TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Haluk Dursun ( 1957)

A.Haluk Dursun, 1957 y?l?nda Hereke'de do?du. ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sonça? ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara?t?rmalar? Enstitüsü'nde "?slam Amme Hukukunda Hükümet Anlay???" konusunda yüksek lisans, "II. Abdülhamit Döneminde Akabe'de Osmanl?-?ngiliz Rekabeti" konusunda da doktora tezi haz?rlad?. 1982 y?l?nda Marmara Üniversitesi Atatürk E?itim Fakültesi'neAra?t?rma Görevlisi olarak girdi. Daha sonra Ö?retim Görevlisi ve Yard?mc? Doçent oldu. Fakültede Bizans Tarih ve Medeniyeti, Türk Kültür Tarihi, Osmanl? Müesseseleri ve Medeniyeti, Yeni ve Yak?nça?'da Avrupa Tarihi ve Türk ?nk?lap Tarihi dersleri verdi.

Atatürk E?itim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde Akademik Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeli?i yapt?.

Akademik çal??malar? d???nda kamusal alanda da faaliyetleri olan Haluk Dursun, ?BB Kültür A.?. Genel Müdür Dan??man? olarak, Miniatürk Projesinin haz?rlanmas?nda katk?da bulundu.

?çi?leri Bakanl???nca Türkiye Turing Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeli?ine atand? ve 2005/2006 tarihlerinde Ba?kan Vekilli?i yapt?.
Kültür ve Turizm Bakanl???n?n talebiyle Ayasofya Müzesi Ba?kanl??? görevini yürütmekte olan Haluk Dursun 2007 y?l?nda k?sa bir dönem ?stanbul ?l Kültür ve Turizm Müdürlü?ü yapt?. 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti ?stanbul’da Dan??ma Kurulu ve Yürütme Kurulu görevlerinde bulundu.

Tarih ve ?slam Ara?t?rmalar? Vakf? ve Türbeler, Çe?meler, Ta??n?r, Ta??nmaz Kültür Varl?klar? Koruma ve Ya?atma Derne?i Yönetim Kurulu Üyeli?i yapmaktad?r.

2007 y?l?nda ?stanbul Büyük?ehir Belediye’sinin Haliç Kültür Gezilerini gerçekle?tirdi.

Kültür ve Turizm Bakanl???n?n “?stanbul Kültür Sanat Rehberli?i Rehberlikte Uzmanla?ma Projesi”nde “**üm Kültürü ve Türbeler”, “Su Kültürü ve Çe?meler” derslerini verdi.

Eman Tur ve TUR?NG Kurumu ad?na “Mustafa Kemal’in Rumeli’si” ve “Üç Dinin Kav?a??nda Kudüs” ba?ta olmak üzere Osmanl? Co?rafyas?na Kültür Gezileri düzenledi.

De?i?ik gazetelerde “Kültür Sanat Yaz?lar?”, Televizyonlarda “Kültür Sanat Programlar?” haz?rlad?.
Eylül 2005 tarihinden itibaren TRT 2 de yay?nlanan “Tarih Mekan” program?n? haz?rlay?p sunuyor.

Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Ö?retim Üyesi kadrosunda bulunan A.Haluk Dursun Osmanl? Kurumlar? ve Medeniyet Tarihi Doçentidir ve ayn? zamanda 2006 y?l?ndan beri Ayasofya Müze Ba?kanl??? görevini sürdürmektedir.

BASILMI? K?TAPLARI:

1.Ermeni Terörünün Kaynaklar?
2.?stanbul’da Ya?ama Sanat?, Ötüken Y
3.Nil’den Tuna’ya Osmanl? Yaz?lar?, Ötüken Y.
4.Tuna Güzellemesi, Kubbealt? Y.
5.Osmanl? Co?rafyas?na Yolculuk, Tima? Y.

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn849
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12922
mod_vvisit_counterBu Ay12922
mod_vvisit_counterToplam7669268

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev