TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Yirmi dört O?uz boyundan biri.

Üçoklar?n Gök Han O?ullar? koluna ba?l? olup, alâmet olarak sungur/akdo?an ku?unu kullan?rlard?. “Nâmuslu ve ünü uzaklara yay?lm??” manâs?na gelen “Çavuldur” kelimesi baz? kaynaklarda “Çavundur” ?eklinde geçer. Çavuldur boyu, 10. yüzy?lda di?er O?uz boylar?yla birlikte yurtlar?ndan Mang??lak/Siyahkûh Yar?madas?na göç etti. Bir k?s?m Çavuldur mensubu, Mang??lak’ta kal?rken, bir k?sm? Selçuklular'la birlikte Anadolu’ya geldi. Bunlardan Emir Çavuldur, Sultan Alparslan’?n; Çavuldur Caka da Dani?mend Gâzi'nin Anadolu fetihlerine komutan olarak i?tirak ettiler. Bu ak?nlarla gelen Çavuldurlardan Anadolu’ya gelip yerle?enler de oldu. Kurduklar? köylere, boylar?n?n adlar?n? verdiler. Bu isimle Anadolu’da, 16. yüzy?lda on alt?, 20. yüzy?l ortalar?nda on yedi köyün varl??? tespit edilmi?tir.

Mang??lak Yar?madas?nda kalan Çavuldur boyu mensuplar? ise, 16. yüzy?lda Kalmuklar?n bask?s?yla Kafkasya’n?n kuzeyine göç ettiler

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn875
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4582
mod_vvisit_counterBu Ay37882
mod_vvisit_counterToplam7345187

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev