TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
SULTAN ?K?NC? SEL?M

Babas?: Kanuni Sultan Süleyman
Annesi: Hürrem Sultan
Do?umu: 28 May?s 1524
Vefat?: 15 Aral?k 1574
Saltanat?: (1566–1574) ( sene
?kinci Selim, orta boylu, aln? aç?k, mavi gözlü, ince ka?l? ve sar???n bir padi?aht?. Zaman?nda cereyan eden mühim hadiselerden baz?lar? ?unlard?r: Kom?u devletlerle sulh anla?malar? yap?ld?. Endonezya’ya denizden sefere ç?k?ld?.

Hindistan ve civar?ndaki Müslüman hükümdarlara istekleri üzerine yard?mlarda bulunuldu. Bir Türk gölü haline gelen Akdeniz'deki K?br?s korsanlar?, devaml? devletin donanmas?na ve ticaret gemilerine zarar verdi?inden K?br?s'?n fethine karar verildi. Lala Mustafa Pa?a taraf?ndan K?br?s bir buçuk sene içinde tamamen fetholundu. K?br?s'?n imdad?na gelen haçl? donanmas? ?nebaht?'da ki Türk donanmas?n? yak?nca, padi?ah üzüntüsünden günlerce uyuyamad?. Çok k?sa bir zaman sonra eski donanmadan kat kat üstün yeni bir donanma yap?l?p yine Akdeniz'e aç?ld?. Bir sene içinde tam 158 gemi ile yeni donanma denize aç?l?nca, Venedikliler sanki galip de?il de ma?lup bir devletmi?çesine bir anla?ma imzalamak mecburiyetinde kald?lar. Ayasofya Camii yeniden onar?ld?. Selimiye Camii o devrede in?a edildi. K?r?m Hanl???na, Rusya seferine Ç?kma izni verildi ve Rusya vergiye ba?land?. Tunus ?ehri fethedildi ve bütün Tunus, Osmanl? topraklar?na kat?ld?. ?kinci Selim de babas? gibi ?airdi. ?aheser bir beyti:

Biz bülbül-i muhr?k-? dem-i ?ekvay? firâkiz
Ate? kesilir geçse sabâ gül?enimizden.

Son devrin ünlü ?airlerinden Yahya Kemal, ?kinci Selim'in bu beyti için, Selimiye kadar güzel bir ?iir, demi?tir. Babas?ndan 14.892.000 km. kare olarak devrald??? ?mparatorluk topraklar?n?, 15.162.000 km. kare olarak b?rakm??t?r. 15 Aral?k 1574 günü vefat etmi?, dedesi Yavuz gibi ancak sekiz sene padi?ahl?k yapm??t?r. Ayasofya'daki türbesine gömülmü?tür. (Allah rahmet eylesin.)

Ebussuud Efendi, ?eyh, Mehmed Â??k Efendi, Kastamonulu ?eyh ?aban Efendi, Birgili Mehmed Efendi, ?akâik'a zeyl yazan Â??k Çelebi ve K?nal?zade Ali Efendi, Sokollu Mehmed Pa?a, ?kinci Selim devrinde vefat eden büyüklerdir.

Erkek Çocuklar?:
Üçüncü Murad, AbdulIah, Osman, Mustafa, Süleyman, Mehmed, Mahmud, Cihangir.

K?z Çocuklar?:
Fatma Sultan, ?ah Sultan, Cevherhan Sultan, Esma Sultan.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn917
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12990
mod_vvisit_counterBu Ay12990
mod_vvisit_counterToplam7669336

Kimler evrimii

Şu anda 25 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev