TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Varsak Boyu (Varsaklar)

O?uzlar'?n Üçok koluna ba?l? bir Türk Boyu.

Ula?, Elvanl? ve Kusun gibi obalara ayr?l?rlard?. On üçüncü as?rda, Anadolu’ya gelerek, Tarsus-Mersin civar?ndaki da?l?k araziye yerle?tiler. Osmanl?-Karamanl? mücadelesinde, Karamano?ullar? taraf?nda yer ald?lar. Memlûklar'la da kom?u olduklar?ndan, zaman zaman Karamanl?lara kar?? da tav?r ald?lar. Varsaklar?n bir k?sm?, Çelebi Sultan Mehmed zaman?nda, Osmanl? idaresi alt?na al?nd?. Osmanl?-Akkoyunlu sava??nda, bir k?s?m Varsaklar, Akkoyunlu taraf?n? tuttu. Sava? sonunda, Uzun Hasan’la birlikte ?ran’a gittiler (1473). Anadolu’da kalanlar?, Fatih Sultan Mehmed Han'a tâbiiyetlerini arz ettiler. ?kinci Bayezid’e kar?? Cem Sultan'? destekleyen Varsaklar, Yeni?ehir Sava??ndan sonra, bu i?ten vazgeçtiler. Osmanl?-Memlûk mücadelesinde, Memlûklar lehine hareket edip, ?çel sancak beyli?ini ele geçirdiler. Ancak, Sadrazam Davud Pa?a, bunlar? denetim alt?na alarak, ço?unlu?unu, Karaman, K?r?ehir, Antalya, Ayd?n ve Mara? taraf?na sürgün edip yerle?tirdi (1487). Bu durum, Varsaklar?n bir daha devlet aleyhine birle?melerine imkân vermedi.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn969
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4676
mod_vvisit_counterBu Ay37976
mod_vvisit_counterToplam7345281

Kimler evrimii

Şu anda 26 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev