TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kuvvet

 Fizik; madde, enerji ve bunlar?n aras?ndaki ili?kileri inceler. Bu incelemeler ve sonuç ç?karmalar, gözlem ve deneylere dayan?r. Gözlem ve deneylerin temel arac? ölçme dir.

                 Ölçme; ölçülenin ?iddet ( Ne kadar ? ) ve birimini ( Neye ait? ) belirlemektedir.

                 Ölçmenin hatas?z yap?lmas? ölçme aletinin özelliklerine ba?l?d?r. Ölçme aletinin s?f?r hataya yakla?mas?, duyarl?l???n iyi ( ölçek aral?klar?n?n küçük ) olmas? ile mümkündür.

                 Fiziksel bir olayda ölçülebilen her ?eye fiziksel büyüklük denir.

                 Fiziksel büyüklükler SKALER ve VEKTÖREL olarak ikiye ayr?l?r.

Devamını oku...
 
Kuvvet

 

KUVVET
                 Kuvvetin Tan?m? ve Çe?itleri:
                 Cisimlerin h?zlar?n? ya da ?ekillerini de?i?tirebilecek etkiye kuvvet denir.
                 Vektörel bir büyüklüktür. Birimi Newton ( N ) dur.
                 1 Newton = 1 Kilogram.Metre/ Saniye²
                 1 N = 1 kg.m/s²
                 Kuvvet, bütün fiziksel olaylarda ayn? özellikleri göstermekle birlikte farkl? adlarla isimlendirilir.
Devamını oku...
 
Moment

KUVVET?N DÖNDÜRME ETK?S? ( MOMENT )

             Bir kuvvetin, cismi bir nokta ya da eksene göre döndürme etkisine moment denir.

             Vektörel bir büyüklüktür. Birimi Newtonmetre dir.

             Moment olarak de?il ancak, yedinci s?n?fta basit makinelerden kald?raç da, e?it kollu terazi de bu konuyu kulland?n?z. Bu benzerli?i göz önünde tutarsan?z moment konusunu daha iyi anlayacaks?n?z.

             Kuvvetin döndürme etkisi sözünden de tam bir dönmeyi anlamay?n. Ko?arak gelen arkada??n?z size çarpt???nda da dönersiniz ve bu çevrenizde tam bir dönmeye kar??l?k gelmeyebilir.

             Kap?y?, pencereyi açarken de mente?e dönme noktas? olmak üzere bir dönme meydana getirirsiniz. Bu da tam bir tur dönme de?ildir.

             Kap?y? dü?ünürseniz mente?e kap?n?n bir ucunda, kap? kolu di?er ucundad?r. Kap? kolu kap?n?n tam ortas?nda olsayd? acaba kap?y? daha kolay açabilir miydik? Bu soruyu kap?da deneyerek cevaplay?n.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn626
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1656
mod_vvisit_counterBu Ay26556
mod_vvisit_counterToplam7724613

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev