TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

MANYET?K MADDELER VE ÖZELL?KLER?

              Madde, farkl? özellikleri nedeni ile farkl? kuvvetlerin kayna??d?r. Kütlesi olan tüm maddeler birbirine kütlesel çekim kuvveti uygularken, elektrik yükü ta??yan maddeler birbirine elektriksel kuvvet uygular.

              Bu kuvvetlerden farkl? olarak bir de manyetik kuvvet vard?r. Manyetik alan?n manyetik maddeye etkisine manyetik kuvvet denir.

              Manyetik alan?n kayna?? m?knat?s ve elektrom?knat?st?r.

              M?knat?slar do?al ve yapay olmak üzere iki çe?ittir. Do?al m?knat?s, manyetik olarak adland?r?lan bir ta?t?r. Demir elementinin oksijenle olu?turdu?u Fe3O4 bile?i?idir. Yapay m?knat?slar?n manyetik özelli?i geçici ya da kal?c? olabilir. Saf demir, kazand??? m?knat?sl?k özelli?ini çabuk kaybeder. Çelik bu özelli?i daha uzun süre korurken alüminyum, nikel ve kobalt?n ala??m?ndan yap?lan madde m?knat?sland?ktan sonra bu özelli?ini hiç kaybetmez.

Elektrom?knat?slar ise üzerlerinden elektrik ak?m? geçti?i sürece manyetik alan olu?tururlar. Elektrik ak?m? durdu?unda manyetik alan yok olur.

              M?knat?slar biçimlerine göre çubuk ve U m?knat?s? olarak adland?r?l?r.

              Bunlar?n d???nda dünyan?n kendisi de bir manyetik alan kayna??d?r. Dünyan?n manyetik alan bir çubuk m?knat?s?n manyetik alan?na benzer.

              Bu alan uzaydan ve güne?ten gelen elektrik yüklü parçac?klar için kalkan olu?turur.

              M?knat?sl?k etkisinin en çok gözlendi?i m?knat?s uçlar?na kutup ad? verilir. Bir m?knat?s ortas?ndan as?ld???nda hemen hemen kuzey-güney do?rultusunda dengeye gelir. Kuzeyi gösteren uca kuzey kutbu güneyi gösteren uca güney kutba denir. Kuzey kutbu N, güney kutbu S ile gösterilir.

              M?knat?slar?n ayn? cins kutuplar? birbirini iter, farkl? cins kutuplar? birbirini çeker. M?knat?slar?n her iki kutba da m?knat?slanabilen manyetik maddeleri kendine do?ru çekerler.

              ?ki manyetik kutbun aras?nda olu?an manyetik kuvvet kutup ?iddetlerinin çarp?m? ile do?ru kutuplar?n aras?ndaki uzakl???n karesi ile ters orant?l?d?r.

              n : Manyetik kutup ?iddeti

              d : Manyetik kutuplar?n aras?ndaki uzakl?k

              M?knat?s ikiye bölündü?ünde k?r?lan uçlarda di?er uçlar?n ters kutuplar? olu?ur.

              Dolay?s? ile tek kutuplu manyetik bir madde yoktur.

Kaynak:www.uzmanfizikci.com 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn946
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4653
mod_vvisit_counterBu Ay37953
mod_vvisit_counterToplam7345258

Kimler evrimii

Şu anda 39 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev