TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ahmet Orhan Arda

Ahmet Orhan Arda, (1911 - 1 Ocak 1999) Türk mimar. Selanik'de 19 May?s 1911 y?l?nda do?du. ?lk, Orta ve Lise ö?renimini ?stanbul'da tamamlad?. 1936'da (?TÜ)Yüksek Mühendis Mektebi'nden mezun oldu. 1938'de mezun oldu?u yüksek okulun ?n?aat ?ubesi'ne asistan olarak göreve ba?lad?. 1960'da ?TÜ Mimarl?k Fakültesi ikinci Bina Kürsüsü profesörlü?üne atand?. 1939 y?l?nda doçent olmaya hak kazand?.

1 Mart 1941’de An?tkabir için aç?lan uluslararas? yar??maya Prof. Emin Onat ile birlikte kat?ld?. ?kilinin projesi birincilikle ödüllendirildi. An?tkabir’in uygulama projeleri ve in?aat sürecinde emin Onat’la birlikte çal??t?. Üniversitede 1945’e kadar Ord. Prof. Emin Onat’la birlikte daha sonra tek ba??na Mimari Proje dersleri verdi. Yüksek Mühendis Mektebi’nin Üniversiteye (?TÜ) dönü?mesi ile birlikte Mimarl?k Fakültesi Bina Bilgisi Doçentli?i unvan?n? ald?. Bu tarihten itibaren 10 Kas?m 1953 tarihine (Atatürk’ün An?tkabir’e defni) kadar geçen süre içinde bir taraftan akademik ve büro çal??malar?n? yürütürken ayn? süre içinde üniversitedeki görevinden izinli olarak, An?tkabir’in ?antiye çal??malar?nda kat?ld?.

1960 y?l?nda ?TÜ Mimarl?k Fakültesi Bina Bilgisi 2. Kürsüsü Profesörlü?ü’ne atand?. Bir süre sonra ayn? kürsünün ba?kanl???’na getirildi. ?TÜ Mimarl?k Fakültesi Çevre Analizi ve Endüstrile?mi? Bina Tasar?m? Kürsüsü’nde Profesör olarak görev yapt?. 1978 y?l?nda üniversitedeki görevinden emekli oldu. Mimarlar Odas? 828 numaral? üyesi Profesör Orhan Arda 4 Temmuz 2003 tarihinde aram?zdan ayr?ld?.

Eserleri
Emin Halid Onat ile birlikte tasarlay?p uygulad??? An?tkabir’dir (1942-1953)

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn597
mod_vvisit_counterDn3045
mod_vvisit_counterBu Hafta10087
mod_vvisit_counterBu Ay39949
mod_vvisit_counterToplam7563394

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev