TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

TRANSFORMATÖR 

          Transformatör bir kaynaktaki alternatif gerilimi kullan?c? için uygun olan de?ere de?i?tiren araçlard?r. Amaca göre gerilimi yükseltirler ya da alçalt?rlar.

          Transformatör denildi?inde anlamakta zorluk çekti?iniz bu aletleri sizler kullan?yorsunuz. Mahallelerinizde kimi direklerin üzerinde görüp, trafo diye adland?r?yorsunuz. Cep telefonlar?n?n ?arj? için kulland???n?z ad?na adaptör dedi?iniz araçlar?n Fen Bilimlerindeki ad? TRANSFORMATÖR dür.

Transformatör manyetik alan ta??y?c? bir gövdeye sar?l? iki bobinden olu?ur.

          Bobinlerden kayna?a ba?lanana giri? ya da birincil sar?m ( primer ), devreye ( dirence ) ba?lanana ç?k?? ya da ikincil sar?m ( seconder ) denir.

          ?kincil sar?mda kullan?lacak gerilimin büyüklü?ü sarg?lar?n sar?m say?lar? oran? n ile giri? gerilimi V1 in büyüklü?üne ba?l?d?r.

          N1 : Giri? bobininin sar?m say?s?

          N2 : Ç?k?? bobininin sar?m say?s?

        

          Sar?mlar oran? n, de?i?tirme oran? olarak adland?r?l?r.

          n > 1 ise transformatör yükseltici

          n < 1 ise transformatör alçalt?c?d?r.

          Giri? gerilimi V1 jeneratörde üretilen gerilimden beslenir. Sarg? say?lar?n?n de?i?mesi ile de?i?mez.

          Transformatörün ç?k???na ba?l? devredeki direnç büyüklü?ünün de?i?mesi ç?k?? gerilimini etkilemez. Ancak transformatördeki ak?m? ve çekilen gücü etkiler.

          Transformatörün ç?k???na herhangi bir devre ba?l? de?ilse transformatörde devre tamamlanmad???ndan güç ve ak?m s?f?rd?r.

     

                                 

          Transformatörde, ç?k??a ba?lanan devrenin direncine göre ak?m ve güç olu?ur.

          Transformatör ideal ise birincil sar?mdaki güç P1, ikincil sar?mdaki güç P2 ye e?ittir.

          P1 = P2

          V1 i1 = V2 i2

          Ç?k??a ba?lanan devrenin direnci de?i?tirilirse ikincil ve birincil sarg?lardaki ak?mlar oran sabit kalacak biçimde de?i?ir.

          Transformatör ideal de?il ise ç?k??ta kullan?lan güç, giri?ten çekilen güçten azd?r. Bu güçlerin oran?, transformatörün verimini belirler.

          

 

 

Kaynak: www.uzmanfizikci.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn963
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4670
mod_vvisit_counterBu Ay37970
mod_vvisit_counterToplam7345275

Kimler evrimii

Şu anda 25 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev