TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

- Köpekle yatan pireyle kalkar.

- Onurlu insana soya?ac? sorulmaz.

- Sahibi çok olan e?e?i sonunda kurtlar yer.

- Budalalar pazara gitmeseydi, çürük mallar sat?lmazd?.

- Ar?n?n yedi?i bala dönü?ür, örümce?in yedi?i ise zehire.

- Tehdit edilen onca insan sapasa?lam ya?amaya devam ediyor.

- Don Ki?ot olmak için yola ç?kan pek çok insan evine Sanco Panco olarak döndü.

- Bir kad?na yapmamas? gerekenleri söylemek ona neler yapabilece?ini göstermektir.

 

* Acele etmeyen, tav?ana yeti?ir.
* Aç kurt, h?zl? ko?arak gelir.
* Ak?ll? ki?i at?n?, ahmak kar?s?n? över.
* Ak?ll?n?n at? da yorulmaz, giysisi de eskimez.
* At al?rsan, binip al, evleneceksen kad?n? görüp al.
* Ba?a bülbül, adama ak?l yak???r.
* Bah?i? at?n di?ine bak?lmaz.
* Bal tutan parma??n? yalar.
* Bir adam köprü kurar, bin adam geçer.
* Bir kesekle iki serçe vurulmaz.
* Bir ki?i köprü kurar, bin ki?i geçer.

Devamını oku...
 

* Aç gözlüden ayran istesen, paran var m?, der.
* At?na sayg? gösteren, yaya gitmez.
* Az kayg?y? a? bast?r?r, çok kayg?y? dost bast?r?r.
* Bahad?r ölse, bir ölür, Korkak ölse, bin ölür.
* Bayram günü kad?n alma, ya?murlu gün at ko?turma.
* Ça?r?lmam?? konuk, süpürülmemi? yere oturur.
* Ç?kt???n da? yüksek ise, att???n ta? uza?a gider.
* Dan???larak kesilen parmak a?r?maz.
* Do?ru söz demiri keser, keskin söz k?l?c? keser.
* Ecel gelince demir sand?k giysi de?il.
* Evinin zenginli?ini göçerken bilirsin.
* Güne? bekleyen so?uktan donar, zengin bekleyen açl?ktan ölür.
* Hakikat e?ilir fakat k?r?lmaz.
* Halk?n? özlemeyen yi?it olmaz, yerini özlemeyen hayvan olmaz.

Devamını oku...
 

* Aç?n karn? doyar, gözü doymaz.
* A?aç yapra??yla güzeldir.
* Alt?n pas tutmaz.
* Ba? yar?l?r börk içinde, kol k?r?l?r yen içinde.
* Be? parmak bir de?ildir.
* B?çak yaras? geçer, dil yaras? geçmez.
* Bir baba dokuz evlad? besler, dokuz evlat bir babay? beslemez.
* Birlik olmay?nca, dirlik olmaz.
* Çocu?a i? buyur ard?ndan sen git.
* Çok isteyen az? bulamaz.
* Demir tav?nda dövülür.
* Dostun bin ise azd?r dü?man?n bir ise çoktur.
* Emanete h?yanet olmaz.
* Ergen gözüyle k?z, gece gözüyle bez alma.
* Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür.
* ?yili?e iyilik her ki?inin kar?, kötülü?e iyilik er ki?inin kar?.
* Kurt kocay?nca köpe?in maskaras? olur.
* Ku? kanad?yla uçar k?ç? ile konar.
* Misafir k?smetiyle gelir.
* Önce dü?ün, sonra söyle.
* Sak?nan göze çöp batar.
* Ucuz etin yahnisi yavan olur.
* Yatan aslandan gezen tilki ye?dir.
* Yi?it meydanda belli olur.

 

* ?ansl? adam?n kar?s? ölür, ?anss?z adam?n at? ölür
* F?rçalasan da siyah karga beyazlamaz
* Süt ta?t? nenenin haberi yok
* Ay? çocuklar?n? büyütmü?, duru su içmeye vakti olmam??
* Kocakar? i?ini bitirmi?, ?alvar?n? sökmü? dikmi?
* E?e?in kula??n? testere ile kesiyorlarm??, bu ne sesi diyormu?.
* Öbür dünyadan kimse kafas? k?r?k gelmedi
* Köyün alt ba??nda yaland?r dedim, üst ba??na geldim ben de inand?m
* Tilkiye sormu?lar "tavuk yer misin?" diye.Tilki gülmü?
* Kötü dil topraktaki y?lan? öldürür
* Eskinin y?rt?lmas? bitmez, ihtiyar inlemeyi bitirmez

 
* Bilge her ?eyi bilmez, sadece ahmaklar her ?eyi bilir.

* Afrika’da her sabah bir ceylan uyan?r,en h?zl? aslandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini;yoksa ölece?ini bilir.

* Afrika’da her sabah bir aslan uyan?r,en yava? ceylandan daha h?zl? ko?mas? gerekti?ini yoksa aç kalaca??n? bilir.

* Bu dünya bize atalar?m?zdan miras kalmad?. Biz onu çocuklar?m?zdan ödünç ald?k.

* Sular yükseldikçe bal?klar kar?ncalar? yer,sular çekildikçe de kar?ncalar bal?klar? yer. Kimse bu günkü üstünlü?üne gücüne güvenmemeli… Çünkü,kimin ,kimi yiyece?ine,suyun ak??? karar verir…

* Aslan yada ceylan olman?z?n bir önemi yoktur.Yeter ki güne? do?du?unda ko?mak zorunda oldu?unuzu bilin.

 

 

Dilinden bülbül, kalbinden katil.

Fareye aslan nedir demi?ler, kediyi göstermi?.

Kasab? sormadan hesab? yapma.

Ak?l insan?n külah?nda bir çividir.Yumruk yemeden içeri girmez.

Ak?ll? ba?ta aptal saç?n i?i ne?

Araba k?r?l?nca yol gösteren çok olur.

Borç verirken ya paran?, ya dostunu kaybedersin.

Çabuk gelen kötü ?ans, geç gelen iyi ?anstan iyidir.

 

* Agir berda kayê xwe da ber bayê. - Saman? ate?e verdi, kendisi kenara çekildi.
* Agir xwe?e lêarî jê çêdibe. - Ate? iyi de külü olmasa.
* Aqlê sivik barê girane. - Hafif ak?l a??r yüktür.
* A?ê dêhna bi xwe digere. - Delinin de?irmeni kendi kendine çal???r.
* Av bi bêjîngê nayê civandin. - Elekle su toplanmaz.
* Ava de serî; çi buhustek çi çar tilî. - Ba?? a?an su; ha bir kar?? olmu?, ha dört parmak.

Devamını oku...
 

* A diyen A demege mecburdur .
* Acele eden yanilir .
* Acligi tanimayan , toklugu ögrenemez .
* Akilsiz olmaktansa , ekmeksiz olmak daha iyidir .
* Baskalarini kendin gibi görme .
* Baskasina cukur kazan , kendisi icin yuvarlanir .
* Bir kadinin kalbi ; on erkegin gözünden daha cok sey görür .
* Bir doktor öbürüne is hazirlar .
* Bir güzel gülüs , bütün ömre bedeldir .
* Bir kirlangic , yaz getirmez .
* Cehennem , deniz ve hasis insan , hic doymayi bilmez .
* Cok yaygara , az iradeye dalelet eder .
* Citin bür tarafindaki ot daha güzel görünür .
* Degirmene önce gelen , ununu önce ögütür .
* Demir sicak oldugu müddetce dögülür .
* Dikensiz gül olmaz .
* Elma , agacindan uzaga düsmez .

Devamını oku...
 

M?s?r Atasözleri “Adil ol, zenginlerin menfaati için fakirlerin hakk?n? yeme ve onlar? iyi giyinmi? olmad?klar?ndan dolay? geri gönderme.”

“Ambardaki zenginliktense, Tanr?n? elindeki fakirlik daha iyidir.”

“A?k?n tokad? üzüm gibi tatl?d?r.”

“Ben han?m, sen han?m, ta?taki birikmi? kirli suyu döken kim?”

“Çamur ve ta?t?r insan Tanr? taraf?ndan yarat?lan ama fark?nda de?ildir Tanr?'n?n avuçlar? aras?na b?rakt??? kaderinin..”

“Daimi endi?e içindeki zenginliktense, kalp huzuru ile elde edilen ekmek daha iyidir.”

“Devlet ku?u baba ku?udur.”

Devamını oku...
 
-Kitaplar, sa??rlara seslenen dilsiz dostlard?r.

-Yata?a yatt???m zaman, problemlerimi elbiselerimde b?rak?r?m.

-Bir kere evlenmek ödev, iki kere evlenmek e?lence, üç kere evlenmek ç?lg?nl?kt?r.

-Ömrümün sonuna kadar e?e?e binmektense, bir y?l ata binmek ye?dir.

 

 

* Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yan?mda yürü, böylece ikimiz e?it oluruz. (Ute Kabilesi)

* Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez, yasayanlara ilave eder. (Hopi Kabilesi)

* Dü?man?m? cesur ve kuvvetli yap! E?er onu yenersem utanç duymayay?m. (Apache Kabilesi)

* ?eytan hakk?nda konu?may?n.Gençlerin kalbinde merak uyand?r?r. (Siyu Kabilesi)

* Bir kere "Al sunu" demek, iki kere"Ben verece?im" demekten iyidir. (Kabilesi bilinmiyor) * Su gibi olmal?y?z. Her ?eyden a?a??da, ama kayadan bile kuvvetli. (Siyu Kabilesi)

* Bir ba?kas?n?n kabahati hakk?nda konu?madan önce daima kendi makoseninin içine bak (Sauk Kabilesi)

* Bir dü?man çok, yüz dost azd?r. (Hopi Kabilesi)

* Kehanet, muhtemel bir olay? kesin bir bak?? ile görmekten ba?ka ?ey de?ildir. Hava ya bulutlu olacakt?r, ya da güne? açacakt?r. (Cherokee Kabilesi)

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1120
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7536
mod_vvisit_counterBu Ay21921
mod_vvisit_counterToplam7598603

Kimler evrimii

Şu anda 27 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev