TalebeDunyasi.Com | renci dev Portal覺

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

LYS puanlar? nas?l hesaplan?r ?

Üniversite adaylar?n?n bugün girdi?i LYS s?nav? böyle hesaplanacak...

 

 

LYS PUAN HESAPLAMA YÖNTEM?

ÖSYM’nin 2 hafta önce yay?mlad??? k?lavuza göre art?k yerle?tirme puan? hesab?nda okullar?n ba?ar?s? dikkate al?nmayacak. Yaln?zca bireysel ba?ar? önemli olacak.
Uzmanlar, “Bu uygulamayla en iyi okullar bo?al?r, parayla not sat??? ba?lar” dedi ÖSYM’den bu y?l üniversiteli olacak gençlere son dakika sürprizi geldi.
Habertürk gazetesinin haberine göre Lisans Yerle?tirme S?navlar?’na (LYS) 2 hafta kala yap?lan de?i?iklikle üniversite yerle?tirme puanlar?n?n hesaplanmas?nda yaln?zca bireysel ba?ar? dikkate al?nacak. Okulun ba?ar?s?na göre ö?rencinin puan?n?n a??rl?kland?r?lmas? yani AOBP uygulamas? son buldu. Uzmanlar son dakika duyurulan de?i?ikli?in “ö?rencileri gafil avland???n?”, önümüzdeki y?llarda da fen ve Anadolu liselerinin bo?alaca??n?, okullar?n sahte yüksek notlar vermeye ba?layaca??n? söylüyor. ÖSYM dün e?itimsistemini 4+4+4 ?eklinde de?i?tiren 6287 say?l? kanunda yer alan ve yüksekö?retime yerle?tirme puanlar?n?n hesaplanmas?nda de?i?iklik getiren düzenlemeye göre yeni k?lavuz yay?mlad?. Yeni hesaplama sistemi bu y?l YGS’ye giren ve önümüzdeki ay yap?lacak LYS’ye kat?lacak ö?rencileri etkiliyor.


 
D?PLOMA NOTU D?KKATE ALINACAK
  Yeni de?i?ikli?e göre art?k okullar?n ba?ar?s? yerle?tirme puanlar?nda etkili olmayacak. Çünkü okulun ba?ar?s?n? da dikkate alan A??rl?kl? Ortaö?retim Ba?ar? Puan? (AOBP) art?k olmayacak. Bunun yerine Ortaö?retim Ba?ar? Puan? (OBP) yani ö?rencinin diploma notu dikkate al?nacak. Bu notun da yüzde 12’si yerle?tirme puan?na eklenecek. YÖK’ten bir yetkili “E?itsizlik giderildi” derken, e?itimciler uygulaman?n ba?ar?l? fen ve Anadolu liselerinin sonu olaca??n? söylüyor.

YEN? HESAPLAMA S?STEM?
Yeni hesaplama yöntemine göre eskiden ortaö?retimbitirme ba?ar? notlar?n?n en küçü?ü 100 en büyü?ü 500 iken bu kez en dü?ü?ü 250 en büyü?ü de 500 olarak hesaplanacak. Bu puan?n da yüzde 12’si ö?rencininmerkezi s?navdan ald??? puana eklenecek. Böylece ö?renciler OBP’den en dü?ük 12, en yüksek 60 al?rken, bu kez en dü?ük 30, en yüksek 60 alacak.

A?IRLIKLANDIRMA NED?R?
  Ortaö?retim Ba?ar? Puan?’n?n a??rl?kland?r?lmas?nda bir okulun tüm ö?rencilerinin YGS-1 ve 2 ortalamalar? al?n?yor ve okulun say?sal, YGS-3 ve 4 ortalamalar?ndan sözel, YGS-5 ve 6 ortalamalar?ndan da e?it a??rl?k ortalamas? bulunuyordu. Bireysel Ortaö?retim Ba?ar? Puan? da buna göre a??rl?kland?r?larak, ö?rencinin yerle?time puanlar? için kullan?lacak A??rl?kl? Ortaö?retimBa?ar? Puan? olu?turuluyordu. Uzmanlar bu uygulaman?n özellikle s?nav ba?ar?lar? yüksek okullarda okuyan “ortalama” ö?rencileri etkileyece?ini vurguluyor.

Kaynak: www.habervitrini.com

 

Videolu Soru ⑷zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn688
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8535
mod_vvisit_counterBu Ay20158
mod_vvisit_counterToplam7718215

Kimler ネvrimi蓾

u anda 13 ziyaret癟i 癟evrimi癟i

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
dev