TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Deren Koray Kimdir?

DEREN KORAY K?MD?R?


Deren Koray Group ?irket kurucular?, uzun y?llar?n? Türk devlet okullar?nda ?ngilizce e?itimine adam?? Türk ö?rencilerinin yabanc? dil (özellikle ?ngilizce) konusundaki eksiklerini bilen emekli ?ngilizce ö?retmenleridir. Deren & Koray International Tourism & Education Center 1989 y?l?ndan bugüne 1000'in üzerinde özel ö?rencisine ?ngiltere, Amerika ve Miami'de yurtd??? e?itim olanaklar? sunan ve halen sunmaya devam eden Türkiye'nin önde gelen bir yurtd??? e?itim acentesidir. Firmam?z, tamam? kitap yazar? kadrosundan olu?an ve 2011 y?l?ndan itibaren "butik dershane" konseptinde 9-10-11 ve 12. s?n?flara Cam+ dijital platformu üzerinden e?itim veren CAMPUS EGE'nin de kurucusudur. Deren Koray, T.C. Turizm Bakanl??? A-3885 belge numaral? Türkiye ve Amerikan Seyahat Acenteleri Birli?i üyesidir ve bu sayede dünya ile sürekli entegredir. Özel ilgi turlar? kapsam?nda ülkemizi ziyaret eden pek çok yabanc? turist, devlet ve i?adamlar?na 1998 y?l?ndan beri turizm servisi vermekte ve ülkemize döviz kazand?rmaktad?r. Firmam?z ayn? zamanda tüm dünyadan ülkemizi sa?l?k turizmi kapsam?nda ziyaret eden hastalar? da a??rlamaktad?r. Dünya ile önemli sosyokültürel entegrasyona sahip grup ?irketlerimiz, ayn? profesyonellik, titizlik ve hassasiyetle yar?n?n bireylerini bugünden yeti?tirmektedir. Deneyimlerimiz bizlere bugüne kadar Callan Metod'un dünyada geçerli en iyi ?ngilizce e?itim metodu oldu?unu gösterdi ve bizler de Türk ö?rencilerimizin özellikle pratik ?ngilizce ve gramer konusundaki eksiklerini bu metodla k?sa sürede gidermeyi amaçlad?k. Firmam?z bünyesinde ö?rencilerimize ücretsiz yurtd??? e?itim dan??manl??? servisi sunuyor ve onlar? yar?n?n i? dünyas?na haz?rl?yoruz. 2011 y?l?n?n son çeyre?inde de 1500'ün üzerindeki dünya dil okullar? içinde ö?rencilerin bütçesine göre ya?am masraflar?n? da hesaplayabilen dil okulu bulma sihirbaz? www.DilOkuluMatik.com web sitemizi yay?na alm?? bulunuyoruz.

Callan Metodu uzun y?llar süren çal??ma ve uzun ara?t?rmalar sonucu ?zmir'e ve Ege Bölgesine getirdi?imiz için mutluyuz, gururluyuz. 5 k?tada, 23 ülkede, 400'den fazla okulda dünya üzerinde ortalama 1 milyon dünya ö?rencisinin e?itim ald??? Callan Metodun hem ?zmir, Denizli, Ku?adas? ve U?ak'taki kursiyerlerimiz için hem de ülkemiz için büyük bir ?ans oldu?unu savunuyoruz. Çünkü bu e?itimi almak için bugün Londra, New York ya da Miami'ye gitmenin hiç de kolay olmad???n? biliyoruz. Yurtd??? e?itim madden ve manen büyük fedakarl?k gerektiren bir konudur. Bizler tamam? anadili ?ngilizce ve yabanc? ö?retmen kadrosu ile yurtd???nda verilen e?itim kalite ve standartla ?ngilizce e?itimini ister ?ngilizce dil okulumuzda ister kendi i?yerinizde ya da evinizde sizlere tüm yönüyle sunuyoruz. 1989'dan beri yurtd??? e?itim sektöründe hizmet veren profesyonel e?itimciler ve dil e?itiminin yurtd??? mutfa??nda yeti?mi? profesyoneller olarak Türk insan?n?n eksiklerini gidermek için en etkin ve en h?zl? e?itimi sizlere bölgemizde sunman?n heyecan ve gururunu ya??yoruz.

Siz de Callan Metodun e?itim sistemini yak?ndan tan?mak ve metod hakk?nda fikir edinmek istiyorsan?z, dil okullar?m?zdan birindeki ücretsiz ?ngilizce deneme derslerine kat?labilir ve ?ngilizce e?itimdeki Callan Metodun gücüne kendi izlenimlerinizle tan?k olabilirsiniz. Web sitemiz arac?l??? ile kurs kayd?n?z? on-line gerçekle?tirebilir, dil okulumuzda ?ngilizce e?itim yan?nda zaman? da sat?n alman?n keyfini ya?ars?n?z. Dilerseniz ?ngilizce e?itiminizin son aylar?n? Londra ve New York'taki ?ngilizce dil okullar?m?zda da tamamlayabilirsiniz. Sizleri de her gün büyüyen geni? ailemizin bir bireyi olarak görmek dile?i ile...

ENGLISH LIFE by Deren Koray

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4708
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4708
mod_vvisit_counterBu Ay24871
mod_vvisit_counterToplam7722928

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev