?amak Pahal? oyununu film senaryosu olarak yeniden yazd? ve yönetmen olarak filmi çekti; Bir Bilen filminin senaryosunu yazd?, filmde oynad? ve yönetti. 1990'da Sezen Aksu ile Büyük Yaln?zl?k filminde oynad?.

1987'de yaz?p yönetti?i Muz?r Müzikal adl? müzikal, gerici kesimin tepkisi ile kar??la?t?. 7 ?ubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendi?i ?an Tiyatrosu ?üpheli bir biçimde yand?; ?ensoy 21 gün hapis cezas?na çarpt?r?ld?. Ayn? y?l yaz?p sahneledi?i Ferhangi ?eyler adl? tek ki?ilik gösterisi 2004'te 1530. gösterime ula?t?.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn853
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12926
mod_vvisit_counterBu Ay12926
mod_vvisit_counterToplam7669272

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev