TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Mektup Nedir, Nas?l Yaz?l?r?

Mektup

Tan?m: Mektup, ba?ka bir yerde bulunan bir ki?iye, bir toplulu?a ya da bir kuruma bir maksad? bildirmek için yaz?lan yaz?d?r.

Mektubun Tarihi
Mektup, yaz?n?n bulundu?u tarihe kadar ortaya ç?km?? eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler; M?s?r firavunlar?n?n diplomatik mektuplar? (MÖ 15. - 14. yüz y?llar?) ile Hitit krallar?n?n Hattu?a (Bo?azköy) ar?ivinde bulunan mektuplar?d?r. Bat? edebiyat?nda mektup türünün ilk örneklerini, Yunan edebiyat?nda görürüz. Mektup, bir edebiyat türü olarak, özellikle Latin edebiyat?nda geli?ip yayg?nla?m??t?r. Bu alanda yazanlar?n ba??nda Cicero (MÖ 106 - 43) gelir. Rönesans’tan bu yana Avrupa’da çe?itli ülkelerde bu türün yayg?nla?t??? görülür. Özellikle Fransa’da mektup türü büyük geli?me göstermi?tir. Mektup türünün Türk edebiyat?nda epey uzun bir geçmi?i vard?r. Mün?eatlarda (Nesir halindeki yaz?lar? bir araya toplanmas?ndan meydana gelen eserlere denir.) resmi ve özel mektuplara geni? yer verilirdi. ?inasi’ nin öncülü?ünde ba?layan düz anlat?m ak?m?, mektuplarda da etkisini göstermi?; Tanzimat’tan bu yana yaz?lan özel mektuplarda yapmac?ks?z, do?al bir anlat?m kullan?lm??t?r.

Devamını oku...
 

Gezi Yaz?s? Nas?l yaz?l?r? Gezi yaz?s? örnekleri

 

Bir yazar?n yurt içinde ve yurt d???nda gezip gördü?ü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatt??? yaz? türüdür. Gezi yaz?lar? gezip görmenin, iyi bir gözlemin ürünüdürler. Gezi yaz?lar?n?n tarihi çok eskidir. ?nsanlar hep uzak ülkeleri, uzak ülkelerin do?as?n?, insanlar?n?, bu insanlar?n ya?ay?? biçimlerini ve yaratt?klar? kültür eserlerini merak etmi?lerdir. Bir nedenle ba?ka ülkelere giden ki?ilerle kar??la?t???m?zda, onlar? soru ya?muruna tutmam?z bundand?r. Günümüzde televizyon görüntüleri dünyan?n birçok kültürünü yan?ba??m?za getirdi?i halde, hâlâ gezi an?lar?n? dinlemenin ya da okuman?n tad? ba?kad?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn605
mod_vvisit_counterDn1100
mod_vvisit_counterBu Hafta1705
mod_vvisit_counterBu Ay31567
mod_vvisit_counterToplam7555012

Kimler evrimii

Şu anda 41 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev