TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Elektroskop

ELEKTROSKOP

         Nesnelerin elektrik yükünün olup olmad???n? belirlemek için kullan?lan alete elektroskop denir.

         Elektroskopta bulunan topuz ve yapraklar iletkendir. Elektroskopun yapraklar?nda yük olu?urken yapraklar birbirini iterek aç?l?r.

 Yapraklardaki elektrik yükü artarken yapraklar?n aras?ndaki aç?kl?k artar.

         Yapraklardaki elektrik yükü azal?nca yapraklar?n aras?ndaki aç?kl?k biraz azal?r.
         * Yapraklar? aç?k olan bir elektroskopun, sabit bir etki sonucunda, yapraklar? önce tam kapan?p sonra aç?l?yorsa yapraklar?n ta??d??? elektrik yükünün i?areti de?i?mi?tir.
         * Bir elektroskopun ta??d??? elektrik yükü, topuz ve yapraklardaki elektrik yüklerinin toplam? ( net de?eri ) d?r.
      
         1) Yüksüz Elektroskop Yapraklar?n?n Etkiye Ba?l? Davran???:
         Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir cisim yakla?t?r?l?rsa, elektroskobun yapraklar? aç?l?r.
         Yapraklar?n yükü cismin yükü ile ayn?, topuzundaki ise ters i?aretlidir.
         Cisim, elektroskoba dokundurulmad???ndan elektroskobun net yükü s?f?rd?r. Cisim çekildi?inde elektroskobun yapraklar? tekrar kapan?r.
 
         2) Yüksüz Elektroskop Yapraklar?n?n Dokunmaya Ba?l? Davran???:
         Yüksüz elektroskoba yüklü iletken cisim dokunduruldu?unda elektroskop yüklenerek yapraklar? aç?l?r. Elektroskobun hem topuzunun hem de yapraklar?n?n i?areti dokundurulan cismin yükü ile ayn?d?r. Cisim çekildi?inde elektroskobun yapraklar? aç?k kal?r.
         3) Yüklü Elektroskop Yapraklar?n?n Etkiye Ba?l? Davran???:
         a) Yüklü bir elektroskoba kendi cinsinden bir yük yakla?t?r?ld???nda yapraklar?n aras? biraz daha aç?l?r. Cisim çekildi?inde yapraklar eski konumuna gelir.
         b) Yüklü bir elektroskoba farkl? cins yük ta??yan bir cisim yakla?t?r?ld???nda yapraklar?n davran??? cismin ta??d??? elektrik yükünün büyüklü?üne ba?l?d?r. Fakat cisim geri çekildi?inde yapraklar eski konumunu geri al?r.
         Yakla?t?r?lan yükün büyüklü?üne göre,
         1) Yapraklar biraz kapan?r;
         Bu durumda yapraklardaki yükün bir k?sm? topuza çekilmi?tir ( I ve II ). Cism çekildi?inde elektroskop eski konumuna gelir.
         2) Yapraklar tamamen kapan?r;
 
         Bu durumda yapraklardaki yükün tamam? topuza çekilmi?tir. Cisim uzakla?t?r?ld???nda elektroskop eski konumuna gelir.
         3) Yapraklar tamamen kapan?r ve sonra tekrar aç?l?r. Bu durumda elektroskobun yapraklar?ndaki elektrik yükünün i?areti de?i?mi?tir.
         Elektroskoba iletken bir cisim dokundurulmad??? sürece elektroskoptaki net yük de?i?mez. Cisim uzakla?t???nda elektroskop eski konumuna gelir.
         4) Yüklü Elektroskop Yapraklar?n?n Dokunmaya Ba?l? Davran???:
         a) Yüklü bir elektroskoba kendi cinsinden yük ta??yan iletken bir cisim dokunduruldu?unda cisim ve elektroskobun elektrik potansiyeline göre, ya cisimden elektroskoba ya da elektroskoptan cisme yük geçer.
         1) Yapraklar biraz daha aç?l?r;
         Bu durumda elektroskobun yükü azalm??t?r.
         3) Yapraklar?n aç?kl??? ayn? kal?r. Bu durumda elektrik potansiyelleri e?it olan cisimler yük al??veri?i yapmaz.
         b) Yüklü bir elektroskoba farkl? cins yük ta??yan iletken bir cisim dokunduruldu?unda cisim ve elektroskobun yük büyüklü?üne göre,
         1) Yapraklar biraz kapan?r;
         Bu durum ba?lang?çta elektroskobun yükünün cisminkinden daha büyük olmas? ile mümkündür. Son durumda elektroskobun yükü azalm?? ve cismin yükünün i?areti de?i?mi?tir.
         2) Yapraklar tamamen kapan?r;
         Bu durum ba?lang?çta elektroskobun yükünün cisminki ile e?it büyüklükte olmas? ile mümkündür. Cisim ile elektroskop birbirini nötrler.
         3) Yapraklar önce kapan?r sonra aç?l?r;
         Bu durum, ba?lang?çta cismin yükünün elektroskobunkinden büyük olmas? ile mümkündür.

         Son durumda elektroskobun elektrik yükünün i?areti de?i?mi?tir.

Kaynak : www.uzmanfizikci.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1049
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7465
mod_vvisit_counterBu Ay21850
mod_vvisit_counterToplam7598532

Kimler evrimii

Şu anda 45 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev