TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

BOHR ATOM MODEL?NE GÖRE ELEKTRONLARIN YÖRÜNGE YARIÇAPLARI

               Bohr atom modelini bir elektronlu hidrojen atomuna uygulayal?m. Bohr atomunun çekirde?inde Z tane proton var ise, çekirde?in yükü

               Qç = Z.e olur.

               Yörüngede dolanan elektrona etki eden merkezcil kuvvet Coulomb kuvvetidir.

               Fm = Felektrik

               m ( v² / r ) = k ( Q1.Q2 / r² ) = k. ( Z.e.e / r )

               m.v².r = k.Z.e² ( 1 ) e?itli?i yaz?l?r.

Elektronun aç?sal momentumu:

               L = n. ( h/2.π ) = m.v.r ( 2 ) nolu ba??nt?dan h?z çekilerek ( 1 ) nolu ba??nt?da yerine konur ve gerekli i?lemler yap?l?rsa; yörünge yar?çap?;

               rn = ( h²/ 4.π².m.k.e² ).n² / Z    olarak bulunur.

               Burada;

               h² / 4.π².m.k.e² ) = a0  yazarsak, yörünge yar?çap?;

               rn = a0. ( n² / Z )     e?itli?i elde edilir.

               E?itlikteki ( a0 ) de?erine BOHR YARIÇAPI denir.

               e = 1,6.1019C, h = 6,62.10-34J.s, k = 9.109 N.m2/C2, m = 9,1.10-31 kg

               de?erleri yerine konulursa Bohr yar?çap?

               a0 = 0,53A0 bulunur.

               Buna göre, Bohr atom modelinde elektronlar?n bulunabilecekleri yörüngelerin yar?çaplar?;

               rn = 0,53 ( n² / Z ) A° ba??nt?s? ile bulunur.

               Bir atom için Z sabit oldu?undan elektronlar?n yörünge yar?çaplar?;

               n = 1  için  r1 = a0 / Z

               n = 2  için  r2 = 4 ( a0 / Z )

               n = 3  için  r3 = 9 ( a0 / Z ) ...........

               n = n  için  rn = n² ( a0 / Z )   de?erlerini al?r.

               Sonuç olarak Bohr Atom Modeline göre, elektronlar?n yörüngelerinin yar?çaplar? sürekli de?erleri alamaz ve kesiklidir.

               Yani ( a0 / Z )  nin  ( n² ) kat? olan de?erleri al?r. Bu da  ( n= 1, 2, 3, ... )  olan tüm say?lard?r.

 

               BOHR YÖRÜNGES?NDE DÖNEN ELEKTRONLARIN HIZLARI

               Elektronlar çekirde?in çevresinde r yar?çapl? yörüngede dönerken elektronlana etkiyen merkezcil kuvvet elektronla çekirdek aras?ndaki coulomb çekim kuvvetidir.

               Fçekim = Fmerkezcil

               k. ( Z.e.e / r² ) = m. ( V² / r )  buradan

               m.r.v² = m.r.v.v = k.Z.e²

               Di?er taraftan elektronun bu yörüngedeki aç?sal momentumu

               L = m.r.v = n. ( h/2π )  dir.

               m.r.v  nin de?eri yerine yaz?l?rsa;

               m.r.v.v. = k.Z.e²

               Vn = ( k.2.π.e²/h ) ( Z/n )  bulunur.

               Hidrojen atomunda 1. yörüngedeki elektronlar?n h?z? yakla??k olarak

               v = 2,2.106 m/sn bulunur.

               NOT : Bir atomda n. yörüngedeki bir elektronun h?z? Vn = V1 ( Z / n )  dir. 

Kaynak: www.uzmanfizikci.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4664
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12187
mod_vvisit_counterBu Ay24827
mod_vvisit_counterToplam7722884

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev