TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
 • Hayata kar?? ilk küskünlü?ümüz; Yan?m?zda sand???m?z ki?ileri, kar??m?zda görmemizle ba?lar.
 • Anlamaya çal??ma. Hayat böyledir i?te.. Hep o k?yamad?klar?m?z k?yar size .
 • Sana bir iyi bir de kötü haberim var. ?yi haber; henüz ölmedik, Kötü haber; hala ya??yoruz.
 • ?ki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kad?n 1. seferde evet demez, Mükemmel erkekse 2.?ans? vermez.
 • Unutma; ?nsanlar? tan?man için en uygun zaman ayr?lmalar?na en yak?n zamand?r. Çünkü o zaman sahte yüzler aç??a ç?km??t?r!
 • Basit kad?n; güzel olmay? zeki olmaya tercih eder.Çünkü basit erkekte zekay? anlayacak kafa de?il, güzelli?i görecek göz vard?r.
 • A?latt???n bir kad?n?n gözya?lar?n? ya o an silersin, yada o gözya?lar?nda bo?ulmamak için ömür boyu ç?rp?nmak zorunda kal?rs?n.
 • E?er bir insan? gerçekten unutmak istiyorsan onunla ya?ad?klar?n? de?il, onun sa...na ya?att?klar?n? hat?rla.
 • birileri arkan?zdan konu?uyorsa, onlardan öndesiniz demektir.
 • Do?ru zamanda gelen yanl?? insana tan?d???n ?ans?, yanl?? zamanda gelen do?ru insana tan?mad???n sürece üzülen hep sen olursun..
 • ?nsana kelebek hayatta bir kere konar; kaç?r?rsan ba?ka ?ans?n yoktur. Çünkü o kelebek ertesi gün ölmü? olur .
 • Gözlerime bak?p da yap?lan sahte bir gülücük yerine, yüzüme kar?? gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim.
 • Sen sevdi?in için sak?n utanma, bil ki utanmas? gereken; sevildi?ini bildi?i halde sevmesini bilmeyendir asl?nda.
 • Hayat?n?z?n sonuna kadar ya?amad?kça talihinizden ?ikayet etmeyin.
 • ??te hayat. ?nsan hayat? t?pk? tarlada açan bir çiçe?e benzer. Bir kat?r gelip yiyiverir onu, çiçek sizlere ömür!
 • ?ki ?eyin s?n?r? yoktur; di?ilik ve onu istismar etmek.
 • Kendini yaln?z hisseden kimse için her yer çöldür.
 • E?er yaln?zl?ktan korkuyorsan?z evlenmeyin.
 • Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir i?tir.
 • ?nsanlara ne kadar de?er veriyorsan o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdi?in de?eri onlara belli etti?inde.
 • Ölüm korkunç bir ?eydir ama insan e?er ölmeyi ba?aramay?p sonsuza kadar ya?asayd? bu daha korkunç olurdu.
 • E?er sen, kusursuz olsayd?n; Ba?kalar?n?n kusurlar?n? bulup ç?karmaya bu kadar merakl? olmazd?n.
 • Siz bana aptal hayaller pe?inde ko?mayan bir kalp gösterin, Ben de size mutlu bir insan göstereyim.
 • Mutlak bir mutluluk yoktur.Her mutluluk kendi içinde bir zehir ta??r ya da d??ar?dan gelen bir zehirle zehirlenir.
 • Kendinden ba?ka kimseye benim diyemezsin, Çünkü sadece yan?ndad?r.
 • Yalan kadar insan? alçaltan bir ?ey yoktur.
 • Erkekler kalpleriyle de?il fikirleriyle ya?arlar.
 • Erkekler hür ve e?it olarak do?arlar, ancak daha sonra baz?lar? evlenir.
 • Her ?ey basit olmal?d?r... Tümüyle basit... Teatral olmamakt?r esas olan.
 • Bizi çal??mak kurtar?r.
 • ?nsan inand?klar?d?r.
 • A??lmas?na imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.
 • Hayat seni güldürmüyorsa, Espiriyi anlamad?n demektir .
 • Köpe?in ölümü de köpekçe olur.
 • Kad?n para harcayan bir sazl?kt?r.
 • Üç Çe?it ?nsan Vard?r: 1 Ekmek gibidir; Her zaman arars?n 'bazen' bulursun 2 ?laç gibidir; ?htiyac?n oldu?unda arars?n 'pek az' bulursun 3 Mikrop gibidir, Sen aramasanda olur, Çünkü o seni 'her zaman' bulur .

  

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn238
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2831
mod_vvisit_counterBu Ay27731
mod_vvisit_counterToplam7725788

Kimler ネvrimi蓾

u anda 10 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
dev