TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Gramerler
Simple Present Tense

● Simple Present Tense Türkçe'deki geni? zaman?n ifadesidir. A?a??da bu zaman?n kullan?m?yla ilgili ders anlat?m? vard?r.

Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't

D?KKAT!: Üçüncü tekil ?ah?slarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" tak?s? gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullan?ld??? için fiilin sonuna "s" tak?s? gelmez.

Devamını oku...
 
Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Tense ile Continuous aras?nda kullan?m aç?s?ndan baz? farkl?l?klar olsa da, work ve live gibi baz? fiilerde iki tense'in kullan?m? da ayn?d?r.
Örne?in a?a??daki iki cümle de do?rudur.

I have been working in this company for four years.
(Dört y?ld?r bu ?irkette çal???yorum.)

I have worked in this company for four years
(Dört y?ld?r bu ?irkette çal???yorum.)

Devamını oku...
 
Present Perfect Tense

FORM Present Perfect
[HAS / HAVE] + [past participle]

Türkçe'de böyle bir zaman olmad??? için ?ngilizce ö?renen Türklerin en çok zorland?klar? zaman Present Perfect Tense'dir. Kurallar? hemen ö?renilse de kullan?m?n? iyice özümsemek için bir süre geçmesi gereklidir.

EXAMPLES:

I have seen that movie many times. (Bu filmi birçok kez seyrettim.)

I have never seen that movie. (Bu filmi hiç seyretmedim.)

Devamını oku...
 
Future Perfect Tense

Di?er tüm "future" formlarda oldu?u gibi, Future Perfect Tense de "when" "while" "before" "after" "by the time" "as soon as" "if" "unless" gibi zaman kelimeleriyle kullan?lamaz. Bu derste kullan?lan tüm zaman kal?plar? italik yaz?lm??t?r.

EXAMPLES:

I am going to see a movie when I have finished my homework. Do?ru
(Dersimi bitirince bir film seyredece?im.)

I am going to see a movie when I will have finished my homework. Yanl??

Devamını oku...
 
Past Perfect Continuous

Bu tense ayn? Present Perfect Continuous Tense'de oldu?u gibi geçmi?te ya?anan ve belirli bir süreci kapsayan eylemleri anlatmak için kullan?l?r. Fakat bu tense'i kullanmam?z için geçmi?te ya?anan ve bir süre devam eden eylemin, ba?ka bir eylemden önce ya?anm?? olmas? gerekir.

FORM Past Perfect Continuous

[HAD BEEN] + [VERB+ing]

Devamını oku...
 
Present Continuous Tense

Present Continuous Tense Türkçe'deki ?imdiki zaman?n ifadesidir.

Auxiliary Verbs: am/is/are

ÖRNEK TABLO

(+) (-)(?) I am playing I am not playing Am I playing? You are playing You aren't playing Are you playing? He is playing He isn't playing Is he playing? She is playing She isn't playing Is she playing? It is playing It isn't playing Is it playing? We are playing We aren't playing Are we playing? They are playing They aren't playing Are they playing?

 

Devamını oku...
 
Past Continuous Tense

[WAS / WERE] + [VERB+ing]
Auxiliary verbs: was - were

EXAMPLES (ÖRNEKLER):

I was studying lesson. (Ders çal???yordum.)

She was smoking when I saw her. (Onu gördü?ümde sigara içiyordu.)

They were drinking tea when I arrived. (Ben vard???mda çay içiyorlard?.)


USE 1 Interrupted Action in the Past
(Geçmi?te yar?da kesilen eylemler)
Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Past.

Past Continuous Tense geçmi?te yar?da kesilen uzun olaylar? anlatmak için kullan?l?r. Daha uzun olan eylemi yar?da kesen eylem genelde Simple Past tense ile ifade edilir.

Devamını oku...
 
Future Continuous Tense

YAPISI: [WILL BE] + [VERB+ing]

ÖRNEK:

When your plane arrives tonight, I will be waiting for you.
(Bu gece uçak vard???nda, seni bekliyor olaca??m.)


[AM / IS / ARE] + [GOING TO] + [VERBing]

ÖRNEK:
When your plane arrives tonight, I am going to be waiting for you.
(Bu gece uçak vard???nda seni bekliyor olaca??m.)

NOT: "Will" Future veya "Going to" Future tensle'lerin kullan?m? aras?nda pek fark yoktur.

Devamını oku...
 
Simple Past Tense

● Simple Past Tense as?l olarak geçmi?teki olaylar? anlatmak için kullan?l?r. A?a??da bu zaman?n kullan?mlar?n? ayr?nt?l? biçimde görebilirsiniz.

Auxiliary verbs (Yard?mc? fiiller): did/didn't  Future Tense

ÖRNEK TABLO

(+) (-) (?) I played I didn't play Did I play? You played You didn't play Did you play? He played He didn't play Did he play? She played She didn't play Did she play? It played It didn't play Did it play? We played We didn't play Did we play? They played They didn't play Did they play?

 

Devamını oku...
 
Future Tense

The Future Tense/Gelecek Zaman

?ngilizcede gelece?i anlatmak için will ve be going to kullan?l?r. Be going to önceden tasarlanm?? ve yapmaya karar vermilmi? olaylar? anlatmakta kullan?l?r. Will ise önceden tasarlanmadan yap?lan i?leri anlat?r.


Baz? Zaman? Bildiren kelimeler

tomorrow: yar?n
next...: gelecek
next week: gelecek hafta
later: daha sonra
soon: çok geçmeden / yak?nda
in a few minutes: bir iki dakikaya kadar

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn566
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta566
mod_vvisit_counterBu Ay25466
mod_vvisit_counterToplam7723523

Kimler evrimii

Şu anda 27 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev