TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
Sözler
Ahmet Şerif İzgören Sözleri
 • İnsanın 2 seçeneği vardır, ya bütün gün karanlığa küfredersiniz yada güneşe yürürsünüz.
 • Zamanla şunu öğrendim; bence aklın yolu kulaklardır, ağız değil. Kulaklardan beyne çok şey gider ağızdan ise gitmez, ağzınız bir karış açık dolaşıyorsanız bir şey öğrenemiyorsunuz demektir.
 • Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur.
 • Yıldızlara dokunamazsınız ama karanlık gecelerde onlar size yol gösterir.
 • Fizikte bir kural vardır, birşey aynı anda 2 yerde bulunamaz. Beyniniz olumsuz düşüncelerle kaplıyken olumlu düşüncelere yer yoktur, olumlu düşüncelerle kaplıyken de olumsuz düşüncelere yer yoktur.
 • Bedava peynir sadece fare kapanında olur.
 • Eğitim, belli bilgileri empoze etmek değildir, onun adı propagandadır. Eğitim, insanların hayalgücünü büyülemektir.Ya bizdeki bakanlığın adını değiştirmek lazım, yada yapılan şeyi değiştirmek lazım.
 • Neye ihtiyacınız olduğu ne kadar zengin olduğunuzu gösterir.
 • İnanç, görünmeyene inanmaktır, görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görürsünüz.
 • Hayatı 100m yarışı gibi gösterirler, sadece kazanan adamı gösterirler.100m Yarışında arkada 8 kişi vardır. Bunları hiç göstermezler, en öndeki adamı gösterirler.
 • Hayaller Tombulsa hedef oluyorlar. Tatmin Edici, Ortak, mantıklı, Belirgin, Ulaşılabilir, limitleri belirli.
Hayatı 100m yarışı gibi gösterirIer, sadece kazanan adamı gösterirIer.100m yarışında arkada 8 kişi vardır. BunIarı hiç göstermezIer, en öndeki adamı gösterirIer. ZamanIa şunu öğrendim; bence akIın yoIu kuIakIardır, ağız değiI. KuIakIardan beyne çok şey gider ağızdan ise gitmez, ağzınız bir karış açık doIaşıyorsanız bir şey öğrenemiyorsunuz demektir. HayaIIer tombuIsa hedef oIuyorIar. Tatmin edici, ortak, mantıkIı, beIirgin, uIaşıIabiIir, IimitIeri beIirIi. YıIdızIara dokunamazsınız ama karanIık geceIerde www.neguzelsozler.com onIar size yoI gösterir. İnsanın 2 seçeneği vardır, ya bütün gün karanIığa küfredersiniz yada güneşe yürürsünüz. Neye ihtiyacınız oIduğu ne kadar zengin oIduğunuzu gösterir. Bedava peynir sadece fare kapanında oIur. İnanç, görünmeyene inanmaktır, görünmeyene inanırsanız başkaIarının görmedikIerini görürsünüz. Eğitim, beIIi biIgiIeri empoze etmek değiIdir, onun adı propagandadır. Eğitim, insanIarın hayaIgucunu büyüIemektir. ya bizdeki bakanIığın adını değiştirmek Iazım, yada yapıIan şeyi değiştirmek Iazım. http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html Nereye gideceğini biImiyorsan, hangi yoIdan gittiğinin önemi yoktur. Fizikte bir kuraI vardır, birşey aynı anda 2 yerde buIunamaz. Beyniniz oIumsuz düşünceIerIe kapIıyken oIumIu düşünceIere yer yoktur, oIumIu düşünceIerIe kapIıyken de oIumsuz düşünceIere yer yoktur.

Kaynak : Ahmet Şerif İzgören Sözleri
http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html
Hayatı 100m yarışı gibi gösterirIer, sadece kazanan adamı gösterirIer.100m yarışında arkada 8 kişi vardır. BunIarı hiç göstermezIer, en öndeki adamı gösterirIer. ZamanIa şunu öğrendim; bence akIın yoIu kuIakIardır, ağız değiI. KuIakIardan beyne çok şey gider ağızdan ise gitmez, ağzınız bir karış açık doIaşıyorsanız bir şey öğrenemiyorsunuz demektir. HayaIIer tombuIsa hedef oIuyorIar. Tatmin edici, ortak, mantıkIı, beIirgin, uIaşıIabiIir, IimitIeri beIirIi. YıIdızIara dokunamazsınız ama karanIık geceIerde www.neguzelsozler.com onIar size yoI gösterir. İnsanın 2 seçeneği vardır, ya bütün gün karanIığa küfredersiniz yada güneşe yürürsünüz. Neye ihtiyacınız oIduğu ne kadar zengin oIduğunuzu gösterir. Bedava peynir sadece fare kapanında oIur. İnanç, görünmeyene inanmaktır, görünmeyene inanırsanız başkaIarının görmedikIerini görürsünüz. Eğitim, beIIi biIgiIeri empoze etmek değiIdir, onun adı propagandadır. Eğitim, insanIarın hayaIgucunu büyüIemektir. ya bizdeki bakanIığın adını değiştirmek Iazım, yada yapıIan şeyi değiştirmek Iazım. http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html Nereye gideceğini biImiyorsan, hangi yoIdan gittiğinin önemi yoktur. Fizikte bir kuraI vardır, birşey aynı anda 2 yerde buIunamaz. Beyniniz oIumsuz düşünceIerIe kapIıyken oIumIu düşünceIere yer yoktur, oIumIu düşünceIerIe kapIıyken de oIumsuz düşünceIere yer yoktur

Kaynak : Ahmet Şerif İzgören Sözleri
http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html
Devamını oku...
 
Hz. Ali Sözleri
 • İnsan, dilinin altında gizlidir.
 • İnsanlar, bilmedikleri şeylere düşmandırlar.
 • İnsanın değeri, becerdiği şeylerle ölçülür.
 • Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir.
 • Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.
 • Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.
 • Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.
 • Bir insana başkaları önünde verilen öğüt, öğüt değil, HAKARETTİR.
 • AKIL gibi mal, İYİ HUY gibi dost, EDEP gibi miras ve İLİM gibi şeref olmaz.
 • Ya söyleyen, öğreten bilgin ol, ya dinleyen belleyen öğrenci, üçüncüsü olma.
 • İçi temiz dostlar Edinmelisin; Çünkü onlar Bollukta süs Sıkıntıda yardımcı olurlar.
 • Gazap ve öfkeden kaçınınız.. Çünkü onun başlangıcı delilik ve sonu ise pişmanlıktır.
 • Geçimini mertçe kazanmaya çalış. Nefsini alçaklıktan koru ki, fakir olsan bile şerefli kalasın.
 • Eğer bilim ümit olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
 • Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır fakat ona itiraf ettirmek güçtür.
 • Giremediğin gönül senin değildir,gönül yalnız gönül vermekle alınır,gönül istiyorsan ,önce gönlünü vereceksin!
 • Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler, bu zulmü yapmam.
 • Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafiflettiği gibi akıl da onu ağırlaştırır.
 • İnsanlar yaşarken uyur, ölürken uyanırlar.
 • Mazlumun Zalimden Öcünü Alacağı Gün, Şüphesiz Zalimin Zulmettiğı Günden Daha Çetin Olacaktır.
 • Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.
 • Her sayılan biter her beklenen gelir.
 • Dostlarının gönlünü kırma. Düşmanlarının arzularını yapmış olursun.
 • Açlığın için onurundan vazgeçersen, Açlığın geçer ama onursuzluk baki kalır.
 • Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır.
 • İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağrışsınlar sizin için.
Devamını oku...
 
Alfred Capus Sözleri
 • Büyük adam olmana lüzum yok ; Sadece adam ol yeter!
 • Gidiyor musun ? Git ! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz .
 • Dostluk, çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter.
 • Hiç kimse bir gülümsemeyi satın alabilecek kadar zengin değildir; ama çoğu kimse gözden yaş akıtabilecek kadar ucuzdur.
 • Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa; seni bekleyen bir gökkuşağı mutlaka vardır.
 • Dikkat edin kadınlar cin gibidir: Yeri geldimi tapar,yeri geldimi çarpar.
 • Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun; martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.
 • Papatya fallarının her zaman tek bir sonucu vardır; elinize bakarsanız ve size kalan tek şeyin bi sap olduğunu görürsünüz.
Devamını oku...
 
Anton Çehov Sözleri
 • Hayata karşı ilk küskünlüğümüz; Yanımızda sandığımız kişileri, karşımızda görmemizle başlar.
 • Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte.. Hep o kıyamadıklarımız kıyar size .
 • Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber; henüz ölmedik, Kötü haber; hala yaşıyoruz.
 • İki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın 1. seferde evet demez, Mükemmel erkekse 2.Şansı vermez.
 • Unutma; İnsanları tanıman için en uygun zaman ayrılmalarına en yakın zamandır. Çünkü o zaman sahte yüzler açığa çıkmıştır!
 • Basit kadın; güzel olmayı zeki olmaya tercih eder.Çünkü basit erkekte zekayı anlayacak kafa değil, güzelliği görecek göz vardır.
 • Ağlattığın bir kadının gözyaşlarını ya o an silersin, yada o gözyaşlarında boğulmamak için ömür boyu çırpınmak zorunda kalırsın.
 • Eğer bir insanı gerçekten unutmak istiyorsan onunla yaşadıklarını değil, onun sa...na yaşattıklarını hatırla.
 • birileri arkanızdan konuşuyorsa, onlardan öndesiniz demektir.
 • Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın şansı, yanlış zamanda gelen doğru insana tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun..
 • İnsana kelebek hayatta bir kere konar; kaçırırsan başka şansın yoktur. Çünkü o kelebek ertesi gün ölmüş olur .
 • Gözlerime bakıp da yapılan sahte bir gülücük yerine, yüzüme karşı gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim.
 • Sen sevdiğin için sakın utanma, bil ki utanması gereken; sevildiğini bildiği halde sevmesini bilmeyendir aslında.
 • Hayatınızın sonuna kadar yaşamadıkça talihinizden şikayet etmeyin.
 • İşte hayat. İnsan hayatı tıpkı tarlada açan bir çiçeğe benzer. Bir katır gelip yiyiverir onu, çiçek sizlere ömür!
 • İki şeyin sınırı yoktur; dişilik ve onu istismar etmek.
 • Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür.
 • Eğer yalnızlıktan korkuyorsanız evlenmeyin.
 • Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir.
 • İnsanlara ne kadar değer veriyorsan o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdiğin değeri onlara belli ettiğinde.
 • Ölüm korkunç bir şeydir ama insan eğer ölmeyi başaramayıp sonsuza kadar yaşasaydı bu daha korkunç olurdu.
 • Eğer sen, kusursuz olsaydın; Başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın.
 • Siz bana aptal hayaller peşinde koşmayan bir kalp gösterin, Ben de size mutlu bir insan göstereyim.
 • Mutlak bir mutluluk yoktur.Her mutluluk kendi içinde bir zehir taşır ya da dışarıdan gelen bir zehirle zehirlenir.
 • Kendinden başka kimseye benim diyemezsin, Çünkü sadece yanındadır.
 • Yalan kadar insanı alçaltan bir şey yoktur.
 • Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar.
 • Erkekler hür ve eşit olarak doğarlar, ancak daha sonra bazıları evlenir.
 • Her şey basit olmalıdır... Tümüyle basit... Teatral olmamaktır esas olan.
 • Bizi çalışmak kurtarır.
 • İnsan inandıklarıdır.
 • Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.
 • Hayat seni güldürmüyorsa, Espiriyi anlamadın demektir .
 • Köpeğin ölümü de köpekçe olur.
 • Kadın para harcayan bir sazlıktır.
 • Üç Çeşit İnsan Vardır: 1 Ekmek gibidir; Her zaman ararsın 'bazen' bulursun 2 İlaç gibidir; İhtiyacın olduğunda ararsın 'pek az' bulursun 3 Mikrop gibidir, Sen aramasanda olur, Çünkü o seni 'her zaman' bulur .
Devamını oku...
 
Albert Camus Sözleri
 • Ya zamanla birlikte yaşar ölürsün, ya daha yüce bir yaşam uğruna zamanın dışına çıkarsın.
 • Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.
 • İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek.
 • İnsanın parası varsa çalışmak zorunda kalmaz. Böylece zamanı satın alır. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani para mutluluğu satın alır.
 • Ya tüm çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın, ya da bu çırpınmalardan başka hiçbirşey gerçek değildir.
 • Önümden gitme seni izleyemeyebilirim, arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yanımda yürü ve yalnızca dostum kal.
 • Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.
 • Dünyanın insandan başka anlamı yoktur. Hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.
 • İnsan tümüyle suçlu değildir çünkü tarihi o başlatmadı, ama tümüyle suçsuz da değildir çünkü tarihi sürdürdü.
 • Şerefini bir yana bırakan inkılap, bu duygunun egemen olduğu kaynaklarına ihanet etmiş olur.
 • İnsan da, yaşam da saçmadır; boşunadır, rastgeledir, sağlam hiç bir şey yoktur; ama yine de yaşamak gerekir.
 • İnsanların bütün mutsuzlugu,kendilerini kalenin sessizliginden koparan,kurtuluş bekleyişi içinde surlara atan umuttan gelmektedir.
 • İnsanlar gösterdiğiniz nedenlere, içtenliğinize ve acılarınızın ağırlığına, ancak ; Siz öldüğünüzde inanırlar...
 • Çekip gidene her şey mizah, kalıp bekleyene her şey şiirdir.
 • Oldum olası içimde biri, Tüm gücüyle hiçbir şey olmamaya çalışıyor...
 • Sana bütün bunları kim öğretti, "Doktor?" Yanıt anında geldi. "Acı çekmek."
 • Her özgürlüğün ucunda bir YARGI vadır; işte bu yüzden özgürlüğün yükü çekilmez, çok ağırdır...
 • Derin duygular da büyük yapıtlar gibi ; Bilinçli olarak söylendiklerinde daha fazla anlam taşır her zaman...
 • Ben dilimin sınırlarında nöbet beklerim.
 • İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.
 • İnsanı savunuyorum, çünkü düştüğünü gördüm.
 • İnsanı akıllı yapan tek şey nefrettir.
 • Geceler sonsuz değildir.
 • Hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanırız.
 • Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.
 • Haklı olma ihtiyacı, sıradan insanlara özgüdür.
Devamını oku...
 


Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün516
mod_vvisit_counterDün1111
mod_vvisit_counterBu Hafta3984
mod_vvisit_counterBu Ay19498
mod_vvisit_counterToplam7256330

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 47 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev