TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Eğitim Haberleri Ara Site Haritası
 
Anasayfa arrow Polinomlar arrow Polinomlar Çıkmış Sorular
Polinomlar Çıkmış Sorular

 

POLİNOMLAR ÇIKMIŞ SORULAR

Çıkmış soruların yılları ve cevap anahtarları en alttadır


 
1. p ve q aşağıdaki değer takımlarından hangisi olmalıdır ki x4+px2+q polinomu x2+x+1 ile bölünebilsin?
 
A) p=1 ; q=-2 B) p=2 ; q=-1
C) p=-1 ; q=2 D) p=1 ; q=1
E) p=3 ; q=1
 
 
 
2. x3+2x2+px+q ifadesinin x2+3x+2 ile bölünebilmesi için (p,q) değeri ne olmalıdır?
 
A) (1,0) B) (-1,-2) C) (0,-1)
D) (0,1) E) (0,0)
3. p(x)=3x3+6x2+qx+1 polinomu x=-1 için sıfıra eşit oluyor. Buna göre q nun değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) –1 B) 0 C) 1 D) 4 E) 3
 
 
 
4. (x-5)n+(x-4)n-1 polinomunun (x-5)(x-4) ile tam bölünebilmesi için n nasıl bir sayı olmalıdır?
 
A) Pozitif çift B) Negatif çift
C) Pozitif tek D) Negatif tek
E) Her hangi bir pozitif sayı
 
 
 
5. P(x)=ax3+bx2+4x-1 polinomu (x-1) ve (x+1) ile kalansız olarak bölünüyor. Buna göre b nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) –2 B) –1 C) 0 D) 1 E) 2
 
 
 
6. (x+4)-m-x1-m-y1-m polinomunun x+y ile bölünebilmesi için m nasıl bir sayı olmalıdır?
 
A) Pozitif tek sayı
B) Negatif tek sayı
C) Pozitif herhangi bir tam sayı
D) Negatif herhangi bir tam sayı
E) Negatif çift sayı
 
 
 
7. P(x)=(x-7)2m+1+(x-1)m+4n-1 (m ve n pozitif tam sayılardır) Polinomunun (x-5) ile kalansız bölünebilmesi için m,n arasın da aşağıdaki bağıntıdan hangisi bulunmalıdır?
 
A) m=n B) m+1=n C) m-2=n
D) 3m=2n E) 2m+1=n
 
 
 
8.P(x) Polinomunda P(x+2)=2x3+10x2-3x+15 oldu­ğuna göre, P(x) polinomunun (x-2) ile bölümündeki kalan nedir?
 
A) 0 B) 2 C) 10 D) 15 E) –3
 
 
 
9. p(x)=3x36-5x18-4 polinomunun e bölümündeki kalan nedir?
 
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
 
 
 
10. bağıntısı veriliyor. Q(x) polinomunun (x-3) ile bölümündeki kalan 3 olduğuna göre P(1) in değeri kaçtır?
 
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15
 
 
 
11. P(x)=2x17+ax11-4 olduğuna göre, anın hangi değeri için P(x) in çarpanlarından biri (x-1) dir?
 
A) 0 B) 1 C) 2 D) –1 E) –2
 
 
 
12. P(x)=(x3+2x2-3x+1)Q(x)+x+1 bağıntısında Q(x) bir polinomdur. P(x) in x-1 ile bölümündeki kalan 5 olduğuna göre, Q(x) in x-1 ile bölümündeki kalan nedir?
 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
 
13. Q(x)=x3+3x2-2x-3 çokterimlisi P(x) gibi bir çok terimli ile bölünüyor. Bölüm x olduğuna göre, kalan ne olur?
 
A) 3 B) 1 C) –3 D) –2 E) –1
 
 
 
14. Bir polinomun (x-2)2 ile bölümünden kalan 3x+8 olduğuna göre bu polinomun x-2 ile bölümünden kalan nedir?
 
A) 15 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8
 
 
 
15. P(x), Q(x) gibi iki polinomun x-5 ile bölümünden kalan sırasıyla 2 ve 3 ise P(x)Q(x) çarpımının x-5 ile bölümünden kalan ne olur?
 
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
 
 
 
16. P(x) ve Q(x) polinomlarının x-1 ile bölümünden kalanlar sırası ile –4 ve 6 olduğuna göre t nin hangi değeri için 3P(x)+tQ(x) polinomu x-1 ile tam olarak bölünür?
 
A) –3 B) –2 C) 1 D) 2 E) 3
 
 
 
17. P(x-1)+P(x+1)=4x2-2x+10
olduğuna göre, P(x) polinomu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) 2x2-x-3 B) 2x2+x-3 C) 2x2-x+3
D) 4x2+x-1 E) 4x2-x+1
 
 
 
18.
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) a6-a5+a4-4 B) a6-a5-4a4-4
C) a6-2a4+4a2-4 D) a6-a5-4
E) a6+4a2-4
 
 
 
19. P(x)=x3+5x2+5x+27 polinomu. Q(x) polinomu bölündüğünde, bölüm x+5 olduğuna göre kalan kaçtır ?
 
A) -2 B) -1 C) 2 D) 3 E) 4
 
 
 
20. P(x-2)=(x2+1)Q(x-1)-x-1 eşitliği verilmiştir. P(x) polinomunun (x-3) ile bölümünden kalan 20 olduğuna göre, Q(x) polinomunun (x-4) ile bölümünden kalan kaçtır?
 
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
 
 
 
21. Q(x-2)=x3-5x+a çokterimlisi veriliyor.
Q(x) çokterimlisinin sabit terimi 7 olduğuna göre, Q(x) çokterimlisinin katsayıları toplamı kaçtır?
 
A) 11 B) 18 C) 21 D) 39 E) 47
 
 
 
22. Q(3x)=18x+6 olduğuna göre, Q(x) polinomunun x-5 ile bölümünden kalan kaçtır?
 
A) 32 B) 36 C) 54 D) 86 E) 96
 
 
 
23. P(x)=x4+x3+x2+ax polinomunun x2+1 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç olmalıdır.
 
A) 1 B) C) D) E) -1
 
 
 
24. Q(x)=x3+5x2+px-8 polinomunun çarpanlarından biri (x-2) olduğuna göre, p nin değeri kaçtır?
 
A) –15 B) -10 C) 5 D) 13 E) 16
 
 
 
25. P(x-2)=x2-x-3 olduğuna göre, P(2x-1) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 
A) 2x2-x-3 B) 2x2-x+3 C) 4x2+2x-3
D) 4x2+4x-3 E) 4x2+4x-2
 
 
 
26. (Bu soru ÖSYM tarafından iptal edildi.)
P(x-4).x+a =x2-4x+6
eşitliğindeki P(x) polinomu (x-2) ile kalansız olarak bölünebildiğine göre, a kaçtır?
 
A) 21 B) 18 C) 15 D) 12 E) 9
 
 
 
27. Bir P(x) polinomunun x(x+3) ile bölümünden kalan 9-9x olduğuna göre, x+3 ile bölümünden kalan kaçtır?
 
A) 30 B) 33 C) 36 D) 39 E) 42
 
 
 
28. Katsayılarının toplamı -2 olan bir P(x) polinomunun (x+3) ile bölümünden kalan –10 dur. Buna göre, P(x) polinomunun x2+2x-3 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) 2x-4 B) 2x-1 C) 3x +1 D) 20 E) –12
 
 
 
29. P(x) ve Q(x) polinomları için
P(x+ 2) = (x3 -2x - 3).Q(x) + x2 + x +1
bağıntısı sağlanmaktadır. Q(x) in sabit terimi 5 olduğuna göre, P(x) polinomu (x - 2) ile bölündüğünde kalan kaçtır?
 
A) -16 B) - 15 C) - 14 D) 0 E) 1
 
 
 
30. P(x) bir polinom ve
P(x-1)+x2P(x+1)=x3+3x2+x+1 , P(2) = 4
olduğuna göre, P(x) polinomunun sabit terimi kaçtır?
 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8
 
 
 
31.
A-B farkı kaçtır?
 
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
 
32. Her x gerçel sayısı için,
2x-4=ax(x-1)+bx(x+1)+c(x2-1)
olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır?
 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16
 
 


 
1-D 1969 ÜSS
2-B 1974 ÜSS
3-D 1974 ÜSS
4-A 1977 ÜSS
5-D 1977 ÜSS
6-E 1978 ÜSS
7-B 1979 ÜSS
8-D 1981 ÖYS
9-A 1982 ÖYS
10-D 1983 ÖYS
11-C 1984 ÖYS
12-B 1984 ÖYS
13-C 1985 ÖYS
14-B 1987 ÖYS
15-A 1988 ÖYS
16-D 1990 ÖYS
17-C 1991 ÖYS
18-B 1992 ÖYS
19-C 1993 ÖYS
20-B 1994 ÖYS
21-C 1995 ÖSS
22-B 1996 ÖSS
23-B 1996 ÖYS
24-B 1997 ÖSS
25-C 1997 ÖYS
26-B 1998 ÖSS
27-C 1998 ÖYS
28-A 1999ÖSS1
29-C 1999ÖSS2
30-A 2000 ÖSS
31-D 2001 ÖSS
32-D 2003 ÖSS
 
 
 
 
< Önceki

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün105
mod_vvisit_counterDün378
mod_vvisit_counterBu Hafta5126
mod_vvisit_counterBu Ay21676
mod_vvisit_counterToplam3645591

Kimler Çevrimiçi


[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev