TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

ELEKTROMANYET?K ?NDÜKS?YON

              Bir iletken tel çerçevenin içinden geçen manyetik alan ( çizgilerinin ) miktar?n?n de?i?tirilmesi tel çerçevede elektrik ak?m? olu?mas?na neden olur.

              Tel çerçeve, olu?turdu?u ak?m?n manyetik alan? ile içindeki manyetik alan de?i?imini engellemeye çal??arak ba?lang?ç durumunu korumaya çal???r.

              Kendisini var eden sebebe kar?? olu?an bu sonuca indüksiyon denir.

              De?i?en manyetik alanlar?n sonucunda olu?an emk ye indüksiyon emk si, elektrik ak?m?na da indüksiyon ak?m? denir.

Alternatif ve Do?ru Ak?m Jeneratörleri

              Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönü?türen araçlara jeneratör denir. Do?ru v alternatif ak?m üreten iki tip jeneratör bulunur. Do?ru ak?m jeneratörlerine dinamo denir. Jeneratörlerde ak?m?n üretilmesi tel çerçeve içinden geçen manyetik alan miktar?n?n de?i?tirilmesi ile gerçekle?tirilir.

              Jeneratörlerde hareketli ( rotor ) ve sabit ( stator ) iki ana parça bulunur. Tel çerçevenin döndürülmesi için harcanan mekanik enerji elektrik enerjisine dönü?ür.

              Bir tel çerçeve düzgün bir manyetik alan içinde döndürüldü?ünde indüksiyon ak?m? olu?ur. Bu ak?m iletken f?rçalar yard?m?yla d?? devreye aktar?l?r. Tel çerçevenin bir devri süresince ak?m iki kere artar ve azal?r. Bir kere de yön de?i?tirir. Hem yönü hem de büyüklü?ü de?i?en bu tür ak?mlara alternatif ak?m denir.

              Bu ak?m d?? devreye aktar?l?rken halka yap?s? de?i?tirilerek do?ru ak?ma dönü?türülebilir. Bu tür düzeneklere dinamo denir.

              Bu basit düzeneklerin daha karma??klar? barajlarda kullan?larak, suyun potansiyel enerjisinden yararlan?larak, elektrik enerjisi üretilir.

              Bu tür enerjinin üretimi kimyasal yolla elektrik üretimine göre daha kolayd?r. Uzak yerlere nakledilmesi durumunda olu?an kay?plar? da oldukça azd?r. Enerji kirlili?i olu?turmaz.

              Diyot : Alternatif ak?m en yayg?n enerji türüdür. Ancak, elektrikli ta??tlarda, elektrolizde, akümülatörlerin ?arj edilmesinde do?ru ak?m gerekmektedir.

              Alternatif ak?m? do?ru ak?ma çevirmek için diyot ad? verilen devre eleman?ndan yararlan?l?r.

               sembolü ile gösterilir.

              Diyot, devrede ak?m? yaln?z bir yönde geçirir. Di?er yönde olu?acak ak?m için aç?k anahtar olarak davran?r.

Kaynak:www.uzmanfizikci.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn939
mod_vvisit_counterDn1591
mod_vvisit_counterBu Hafta4646
mod_vvisit_counterBu Ay37946
mod_vvisit_counterToplam7345251

Kimler evrimii

Şu anda 49 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev