TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Nihat Sami Banarl? ( 1907)- (1974)

Edebiyat tarihçisi, yazar, ?air ve edebiyat ö?retmenidir.1907 y?l?nda ?stanbul'da Fatih'te do?du.Trabzon mebusu ?air Emin Hilmi'nin torunu, vali ?air ?lyas Sami'nin o?ludur.Soyad?n? babas?n?n ve annesinin mezarlar?n?n bulundu?u Banarl? kasabas?ndan ald?. 1930 y?l?nda Edebiyat Fakültesinden ve Yüksek Ö?retmen Okulundan mezun oldu.1929-1934 y?llar? aras?nda Edirne Lisesi ile K?z ve Erkek Ö?retmen Okulunda edebiyat ö?retmenli?i yapt?.1947 y?l?na kadar ?stanbul'da Kabata?, Galatasaray, Bo?aziçi, ?i?li Terakki ve I??k Liselerinde, 1947-1969 y?llar? aras?nda E?itim Enstitüsü ile Yüksek Ö?retmen Okulunda Edebiyat; Yüksek ?slâm Enstitüsünde ?slâmi Türk Edebiyat? Tarihi ö?retmenliklerinde bulundu.

1969 y?l?nda kendi iste?i ile emekliye ayr?ld?. Ö?retmenlik yaparken bir çok kurulu?larda ek görev ald?.1948 y?l?ndan itibaren Hürriyet gazetesinde Edebi Sohbetler sütununda devaml? yaz?lar yazd?.1953 y?l?nda kurulan ?stanbul Fetih Cemiyetine girdi. Bu kurulu?a ba?l? olan ?stanbul Enstitüsüne müdür oldu.1958 y?l?nda Yahya Kemal Enstitüsü yay?n i?lerini yürüttü.Milli E?itim Bakanl??? 1000 Temel Eser ve Ça?da? Türk Yazarlar? Komisyonlar?na üye ve ba?kan seçildi.1970 y?l?nda kurulan Kubbealt? Akademisine Edebiyat Kolu Ba?kan? ve Akademi Dergisi Müdürü oldu.1974 y?l?nda 67 ya??nda iken ?stanbul'da vefat etti. Mezar? Rumeli Hisar? Mezarl???'ndad?r.

Eserleri:
Yahya Kemal Ya?arken, Yahya Kemal’in Hat?ralar?,Türkçe’nin S?rlar?, ?iir ve Edebiyat Sohbetleri, Resimli Türk Edebiyat? Tarihi, Dasitan’i Tevarih’i Müluk’i Ali Osman ve Cem?id ve Hur?id Mesnevisi(Ahmedi), Nam?k Kemal ve Türk Osmanl? Milliyetçili?i, Büyük Nazireler Mevlid ve Mevlid’de Milli Çizgiler, Edebi Bilgiler, Metinlerle Edebi Bilgiler, Ba?lang?çtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyat? Tarihi, Fatih’in Zafer S?rlar?.

Kaynak:

1)Edebiyat?m?zda ?simler Sözlü?ü Behçet Necatigil Varl?k Y. ?stanbul 1980 sf.70

2)Osmanl? Tarihi Yazarlar? M.Orhan Bayrak ?stanbul 1982 sf.60-61

3)?.Güngör'ün notlar?

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1391
mod_vvisit_counterDn1226
mod_vvisit_counterBu Hafta2791
mod_vvisit_counterBu Ay15710
mod_vvisit_counterToplam7493292

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev