TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Çocuklu?unda haf?z olan Ali Efendi, gençlik y?llar?nda ?stanbul'da med*rese ö?renimi gördü; 1862'de s?nav*la saray müezzinli?ine seçildi; padi*?ah?n ikinci imaml???na kadar yük*seldi ve 1885'te saraydan ayr?larak ?zmir'e yerle?ti. Bir ara Manisa'ya ta??nd?ysa da yeniden ?zmir'e dön*dü.

Türk çalg? müzi?i bestecilerinin önemlilerinden olan Tamburî Ali Efendi, Küçük Osman Bey'den tam*bur, birçok besteciden makam, usul ve repertuvar dersleri alm??, ünlü tambur ve kemence ustas? Cemil Bey gibi ö?renciler yeti?tirmi?tir. Ça?da?? Hac? Arif Bey'in romantiz*mini hem kendi lirizmiyle, hem de klasik kurallarla ustaca birle?tiren besteci, yaln?zca a??rsemai, yürüksemai gibi klasik biçimlerde de?il,Arif Bey'in en önemli biçim haline getirdi?i ?ark? biçiminde de yap?tlar vermi?tir.Notas? bulunan 108 yap?t?n?n yedisi çalg? müzi?i (dört pe?rev, üç sazsemaisi), otuzu klasik biçimlerde sözlü yap?t (on alt? beste, yedi a??rsemai, yedi yürüksemai) ve yetmi?i ?ark? olan Tamburî Ali Efendi'nin çalg? müzi?i alan?ndaki en önemli yap?t? Suzidil Pe?revi,Türk çalg? müzi?inin de en seçkin parçalar?ndan biridir.»

Suzidil makam?nda: Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imi? {II. beste); Kani yad-? lebinle hun-i dil nu? etti?im demler (ag?rsemai); Cey*hun arayan dide-i giryan?m? görsün (yürüksemai); Yand?kça oldu suzan kalb-i ?ererfe?an?m (?ark?); Her bir bak???nda ne?e buldum (?ark?).

Nihavent makam?nda: Bilmezdim özüm gamzene meftun imi?im ben

U??ak makam?nda: T?fl-? naz?m meclis-i rindana gel (yürüksemai).

Hüseyni makam?nda: Senden bilirim yok bana bir faide ey gül (?ark?).

Rast makam?nda: Anlatay?m halin dildare ben (?ark?).

Segah makam?nda: Dilharab-? a?k?n?m sensin sebep berbad?ma

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1110
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7526
mod_vvisit_counterBu Ay21911
mod_vvisit_counterToplam7598593

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev