TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
DGS Puan Hesaplama Sistemi 2011-2012

A?a??da verilen linkleri t?klayarak DGS Say?sal, DGS Sözel ve DGS E?it A??rl?k Puanlar?n?z? Hesaplayabilirsiniz.

Puan Hesaplamas? Hakk?nda

Puan hesaplay?c? sadece fikir amaçl?d?r. Hesaplad???n?z puanlar yüzde yüz sonuçlar olmad??? gibi her sene de?i?ir. Her y?l katsay?lar de?i?ti?i için s?nav öncesi net bir hesap kimse ç?karamaz. Buradaki hesaplay?c?lar büyük ölçüde fikir verebilir. Hesaplay?c?lar?n yan? s?ra arama k?sm?ndan ara?t?rma yaparak, kim nereyi hangi netler ve puanla kazand?klar?n? görerek hesaplamalar?n?z?n gerçeklik pay?n? onaylayabilirsiniz. Tabi burada her sene katsay?lar?n de?i?mesi gerçe?ini gözard? etmemek gerekir. Örne?in, 70'er net ile hesaplad??? puan kazanmas? için yetersiz görünen bir aday hemen karamsarl??a kap?lmamal?d?r. Çünkü her defas?nda vurguland??? gibi katsay?lar?n de?i?mesi gerçe?i, karamsar duruma dü?en ki?iyi 65'er net ile bir yüksekö?retim lisans program?na yerle?tirebilir. Bunun garantisini kimse veremez. Tüm aç?klamalar? toparlayacak olursak; hesaplay?c?lar sadece fikir yürütmenizi sa?lar.

Hesaplamadaki A??rl?kl? Önlisans Ba?ar? Puan? (A.Ö.B.P) alan?n? doldururken:

Dikey Geçi? S?nav?'na ilk defa girecek olan adaylar için A??rl?kl? Önlisans Ba?ar? Puan? adaylar?n kafas?nda soru i?areti b?rakabilir. "A??rl?kl? Önlisans Ba?ar? Puan? n? nas?l bulabilirim veya hesaplarken bu puan? bilmedi?im için ne yazabilirim?" sorusunun cevab?n? aç?klayacak olursak:

S?n?f birincisi 80 tam puan al?r.
S?n?f ortalamas?n?n üstünde notu olan ki?iler 70-79 aras? puan al?r.
S?n?f ortalamas?na yak?n notu olan ki?iler 60-69 aras? puan al?r.
S?n?f ortalamas?n?n alt?nda notu olan ki?iler 50-59 aras? puan al?r
S?n?f sonuncusu 30-49 aras? puan al?r.

Bu de?erlendirmeyi baz alarak A.Ö.B.P k?sm?na tahmini de?er girebilirsiniz.


 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn634
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8481
mod_vvisit_counterBu Ay20104
mod_vvisit_counterToplam7718161

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev