TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Elektron?k Atlas ve Mult?medya

Elektronik atlaslar ve Elektronik Harita Sistemleri (EHS) yaln?zca multimedya görselle?tirme olanaklar? ile de?il ayn? zamanda video ve ses ile de desteklenerek geli?tirilmektedir. Bilgi; sesli, yaz?l? ve görsel formda sunulmaktad?r. Multimedya yolu ile bilgi, insan duyular?n?n tümüne hitap edebilecek tarzda iletilmektedir (7,8). Multimedya sistemleri önceleri kartografya amaçl? de?il e?lence, e?itim ve ö?retim gibi de?i?ik alanlarda kullan?lmak üzere geli?tirilmi?tir.

Günümüz için kartografyan?n yeni konusu olan elektronik haritalar sürekli geli?mektedirler. Elektronik harita üretimi, elektronik ortamlar kullan?larak kartografik ürün vermektir. Kartografik sunu?un bu yeni biçimi elektronik atlas ad?n? alm??t?r. Elektronik Harita Sistemleri (EHS) elektronik haritalar? kullanan ve geli?tiren bir sistemdir. EHS analitik kapasitelerine göre s?n?fland?r?l?rlar. Baz?lar? etkile?imli kullan?ma, baz?lar? ise yaln?zca verinin görüntülenmesine izin verir. Baz? EHS de dinamik etkile?im ve analize olanak verir. EHS ile CBS aras?ndaki fark, elektronik harita sistemlerinde konumsal bilginin sunulmas? ve görüntülenmesine büyük önem verilmesidir. ?yi bir EHS, CBS’nin tüm i?levlerini içermeli ve bunlara ek olarak elektronik ortamlar?n farkl? formatlar? için yaratma, depolama ve sunma olana??na sahip olmal?d?r. CBS ile kartografya aras?ndaki ili?kiler yo?unla?arak sürecektir. Geli?meler; CBS’nin a??larak, bu tekni?in yeni ürünlerin yarat?lmas?nda yararl? tekniklerden biri olarak gerçek yerini bulaca??n?, ancak kartografyan?n bir disiplin olarak kendi geli?im çizgisini CBS’den de yararlanarak sürdürece?ini göstermektedir (2,17,24).

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1521
mod_vvisit_counterDn1226
mod_vvisit_counterBu Hafta2921
mod_vvisit_counterBu Ay15840
mod_vvisit_counterToplam7493422

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev