TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ba?lang?c?ndan günümüze kadar geçen zaman içinde tarih bir bütündür. Ancak çok uzun bir zaman dilimini kapsayan tarihi, bir bütün halinde incelemek ve ö?renmek zordur. Bundan dolay? “ara?t?rmay?, incelemeyi, ö?renmeyi ve ö?retmeyi kolayla?t?rmak için” tarih; zamana, mekâna ve konular?na göre s?n?fland?rmaya tâbi tutulmu? ve bölümlere ayr?lm??t?r.
1)Zamana Göre S?n?fland?rma ( Uzunlu?una Taksim ) : Kronolojik s?raya göre ça?lara veya yüzy?llara ayr?larak incelenir.Yaln?zca belli bir dönemi, ça?? ya da zaman aral???nda olu?an olaylar? anlat?r.
Örnek: ?lkça? Tarihi, Fatih Dönemi, XIX. Yüzy?l Tarihi vs
2)Mekâna Göre S?n?fland?rma ( Co?rafi Taksim ) : Yaln?zca belli bir bölge ya da co?rafi alan?n tarihini anlat?r. Zaman ve konu s?n?rlamas? yoktur.
Örnek: Bursa Tarihi, Asya Tarihi, Çin Tarihi, Avrupa Tarihi, Türkiye Tarihi vs.
3)Konuya Göre S?n?fland?rma ( Derinli?ine Tasnif ) : ?nsanlar?n faaliyet gösterdikleri alanlar?n ara?t?r?lmas? amac?yla yap?lm?? s?n?fland?rmad?r. Yaln?zca belli bir konuyu anlat?r. Yer ve zaman s?n?rlamas? yoktur. Böylece toplumlar?n siyasi, dini, ekonomik, sosyal vb. yönleri ayr? ayr? incelenir.
Örnek: Felsefe Tarihi, Siyasi Tarih, Kültür Tarihi, Ekonomi Tarihi vs.
NOT: Tarih türleri, yaln?z yere, zamana ya da konular?na göre ayr?lmayabilir. Bazen, yer ve zaman, bazen de zaman ve konu bir arada olabilir.
Ortaça? Avrupa Tarihi
XVIII. yüzy?lda ?stanbul.
Yak?nça?’da Avrupa'n?n Ekonomik yap?s?... gibi.
Zamana, mekâna ve konuya göre yap?lan s?n?fland?rma tarihin incelenmesini kolayla?t?rmakla birlikte bütünlü?ü bozmaktad?r. Çünkü di?er dönemlerden ba??ms?z bir tarihi dönem, di?er bilimsel geli?melerden, dini olaylardan ekonomik faaliyetlerden etkilenmemi? bir siyasi olay yoktur. Bu nedenle s?n?fland?rma sonunda elde edilen bilgilerin bir bütünlük içerisinde de?erlendirilmesi gerekir.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn676
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8523
mod_vvisit_counterBu Ay20146
mod_vvisit_counterToplam7718203

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev