TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Periyotlu Hareket
YATAY DÜZLEMDE ÇEMBERSEL HAREKET
           Bir cismin h?z vektörüne paralel olarak etki eden kuvvet, h?z vektörünün büyüklü?ünü de?i?tirir. Sabit bir kuvvet her zaman h?za dik kal?rsa h?z?n büyüklü?ü de?i?mez.
           Bir cisme; h?z vektörüne daima dik olan büyüklü?ü sabit bir kuvvet uygulan?rsa cisim çembersel bir yörüngede hareket eder.
           Öyleyse çembersel hareket yapan cismin h?z?n?n yönü de?i?ir, büyüklü?ü de?i?mez.
Devamını oku...
 
Merkezcil Kuvvet

MERKEZC?L KUVVET

 

              Çembersel hareket yapan cisme merkezcil ivmeyi kazand?ran; h?z vektörüne daima dik ve sabir büyüklükte olan kuvvete denir. ile gösterilir.

              Dinami?in temel prensibine göre ; idi. Öyleyse olur.

              Buna göre merkezcil kuvvet için;

Devamını oku...
 
Merkezcil Kuvvetin Uygulamalar?

MERKEZC?L KUVVET?N UYGULAMALARI

             1- Bir ipin ucuna ba?l? olan cismin yatay bir masa üzerinde çembersel hareket yapt??? s?rada ipindeki gerilmeler. ( masa sürtünmesiz )

             Cisim, sabit v h?z? ile hareket ederken; gerilme kuvveti merkezcil kuvvet görevi yapar.

Devamını oku...
 
Basit Harmonik Hareket

BAS?T HARMON?K HAREKET

               Bir sarmal yay; herhangi bir kuvvet uygulanarak X kadar s?k??t?r?l?r veya X kadar gerilirse, kendisine uygulanan kuvvete F = - k X yap?s?nda bir kuvvet ile kar?? koyar.

               Bu kuvvete denge konumuna geri ça??r?c? kuvvet denir.

               Burada;

               k : Yay?n cinsine ba?l?, yay sabiti olup birimi ( N/m )

               X : Yay?n s?k??ma veya gerilme miktar?d?r.

               ( - ) i?areti geri ça??r?c? kuvvet ile X vektörlerinin z?t yönlü olduklar?n? belirtir.

               Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan bir sarmal yay?n ucuna bir cisim ba?land?ktan sonra yay X kadar s?k??t?r?l?p cisim A noktas?nda iken serbest b?rak?ls?n.

               Bu cismin hareketini yaln?z yay?n kuvveti etkiler. Çünkü cismin a??rl??? ile yerin tepki kuvvetlerinin yatay bile?enleri s?f?rd?r.

Devamını oku...
 

YAYLI SARKAÇ

                  Bir sarmal yay ve ucuna ba?l? kütleden olu?an sisteme yayl? sarkaç denir. Yaya ba?l? kütle her hangi bir kuvvet uygulanarak denge konumundan X kadar uzakla?t?r?larak serbest b?rak?l?rsa, cisim A ve B noktalar? aras?nda basit harmonik hareket yapar.

                  

Devamını oku...
 

BAS?T SARKAÇ

               A??rl??? önemsiz bir ipin ucuna as?lm?? küçük bir kütleden olu?an sisteme basit sarkaç denir.

               Basit sarkaç, denge konumundan α ≤ 10˚ olacak ?ekilde aç?larak serbest b?rak?l?rsa, A ve B noktalar? aras?nda periyodu;

    

Devamını oku...
 

KON?K SARKAÇ

             Bir ipin ucuna ba?l? kütlenin yatay düzlemde çembersel yörüngede döndürülmesi ile olu?an sisteme konik sarkaç denir.

             Konik sarkac?n hareketi s?ras?nda ipteki gerilme kuvveti ile cismin a??rl???n?n bile?kesi merkezcil kuvvet görevini yapar.

             

             

Devamını oku...
 
Kepler Kanunlar?

KEPLER KANUNLARI

              Kepler, gezegenlerin Güne? etraf?nda yapt?klar? hareketleri inceleyerek üç kanun ile aç?klam??t?r.

              1. Yörüngeler Kanunu: Her gezegen odaklar?ndan birisinde Güne? bulunan elips ?eklindeki yörüngede dolan?r.

              Bu kanuna göre, bütün gezegenlerin yörüngelerinin ortak noktas? Güne?'tir.

              2. Alanlar Kanunu: Güne?i gezegene birle?tiren yar?çap vektörü e?it zamanlarda e?it alanlar tarar. Gezegen ?ekilde belirtilen A noktas?ndan B noktas?na t1, C noktas?ndan D noktas?na t2 zaman?nda varm?? olsun. Bu zamanlar içinde Güne?i gezegene birle?tiren vektör S1 ve S2 alanlar?n? taram?? olsunlar.

              E?er t1 = t2  ise  S1 = S2  dir.

Devamını oku...
 

NEWTON'UN GENEL ÇEK?M KANUNU

             Newton'a göre,

             1. Gezegenlerin yörüngeleri Kepler kanunlar?nda tan?mland??? gibi elips de?ildir. Elipsten daha çok çembere yak?nd?r.

             2. Gezegenler, yar?çaplar? Kepler kanunlar?nda tan?mlanan ortalama yar?çapa e?it olan çembersel yörüngelerde çembersel hareket yaparlar.

             Bu kabule göre, gezegene etki eden merkezcil kuvvet:

             

             dir.

Devamını oku...
 

B?R GEZEGEN?N ÇEK?M ALANI

                Bir gezegenin çevresinde bulunan di?er cisimlere çekim kuvveti uygulayabildi?i uzay parças?na çekim alan? denir.

                R = ∞

                Fçekim = 0 oldu?undan gezegen kendisinden sonsuz uzaktaki cisimlere çekim kuvveti uygulayamaz.

                Alan ?iddeti ( Çekim ?vmesi ) : Bir gezegenin çekim alan? içinde her hangi bir noktada bulunan bir birim kütleye uygulad??? çekim kuvvetine çekim ivmesi denir, ( g ) ile gösterilir, vektörel bir büyüklüktür.

Devamını oku...
 

GENEL OLARAK ÇEK?M POTANS?YEL ENERJ?S?

          Newton'un evrensel çekim kanununa göre, yer merkezinden r kadar uzakta bulunan m kütleli cisim ile yerküre birbirlerini,

          

          Bu kuvvet cisimler aras?ndaki uzakl???n karesi ile ters orant?l?d?r. Kuvvetin uzakl??a ba?l? de?i?im grafi?i ?ekildeki gibidir.

          

Devamını oku...
 
Uydular?n Hareketleri

UYDULARIN HAREKETLER?

           Uydular yer çevresinde yüzeye yak?n yörüngelerde çembersel hareket yaparlar. Uyduya hareketi s?ras?nda etki eden merkezcil kuvvet yerin uygulad??? çekim kuvvetidir.

           Uydu yer çevresinde R = d yar?çapl? yörüngede v çizgisel h?z? ile çembersel hareketi yaps?n. Bu s?rada merkezcil kuvvet:

           Fm = ( m.v² )/ d  dir. Bu kuvvet yerin uyduya uygulad??? çekim kuvvetidir.

  

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn575
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1605
mod_vvisit_counterBu Ay26505
mod_vvisit_counterToplam7724562

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev