TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

DÜ?ÜM Ç?ZG?S? VE DALGA KATARI SAYISININ HESABI

               Ayn? fazl? kaynaklar?n olu?turdu?u giri?im deseninde kaynaklar? birle?tiren do?ru boyunca  dü?üm çizgileri dalga katarlar?n?n nas?l dizildi?ini biliyoruz. O halde çizim yolu ile;

               * Dü?üm çizgileri merkez do?rusundan önce λ/4 sonra kendi aralar?nda λ/2 aral?kla yerle?tirilir.

                Bu yerle?tirme i?lemi son dü?üm çizgisi ile kaynak aras?nda λ/2 den daha az kalana kadar sürdürülür.

               * Dalga katarlar? ise ilki merkez do?rusu üzerinde olmak üzere merkezden ba?layarak λ/2 aral?klarla yerle?tirilir.

Bu yerle?tirme i?lemi son dalga katar? ile kaynak aras?nda λ/2 veya daha az kalana kadar sürdürülür.

                 

               Dü?üm çizgileri veya dalga katarlar?n?n olu?acak say?lar?n? bu bilgileri kullanarak formüle edebiliriz.

               ?ekilde görüldü?ü gibi dü?üm çizgisi artt?kça nokta ile kaynaklar?n merkezini birle?tiren do?runun merkez do?rusu ile yapt??? θ aç?s? artmaktad?r. θ aç?s? daima 90° > θ olmal?d?r.

               ΔS = d sin θ = ( n - 1/2 )λ

               n. dü?üm için θ ≈ 90°, sin θ ≈ 1 al?n?rsa ba??nt?dan n hesaplanabilir.

               * Hesaplanan n de?eri tam say? ise θ = 90° olur. Son dü?üm çizgisi kaynak üzerine dü?ece?inden bir taraftaki say? 1 eksiltilir.

               * Hesaplanan n de?eri herhangi bir küsür içeriyorsa küsür son dü?üm ile kaynak aras?ndaki uzakl??? ifade edece?inden küsür at?l?r.

               Bu ?ekilde bulunan n de?eri bir taraftaki dü?üm çizgi say?s?n? verir. Toplam dü?üm çizgi say?s? bunun iki kat?d?r.

               nTop = 2n

               Ayn? yakla??m dalga katar? say?s? içinde geçerlidir. Bu i?lemler yap?l?p n bulunur. Ancak katarlar? merkez do?rusunun her iki taraf?nda simetrik olu?tu?u gibi , ancak tam merkez do?rusu üzerinde olu?aca??ndan toplam dalga katar? say?s?

               d sin θ = nλ,      sin θ ≈ 1

               nTop = 2n +1    ile hesaplan?r.

               NOT: Dü?üm ve dalga katar? say?s? hesaplan?rken sin θ ≈ 1 al?n?r.

               Dü?üm çizgisi d sin θ = ( n - 1/2 )λ ; n hesaplan?rken tam say? ise bir eksiltilir. Küsürlü ise küsür at?l?r.

               Dalga katar? d sin θ = nλ

               bulunan n de?erinde

               Toplam dü?üm çizgisi say?s? nTop = 2n

               Toplam dalga katar? say?s? nTop = 2n + 1  dir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn451
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6457
mod_vvisit_counterBu Ay19097
mod_vvisit_counterToplam7717154

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev