TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
EDEB?YATIMIZDAK? ?LKLER

EDEB?YATIMIZDAK? ?LKELER

 

*?lk yerli tiyatro eseri:?inasi / ?air Evlenmesi /1859

*?lk yerli roman :?emsettin Sami / Taa??uk-? Talat ve F?tnat

*Bat?l? tekni?i uygun ilk roman :Halit Ziya U?akl?gil/A?k-? memnu

*?lk çeviri roman :Yusuf Kamil Pa?a/ Fenelon’dan Telemak /1859

*?lk köy roman? :Nabizade Naz?m / Karabibik

*?lk psikolojik roman:Mehmet Rauf / Eylül

*?lk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdas?

*?lk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi

*?lk yar? gazete :Ceride-i Havadis

*?lk tarihi roman :Nam?k Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

*?lk özel gazete :Tercüman-? Ahval / ?inasi ile Agah Efendi

*?lk pastoral ?ir:A.Hamit Tarhan /Sahra

*?lk ?iir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama i?aretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci :?inasi

*Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /E?ber veya Sardanapal

*Heceyle yaz?lan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren

*?lk bibliyografya:Ke?fü’z Zünun /Katip Çelebi

*?lk hat?ra kitab? :Babür?ah /Babürname

*?lk hamse yazar? :Ali ?ir Nevai

*?lk tezkire :Ali ?ir Nevai /Mecalisün Nefais

*?lk antolojisi:Ziya pa?a /Harabat

*?lk atasözleri kitab? :?inasi /Durub-i Emsal-? Osmaniye

*?lk mizah dergisi:Diyojen /Teodor Kasap

*?lk hikaye kitab? :A:Mithat /Letaif-i Rivayet

*?lk f?kra yazar? :Ahmet Rasim

*?lk Türkçe yaz?lan ilk kitap :Kutadgu Bilig

*?lk siyasetname :Kutadgu Bilig

*?lk mensur ?iir örneklerini veren :Halit Ziya

*?iirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul

*Dünya edebiyat?ndaki ilk modern roman :Cervantes/Don Ki?ot

*?lk makale :Tercüman-? Ahval Mukaddimesi

*?lk edebi bildiriyi yay?mlayan topluluk:Fecr-i Ati

*Mesnevi tarz?nda yaz?lm?? ilk eser : KUTADGU B?L?G

*?lk seyahatname : M?R’ATÜL MEMAL?K / SEYD? AL? RE?S

*?lk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

*Bat? anlay???ndaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

*Dünya edebiyat?ndaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decamkeron

*Sahnelenen ilk tiyatro: Nam?k Kemal / Vatan yahut Silistre

*Kafiyeyi ?iire serperek klasik naz?m ?ekillerinden farkl? ilk örnekleri veren: TEVF?K F?KRET

*Türkçenin ilk dil bilgisi kitab?: Süleyman pa?a / SARF-? TÜRK?

*?lk naturalist eserimizin yazar? Nab?zade Naz?m / Zehra

*Divan Edebiyat?nda mahallile?me ak?m?n?n temsilcisi: Nedim

*?ark?y? icat eden: NED?M

*?lk tarih ve co?rafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam

*?lk sözlü?ümüz:Divan-? Lügat-it Türk

*?lk Türkçe sözlük:?emsettin Sami:Kamus-? Türki

*?lk özdeyi? örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakay?k

*?lk didaktik ?iir örne?imiz ve aruzla yaz?lan ilk eserimiz:Kutadgu Bilig

*Türk ad?n?n geçti?i ilk Türkçe metin :Orhun Abideleri

*Edebiyat?m?zda objektif ele?tirinin nas?l olaca??n? ilk aç?klayan:R. Mahmut Ekrem

*Edebiyat?m?zdaki milli dönemin aç?lmas?na öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

*Konu?ma diliyle yaz?lm?? ilk hikayenin yazar?: Ömer Seyfettin

*Edebiyat?m?zda ilk kafiyesiz ?iirini yazan :A. Hamit / Validem

*?lk köy ?iiri: Muallim Naci / Köylü K?zlar?n ?ark?s?

*?lk alfabemiz:Göktürk Alfabesi

*Tekke ?iirinin babas?: Ahmet Yesevi

*?lk Türk destan? :Alp Er Tunga Destan?

*Bizde bat?l? anlamda ilk ele?tiriyi yazan:Nam?k Kemal

*Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

*?lk kad?n romanc?m?z:Fatma Aliye Han?m

*Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Pa?a

*Dünyan?n bilinen ilk destan?:Sümerlerin G?lgam?? Destan?

*Dünyan?n halen ya?ayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destan?: K?rg?zlar?n Manas Destan?

*Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: ?inasi

*Kurtulu? sava??m?z? do?rudan i?leyen roman :Ate?ten Gömlek

*Komedi türünün ilk büyük ustas?:Aristofanas

*Trajedi türünün ilk büyük ustas?:Aiskylos

*?lk uyarlama tiyatro eserinin yazar? :A.Vefik pa?a

*Deneme türünün kurucusu:Montaigne

*?lk divan ?airi:Hoca Dehhani

*Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu i?leyen: Refik Halit Karay

*En ba?ar?l? psikolojik roman yazar?m?z: P.Safa / 9.Hariciye ko?u?u

*?lk çocuk ?iirlerini yazan: Tevfik Fikret / ?ermin

*Dilde sadele?meyi savunan ilk yay?n organ?: Genç Kalemler

 

www.talebedunyasi.com

12.S?n?f Edebiyat kitab? cevaplar?, 11.S?n?f Edebiyat kitab? cevaplar?, 10.S?n?f Edebiyat kitab? cevaplar?, 9.S?n?f Edebiyat kitab? cevaplar?, Edebiyat?m?zdaki ilkler ve sonlar edebiyat?m?zdaki ilkeler ve ilekeler

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn721
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta721
mod_vvisit_counterBu Ay25621
mod_vvisit_counterToplam7723678

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev