TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Gün Do?usu

Do?udan esen so?uk ve kuru rüzgar.
Güney Rusya ile Kafkaslarda yüksek bas?nc?n görülmesi durumunda bu rüzgar tipi daha çok gözlemlenir. Gündo?usu rüzgar genellikle ya????n kesilmesine neden olur.


Ke?i?leme

[Linkleri sadece kay?tl? üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için t?klay?n?z] yöresinde güneydo?udan esen rüzgâra denizcilerin verdi?i add?r. [Linkleri sadece kay?tl? üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için t?klay?n?z]'?n eski ad? olan Ke?i? da??n?n yönüne göre adland?r?lm??t?r. Gündo?usu ve k?ble aras?nda 135 dereceden esmektedir . Türkçesi akyeldir.


K?ble

Güneyden esen, güney yönünü simgeleyen “k?ble”den ismini alan, oldukça s?cak ve nemli rüzgar.
Orta Akdeniz’de olu?an alçak bas?nç merkezi ülkemizde bu tür rüzgar?n gözlenmesini sa?layan etkenlerdendir.


Lodos

Türkiye’nin bat? kesimlerinde, güney bat? yönlerden esen s?cak rüzgar. Bazen h?z? ve hamlesi 60 ile 130 Km/s' a kadar ula?arak etkili olur. Denizciler için oldukça önemli ve tehlikeli varsay?lan rüzgar tipidir. Bilhassa Marmara bölgesinde deniz ula??m? aç?k ?ekilde etkiler. Görü? mesafesini içerdi?i nem sebebi mikro damlac?klar nedeni ile yüzde 10 kadar dü?ürebilir. Bazen ya?murun pe?inden s?cak bir havaya neden olur. Ya?mur öncesinde ise ?l?k ve nemli bir ortama neden olabilir. K?y? erezyonuna neden olan rüzgar tiplerindendir. Özellikle k?? mevsiminde, s?cak esme özelli?i nedeniyle karlar?n erimesine neden olarak zaman zaman ta?k?n, sel ve su bask?nlar?na yarat?r. Ayn? zamanda esti?i sürece s?cakl?klar?nda normallerinden fazla artmas?na neden olan bir rüzgard?r. Zaman zaman Ege, Marmara ve Bat? Akdeniz’de deniz ula??m?n? etkiledi?i gibi kara ve denizde can ve mal güvenli?ini tehlikeye sokacak olaylara neden olarak ya?am? etkiler. Kabayel,kumkaras? olarak da bilinir. Ba? a?r?s? yapt??? söylenmekte ancak bunun bilimsel bir kayna?? bulunmamaktad?r.Halk aras?nda kar'a köz gibi adama buz gibi de?di?i söylenir


Günbat?s?

Bat?dan esen s?cak ve nemli rüzgar.
Günbat?s? özellikle yurdun bat? kesimlerinde ya???lara neden olur. Marmara ve Karadeniz üzerinden alçak bas?nç ve cephe sistemlerinin her geçi?inde gözlenen ve zaman zaman denizde ve karada ya?am? etkiler.

Karayel

Ya?murlu bir dönemi izleyen 2-3 gün boyunca devaml? olarak kuzeybat?dan esen rüzgar.
Balkanlar?n kuzeyinde, Rusya Stepleri içerisinde olu?an alçak bas?nç merkezi ve buna ba?l? cephe sistemlerinin geçi?i s?ras?nda gözlenen rüzgar cinsidir.
Esme yönündeki yüksek da?lar?n kuytu taraflar?nda yamaç a?a?? alçalan rüzgar ?s?narak fön tipi rüzgar etkisi ve özellikleri ta??r. Bu yerlerde s?cak, kuru ve ho? bir hava yarat?rlar.

Y?ld?z

Kuzeyden esen, ismi yerel bal?kç?lar taraf?ndan verilen so?uk rüzgar. Genellikle Karadeniz ve Marmara denizi üzerinden bir so?uk cephenin geçi?inden sonra eser. Yaz?n serin, k???n ise so?uk hava ta??r.
at yarra??
Kuzey do?udan esen rüzgar çe?idine poyraz denir. K???n kar ve so?uk getirir. Deniz hafif çalkant?l? ve dalga üstünde beyaz köpükler olur.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn527
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta527
mod_vvisit_counterBu Ay25427
mod_vvisit_counterToplam7723484

Kimler evrimii

Şu anda 23 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev