TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Osmanl? Padi?ahlar?
Osmanl? Padi?ahlar?

01-Osman Gazi
02-Orhan Gazi
03-Murat Hüdâvendigâr
04-Y?ld?r?m Bayezit
05-Sultan Çelebi Mehmet
06-Sultan ?kinci Murat
07-Fatih Sultan Mehmet
08-Sultan ?kinci Bayezit
09-Yavuz Sultan Selim
10-Kanuni Sultan Süleyman
11-Sultan ?kinci Selim
12-Sultan Üçüncü Murat
13-Sultan Üçüncü Mehmet
14-Sultan Birinci Ahmet
15-Sultan Birinci Mustafa
16-?kinci Sultan Osman
17-Sultan Dördüncü Murat
18-Sultan ?brahim
19-Sultan Dördüncü Mehmet
20-Sultan ?kinci Süleyman
21-Sultan ?kinci Ahmet
22-Sultan ?kinci Mustafa
23-Sultan Üçüncü Ahmet
24-Sultan Birinci Mahmut
25-Sultan Üçüncü Osman
26-Sultan Üçüncü Mustafa
27-Sultan Birinci Abdülhamit
28-Sultan Üçüncü Selim
29-Sultan Dördüncü Mustafa
30-Sultan ?kinci Mahmut
31-Sultan Birinci Abdülmecit
32-Sultan Abdülaziz
33-Be?inci Sultan Murat
34-Sultan ?kinci Abdülhamit
35-Sultan Mehmet Re?at
36-Sultan Mehmet Vahdeddin

 
OSMAN GAZ?

Babas?: Ertu?rul Gazi
Annesi: Hayme Hatun
Do?umu: Sö?üt (M. 1258 - H. 656)
Vefat?: Bursa (M.1326 - H. 726)
Saltanat?: 1299 – 1326 (27) sene

Osman Gazi, Ertu?rul Bey'in üç o?lundan birisidir. Osman Bey di?er karde?lerinden büyük de?ildi, fakat adeta bir idareci olarak yarat?lm??t?. Zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibi idi. Babas? vefat ettikten sonra di?er bütün beyler, ittifakla Osman Bey'i a?iretin reisi olarak tan?d?lar.

 

Devamını oku...
 
ORHAN GAZ?

Babas?: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun
Do?umu: (H. 680 - M. 1281)
Vefat?: (H. 761 - M. 1360)
Saltanat?: 1326 – 1359 (33) sene
Osmanl? Devletini Osman Gazi kurmu?tu. Fakat onu te?kilâtland?ran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi. Orhan Gazi sar? sakall?, uzunca boylu, mavi gözlü idi. Yumu?ak huylu ve merhametli, fakat yerine göre hiddetli ve ?ecaatliydi. Fakirleri sever ve ulemaya hürmet ederdi.

Devamını oku...
 

Babas?: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun
Do?umu: 1326
Vefat?: 1389
Saltanat?: 1359 – 1389 (30) sene
Sultan Murad uzun boylu, de?irmi yüzlü, iri burunlu idi. Kal?n ve adaleli bir vücuda sahipti. Ba??na mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sar?l? bir ba?l?k giyerdi. Çok sade giyinir ve k?rm?z? zeminli beyaz e1biseden ho?lan?rd?. Gayet nazik, sevimli, çok halim ve selimdi.

Devamını oku...
 
YILDIRIM BAYEZ?D

Babas?: Murad Hüdavendigar
Annesi: Gülçiçek Hatun
Do?umu: 1360
Vefat?: 8 Mart 1403
Saltanat?: 1389 – 1403 (13) sene
Y?ld?r?m Bayezid tahta geçtikten sonra, babas?n?n vefat? üzerine Anadolu'da vuku bulan ayaklanmalar?n tamam?n? zamanda bast?rd?. Germiyan, Ayd?n, Mente?e ve Saruhan Beyli?i bu devirde kat?ld?. Hâmid Beyli?ine ba?l? Isparta, Burdur, göller yöresi Osmanl?lar?n oldu.

Devamını oku...
 

Babas?: Sultan Y?ld?r?m Bayezid
Annesi: Devlet Hatun
Do?umu: 1389
Vefat?: 26 May?s 1421
Saltanat?: 1413 – 1421 ( sene
Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çat?k ka?l?, beyaz tenli, k?rm?z? yanakl?, geni? gö?üslü idi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güre? yapar ve çok kuvvetli yay kiri?lerini de çekerdi.

Devamını oku...
 
SULTAN ?K?NC? MURAT

Babas?: Çelebi Sultan Mehmed
Annesi: Emine Hatun
Do?umu: 1402
Vefat?: 3 ?ubat 1451
Saltanat?: 1421 – 1451 (30) sene
?kinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, do?an burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padi?aht?. Çok güzel konu?urdu. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmed gibi e?ine ender rastlanacak ve çok k?ymetli bir zat?n babas? olmakt?.

Devamını oku...
 
II. MEHMED (FAT?H SULTAN MEHMED)

Babas?: ?kinci Sultan Murad
Annesi: Huma Hatun
Do?umu: 29 Mart 1432
Vefat?: 3 May?s 1481
Saltanat?: 1451 – 1481 (30) sene
Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanakl?, k?rm?z? - beyaz tenli, k?r?k burunlu, kollar? adaleli ve kuvvetli bir padi?aht?. Devrinin en büyük ulemas?ndan birisi idi. Yedi tane yabanc? lisan bilirdi.

Devamını oku...
 
SULTAN ?K?NC? BAYEZ?D

Babas?: Fatih Sultan Mehmed
Annesi: Mükrime Hatun
Do?umu: 3 Aral?k 1447
Vefat?: 26 May?s 1512
Saltanat?: 1481 – 1512 (31 ) sene
?kinci Bayezid, uzun boylu, geni? gö?üslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi. Cesur ve at?lgand?. Ayn? zamanda çok halim, selim ve dinine ba?l? bir padi?aht?. Babas? Fatih Sultan Mehmed Han ilmi kar?? büyük bir sevgi besledi?i için, o?lu Bayezid'e her ?eyden evvel kuvvetli bir tahsil vermeyi dü?ünmü?tü.

Devamını oku...
 

Babas?: Yavuz Sultan Selim
Annesi: Hafsa Hatun
Do?umu: 27 Nisan 1495
Vefat?: 7 Eylül 1566
Saltanat?: 1520 – 1566 (46) sene
Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon'da dünyaya geldi. O s?rada babas? orada vali idi. Babas? O'nu küçük ya?tan itibaren çok titiz bir ?ekilde yeti?tirmeye ba?lad? ve emsali görülmeyen bir terbiye ve tahsil ile yeti?tirildi. 26 ya??nda padi?ah oldu.

Devamını oku...
 
SULTAN ?K?NC? SEL?M

Babas?: Kanuni Sultan Süleyman
Annesi: Hürrem Sultan
Do?umu: 28 May?s 1524
Vefat?: 15 Aral?k 1574
Saltanat?: (1566–1574) ( sene
?kinci Selim, orta boylu, aln? aç?k, mavi gözlü, ince ka?l? ve sar???n bir padi?aht?. Zaman?nda cereyan eden mühim hadiselerden baz?lar? ?unlard?r: Kom?u devletlerle sulh anla?malar? yap?ld?. Endonezya’ya denizden sefere ç?k?ld?.

Devamını oku...
 

 

(SULTAN III. MURAD) (SULTAN 3. MURAD)

Babas?: ?kinci Selim
Annesi: Nurbânu Sultan
Do?umu: 4 Temmuz 1546
Vefat?: 16 Ocak 1595
Saltanat?: 1574 – 1595 (21 ) sene
Üçüncü Murad, orta boylu, de?irmi yüzlü, kumral sakall?, elâ gözlü ve beyaz tenli bir padi?aht?. Çok cömertti, herkese yard?m etmeyi severdi.

Zaman?nda cereyan eden mühim olaylar: Venedik'le anla?ma yenilendi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn639
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1669
mod_vvisit_counterBu Ay26569
mod_vvisit_counterToplam7724626

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev