TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Eğitim Haberleri Ara Site Haritası
 
Anasayfa arrow Şairler ve Yazarlar
Şairler ve Yazarlar
Ahmet Haşim

AHMET HAŞİM ( 1885 Bağdat - 4 Haziran 1933 İstanbul )

Türk şiirinde sembolizmin temsilcisi ve Fecr-i Ati akımının önde gelen şairlerindendir.Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra memurluk ve öğretmenlik yaptı.Aruzla yaptığı aşk ve doğa şiirlerinde yarattığı müziksel ahenk kendinden sonra gelen kuşağı etkiledi.Fıkra, sohbet ve gezi türünde yazılar da yazdı.

Şiir Kitapları : Göl Saatleri (1921), Piyale (1926), Bütün Şiirleri (Asım Bezirci ve İnci Enginün tarafından kitaplaştırıldı.)KARANFİL

Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil,
Ruhum acısından bunu bildi!

Düştükçe vurulmuş gibi, yer yer,
Kızgın kokusundan kelebekler,
Gönlüm ona pervane kesildi...

Devamını oku...
 
Yazarların Vazgeçilmez Yazı Mekanları

Her yazarın özel bir mekanı var

* Cemal Süreya-Yazılarını Kadıköy'de bir kahvehanede yazarmış.

* Reşat Nuri Güntekin-Gündüz memurluk yapıp gece sabaha kadar evinde yazarmış.

* Behçet Necatigil-Şiirlerini her yerde, sigara paketlerinin kenarına yazarmış.

* Attila İlhan-Uzun süre Divan Pastanesi'nde yazmış.

* Hilmi Yavuz-Şiirlerini Bodrum'da yazıyor.

* Enis Batur-Çalışmak için Paris'e gidiyor.

* Selim İleri-Gezi Pastanesi'nde okuyor, evinde yazıyor.

* Ayşe Kulin-İzmir'de Urla'nın Yağcılar köyündeki evinde yazıyor.

* Ahmet Kekeç-Asude Cafe’de yazıyor.

* Mehmet Barlas-Evinin üst katındaki çalışma odasında ya da yazın deniz kenarında yazıyor.

Devamını oku...
 
Ahmet Köksal

AHMET KÖKSAL ( 1920 Kızılkeçili / Çanakkale - 24 Ocak 1997 İstanbul )

Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nu, daha sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü bitirip öğretmen oldu.İlk şiirleri Serveti Finun-Uyanış dergisinde yayımlandı.Ülkü, And, Kaynak, Dost, Yeditepe gibi dergilerde şiir ve eleştiriler yazdı.1970'ten başlayarak Milliyet Sanat dergisinde resim eleştirilerini sürdürdü.

Şiir Kitapları : Yanık Sarı (1958), Sonsuz Haziran (1963), Çoğul Mavilik (1991)


EN GÜZELİ

Taş yerinde ağırdır,
Kanat uçarken kanat,
Dudak öperken dudaktır.
Ellerin en güzeli
Çalışırken, sevişirken
Aklın en güzel işi
İyiyi, doğruyu savunmak,
Kötüye karşı koymaktır.

Devamını oku...
 
Ahmet Kutsi Tecer

AHMET KUTSİ TECER ( 1901 Kudüs - 23 Temmuz 1967 İstanbul )

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi.Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştı.Milletvekili seçildi.Paris'te kültür ateşeliği yaptı.Dergah, Milli Mecmua, Varlık, Yücel gibi dergilerde heceye yeni olanaklar aradığı içten şiirleriyle ünlendi.Lirik memleket şiirlerini kaleme aldı.Dramatik yapısı sağlam oyunlar yazdı.

Şiir Kitapları : Şiirler (1932), Tüm şiirleri (Hazırlayan: Vecihi Timuroğlu, 1980)

Devamını oku...
 
Ahmet Necdet

AHMET NECDET (1933 İnegöl / Bursa )

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü bitirdi.Çeşitli kentlerde öğretmenlik yaptı.Ege Üniversitesi'nde beşeri ve iktisadi coğrafya profesörü oldu.Ege ve Bursa üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.Dünyaca ünlü pek çok şairin eserlerini dilimize kazandırdı.Antolojiler, oyun ve şiir çevirileriyle adını duyurdu.İstanbul ve Varlık dergileri yanı sıra pek çok dergide şiir ve yazıları yayımlandı.

Şiir Kitapları : Uzun Eşek (1977), Ne Çok Enkaz (1988), Sana Bunca Yangından (1991), İnegöl Hey İnegöl (1992), Gün Yüzleri (1992), Kün (1994), Ay Kasidesi (1995), Zümrüt Longa (1998), Bir Can Yongasıdır Aşk ( Bütün Şiirleri, 1998), Zümrüt Longa (1998)

Devamını oku...
 
Hayatın Acıları Üzerine - Arthur Schopenhauer ve Arthur Schopenhauer Üzerine Söylenenler

Devamını oku...
 
Tanpınar Hakkında Birkaç Söz / Mehmet Kaplan

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biridir. Bu hükmü verirken kat’iyen mübalağa ettiğimi sanmıyorum. Dayandığım delil ve ölçüleri açıklayabilirim.

Edebiyatta değer, eserin her şeyden önce güzel olmasında, fakat aynı zamanda onun insanı ve hayatı derinlik ve bütün zenginliği ile ifade etmesindedir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde bu vasıflar vardır.

Devamını oku...
 
Ahmet Hamdi Tanpınar / Hayatı-Eserleri


23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğdu. Kadı Hüseyin Fikri Efendi'nin oğlu. Baytar Mektebi'ni bırakarak girdiği Darülfünun-ı Osmani'nin (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923’te mezun oldu. Erzurum, Konya ve Ankara'daki liselerde öğretmenlik yaptı. Gazi Terbiye Enstitüsü'nde (Gazi Eğitim Enstitüsü) edebiyat dersleri verdi. 1933'ten sonra İstanbul'da Kadıköy Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat tarihi ve estetik dersleri verdi. 1939'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yeni kurulan Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörlüğüne getirildi.
Devamını oku...
 
Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları - Hayatı ve Eserleri

Faruk Nafiz, 1898 Mayısının 18. Cuma günü, İs­tanbul'da doğmuştur. Babası, eski Orman ve Maâdin Nezâreti başkâtiplerinden Süleyman Nafiz Bey'dir. Annesi Ruhiye Hanım, tüccardan İbrahim Necati Bey'in kızıdır.

Faruk Nafiz, ilk tahsilini Bakırköy Rüşdiyesi'nde yapmış, orta tahsilini Hadîka-i Meşveret îdâdîsi'nde tamamlamıştır. Yüksek tahsil için de bir müddet Tıp Fakültesi'ne devam etmiştir.

Daha Tıp Fakültesi'nde talebe iken neşrettiği şiirleriyle dikkati çeken şâir, kısa zamanda şiir ve sanat çevrelerinde tanınmış; büyük takdir ve alâka görmüştür. Onun ilk şiirleri Peyâm-ı Edebî'de (1913-1914), Edebîyat-ı Umûmiye Mecmûası'nda (1916-1919), Yeni Mecmûa'da (1918), Ümîd Mecmûası'nda (1919-1921), Şâir (1918-1919), Büyük Mecmua (1919), Nedim (1919) mecmualarında; Birinci Kitap, İkinci Kitap gibi isimlerle, sekiz kitap hâlinde çıkan, şiir-nesir ve hikâye kitaplarında, (1920-1921) ve Yarın (1921-1922) mecmûası'nda neşrolunmuştur.

Devamını oku...
 
Orhan Veli Kanık / Hayatı , Eserleri

Nüfus suretinden öğrendiğimize göre, adı Ahmet Orhan'dır. Babasının adı Veli olduğundan, soyadı kanunundan önce Orhan Veli olarak tanındı.

13 Nisan 1914 Pazartesi günü İstan­bul'un Beykoz semtine bağlı Yalıköy'de bulunan İshak Ağa yokuşundaki Çayır Sokağı'nda 9 numaralı konakta doğdu.

Babası Mehmet Veli (İzmir 1881-İstanbul 1953), annesi Fatma Nigâr Hanım (İs­tanbul, 1894-1962) 'dır.

Babası Mehmet Veli Kanık (1881-19 Kasım 1953), İzmir'de doğdu. II.Abdülhamit döneminde İstanbul'da Muzika-i Hümayun'a girdi. Askeri rütbelerde yükseldi, Cumhuriyetin kumlusuna kadar burada yardımcı öğretmen ve öğretmen olarak görev yaptı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'de Bando ile birlikte Ankara'ya nakledildi, 1932'de Cumhurbaşkanlığı Bando Heyeti Şefliğine atandı. Bu görevdey­ken bir yandan da, 1924'te Ankara'da kumlan Musiki Muallim Mektebi (Ankara Konservatuvar)'nde beş yıl nazariyat ve klarnet dersleri verdi. Emekliliğinden son­ra (1945), yeni kumlan Ankara radyosunun ilk müdürleri arasında yer aldı. Daha sonra Ankara ve 1950 sonrasında İstanbul radyosunda ses teknisyeni (tonmayster) olarak çalışan Mehmet Veli Kanık 1953 senesinde vefat etti.

Devamını oku...
 
Necip Fazıl Kısakürek / Hayatı ve Edebi Kişiliği

" Sevdiğime kul oldum,
Güzelliği seçeli.
Varlıkta yoksul oldum,
Benliğimden geçeli."

İçinde engin his deryalarını, uçsuz bucaksız fikir ovalarını barındıran edebiyat dünyamızın gök kubbesi Necip Fazıl, 26 Mayıs Perşembe 1904’ de babasının Çemberlitaş’ ta bir yokuştaki konağında dünyaya geldi.
Çocukluk yıllarından kalan tek hatırası ablası Semra’nın (Necip Fazıl altı yaşındayken) vefatıdır. Bu ölüm onun ruhunda kapanması imkansız yaralar açmıştır. Necip Fazıl’ın tarif etmekte aciz kaldığı korkuları vardır. İlerleyen yıllarda yayınladığı “ Ruh Burkuntularından Hikayelerim” eserinde korkularını derinlemesine irdeler…
Necip Fazıl şair oluşunu basit bir sebebe bağlar ve der ki:” Şairliğim on iki yaşımda başladı. Bahanesi tuhaftır: Annem hastahanedeydi. Ziyaretine gitmiştim…

Devamını oku...
 
Fotoğraflarla Franz Kafka ' nın Hayat Hikayesi

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>

Sonuçlar 37 - 48 / 67

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün271
mod_vvisit_counterDün448
mod_vvisit_counterBu Hafta4914
mod_vvisit_counterBu Ay21464
mod_vvisit_counterToplam3645379

Kimler Çevrimiçi


[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev