TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Galatasaray Lisesi'nde ve Ankara Lisesi'nde okuyan Bülent Arel, 1937 y?l?nda girdi?i Ankara Devlet Konservatuvar?'nda Necil Kâz?m Akses' in ve Ferhunde Erkin'in ö?rencisi ol*du. Bestecilik ve orkestra yöneticili*?i bölümlerini bitirdikten (1947) sonra, ?stanbul Belediye Konserva*tuvan'na armoni ve solfej ö?retmeni olarak atand?. 1950 y?l?nda ayn? dersleri Ankara Devlet Konservatuvar?'nda vermeye ba?lad?; ayr?ca An*kara radyosunda tonmeister olarak çal??t? ve Gazi E?itim Enstitüsü'nde müzik dersleri verdi. O dönem*de özellikle izlenimci müzik okulu*nun ve Stravinskiy'in etkisinde kala*rak Birinci Senfoni (1951), ?kicinci Senfoni (1952), vb. yap?tlar?n? beste*ledi. 1952'de Helikon Derne?i'nin kurucular?ndan biri oldu ve Helikon Yayl? Çalg?lar Orkestras?'n? yönetti. 1957 y?l?nda Ankara Radyosu Bat? müzi?i ?efli?ine atand?.

ON ?K? TON YÖNTEM? VE ELEKTRON?K MÜZ?K

1946—1957 y?llar? aras?nda yazd??? parçalarda geleneksel müzik biçim*lerine ba?l? kalan Arel, 1957'den sonra on iki ton yöntemini benimse*yip, elektronik müzi?e yöneldi. -1959'da A.B.D'ne giderek Columbia-Princeton Electronic Music Center' da (Columbia-Princeton Elektronik Müzik Merkezi) deneysel müzik ça*l??t?.

O dönemde besteledi?i Haydn'a Sayg? Senfonisi'nde, klasik dönem yap?s?n? on iki ton yaz?s? ve caz ö?eleriyle birle?tirdi. 1961'de Stereo Elektronik Müzik No 1 adl? yap?t?n? besteledi.1962'de Türkiye'ye dönerek Ortado*?u Üniversitesi'nde elektronik müzik laboratuvar? kurma çal??malar?na kat?ld?. 1964'te ?l Radyosu müdürlü*?üne atand? (o y?llarda Kutsal Tören, Kafka'nm Duru?ma Oyunu ?çin Müzik, Wall Street ?zlenimleri adl? elektronik müzik bestelerini gerçekle?tirdi), 1964'te A.B.D'ne giderek Yale Üniversitesi'nde bir elektronik müzik laboratuvar? kurdu ve bu laboratuvarda alt? y?l çal??t?. Bu arada daha önce besteledi?i Oscilator ve Yayl? Dörtlü ?çin Müzik adl? yap?t?n? yeniden ele al?p pla?a doldurdu; Mimiana I/II ve Stereo Elektronik Müzik No 2'yi besteledi. Video Teyp ?çin Modern Dans ve Müzik adl? yap?t?, sonradan Televizyon Kapriçyosu ad?yla plak yap?ld?. Bülent Arel New York' taki Stonybrook Üniversitesi'nde müzik kuram? ve beste dersleri ver*mi?tir.

BA?LICA YAPITLARI

Divertimento (19461; Bale ?çin Müzik (1948); Çocuklar ?çin Eski Tarzda Bale Süiti (1948); Birinci Senfoni (1951); ?kinci Senfoni (1952); Haensel ve Gretel ?çin Müzik (1952); Nasreddin Hoca Müzi?i (1952); Kuartet (1957); Elektronik Frekansmetre ?çin Müzik (1957); Be? Sonnet (?lhan Berkin ?iirleri, 1957); Haydn'a Sayg? Senfonisi (1960); Stereo Elektronik Müzik No 1 (1961); Kutsal Tören (1963); Stereo Elek*tronik Müzik No 2 (1964); Kafka'n?n Duru?mas? ?çin Müzik (1964); Wall Street ?zlenimleri (1964); Bulvar Oyunu ?çin Müzik (Turgut Özakman' ?n oyunu, 1964); Video Teyp ?çin Modern Dans ve Müzik

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1053
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7469
mod_vvisit_counterBu Ay21854
mod_vvisit_counterToplam7598536

Kimler evrimii

Şu anda 49 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev