TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Elektrik Ak?m?n?n Etkileri
Elektrik Ak?m?n?n Is? Etkisi
ELEKTR?K AKIMININ - ISI ETK?S?
                                    Dirençler, elektrik enerjisini ?s? enerjisine dönü?türür.
                                    Bir direncin t sürede kaynaktan çekti?i enerji
                                    E = V.i.t     dir.
                                     V : Direncin uçlar? aras?ndaki gerilim ( Volt )
                                     i : Dirençten geçen ak?m ( Amper )
                                     t : Direncin çal??ma süresi ( Saniye )
                                     Birimi joule dür.
                                     V = i.R    oldu?undan, enerjinin dirence ba?l? büyüklükleriri
                                     E = i² R t
                                     Enerjinin korunumu ilkesine göre direncin üreteçten çekti?i elektrik enerjisi, ?s? olarak yay?lan enerjiye e?ittir.r.
                                     Elektrik ve ?s? enerjilerinin birimleri farkl? oldu?undan e?itlik birim çevirmesi yap?larak yaz?l?r.
 
Elektrik Ak?m?n?n I??k Etkisi

ELEKTR?K AKIMININ I?IK ETK?S?

                                      Metaller belirli s?cakl?ktan sonra ???ma yaparlar. Dolay?s? ile ???k kayna?? olarak kullan?labilirler.

                                      Dirençli bir lamban?n parlakl??? lambadaki direncin gücü ile do?ru orant?l?d?r.

                                      Lamban?n gücü ( parlakl??? ),

                                      P = V.i

                                      P = i.R.i

                                      P = i².R

Devamını oku...
 
Elektrik Ak?m?n?n Kimyasal Etkisi

ELEKTR?K AKIMININ K?MYASAL ETK?S?

           Elektrik ak?m? çözeltiden geçti?inde ak?m?n büyüklü?üne ba?l? olarak madde aç??a ç?kar.

           Örne?in, suyun elektrolizi yap?l?nca katotta ( - uç ) hidrojen, anotta ( + uç ) ise oksijen gazlar?n?n aç??a ç?kt??? bilinmektedir.

           Bu düzenek, saf su içine yeterli miktarda sülfrik asit kat?lmas?yla haz?rlan?r. Bu i?lem elektrik ak?m?n? iletmeyen saf suyun iletkenlik kazanmas?n? sa?lar.

           Devrede bulunan özde? kaplar özde? direnç gibi davran?r.

           Katot ve anotta aç??a ç?kan gaz hacimleri devreden geçen yük miktar? dolay?s? ile ak?m do?ru orant?l?d?r.

Devamını oku...
 
P?LLER?N TÜKENME SÜRES?
             Bir pilin gücü, elektromotor kuvveti ve devreye verdi?i ak?m ile ölçülür.    
             P = ε i
             Pilin t sürede devreye verdi?i enerji,
             E = ε i t     ile hesaplan?r.
             Pilin iç direnci önemsiz ise, devreye verdi?i enerji üretti?i enerjiye e?ittir. Dolay?s? ile bir pilin tükenme süresi pilin enerjisi ile do?ru devreye verdi?i ak?m ile ters orant?l?d?r.
             t = E/εi
             Özde? pillerin tükenme süreleri kar??la?t?r?l?rken üzerinden geçen ak?ma bak?labilir.
             t1/t2 = i2/i1
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4740
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9322
mod_vvisit_counterBu Ay32306
mod_vvisit_counterToplam7646140

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev