TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kartografya

60’l? y?llarda; 50’lerin klasik yöntemlerle üretilen ve sanatsal yan? a??r basan haritalar?n?n yerini, kartografyan?n temel kuramsal kavramlar? alm??t?r. Uluslararas? Kartografya Birli?i (ICA) bu dönemde disiplininin kapsaml? bir tan?m?n? yapm??t?r. “Kartografya; bilimsel dökümanlar ve sanatsal çal??malarla birlikte harita yapma sanat?, bilimi ve teknolojisidir. Bu kapsamda ba?ta plan, kesit, seyir, üç boyutlu modeller ve herhangi bir ölçekte dünya veya dünyan?n bir bölgesine ait haritalar olmak üzere tüm harita türleri yer almaktad?r” (3). Kartografya haritalar üzerine çal??an, yay?nlayan, üretimi ve kavramlar?n? konu edinen bir disiplindir. ICA 15. Uluslararas? Kartografya Konferans?nda (1991) kartografik tan?mlar üzerine çal??an komisyonun getirdi?i tan?m önerisi genel kabul görmü?tür. “Kartografya; co?rafi bilginin görsel, say?sal, -görme özürlüler için- kabartma formunda (dokunsal) sunulmas?, ileti?imi, organizasyonu ve kullan?lmas?d?r. Kartografya veri toplamadan kullanmaya kadar olan tüm üretim i?lemlerini ve her türlü harita kullan?m?n? içerir” (1,4,5,6,7,8,9,10).

Kartograflar, kartografya veya CBS ile u?ra?an ki?iler olarak tan?mlanmaktad?r. Kartograflar harita, harita tasar?m?, harita yap?m? ve harita kullan?m?n? kendilerine u?ra? edinmi? ki?ilerdir. Kartograf, kartografya, harita ve CBS terimleri gündelik çal??malarda birbirinden ayr?lmaz kavramlard?r.

 

Say?sal kartografya, harita yap?m? ve kullan?m?nda bilgisayar destekli bilgi sistemlerinin olu?turulmas? ve kullan?m?nda bir alt disiplin olarak tan?mlanabilir. Yeni teknolojilerin kullan?m alan?na girmesi, öncelikle harita üretiminin otomasyonu aç?s?ndan önemli bir ivme sa?lam??t?r. Bunun yan?nda kartografya, konumsal ve konumsal olmayan bilginin bütünle?tirilmesinde ve CBS analitik bile?enlerinin olu?turulmas?nda önemli rol oynamaktad?r(11).

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1140
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7556
mod_vvisit_counterBu Ay21941
mod_vvisit_counterToplam7598623

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev