TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Canl?lar?n s?n?fland?r?lmas?
Canl?lar?n s?n?fland?r?lmas?

Canl?lar?n S?n?fland?r?lmas?
Yeryüzünde var olan canl?lar?n s?n?fland?r?lmas? olgusu çok eski ça?lara kadar uzanmaktad?r. XV-XVI yy. Yunan dü?ünürü Aristoteles'in yapt??? s?n?fland?rmaya göre canl?lar iki ana gruptan olu?makta idi:

1. Bitkiler alemi
1. Bitkiler
2. Algler (su yosunlar?)
3. Mantarlar
4. Prokaryotlar (çekirdeksiz hücreliler)
2. Hayvanlar alemi
1. Hayvanlar
2. Protozoalar (amipler, terliksi hayvanlar vb)

Devamını oku...
 

Canl?lar?n S?n?fland?r?lmas? : Canl?lar?n belirli Özellikleri göz önüne al?narak yap?lan grupland?rmaya s?n?fland?rma veya biyosistematik denir. S?n?fland?rmay? inceleyen bilim dal?na sistematik ( Taksonomi) denir. S?n?fland?rma ikiye ayr?l?r:
1) Ampirik (yapay = suni) s?n?fland?rma : Canl?lar? d?? görünü?, ya?ay?? ve birkaç yüzeysel özelli?ine göre bakarak s?n?fland?rmakt?r.
?lk defa Aristo taraf?ndan yap?lm??t?r. Aristo canl?lar? ikiye ay?rm??t?r.

1. Bitkiler -> Otlar ,Çal?lar ,A?açlar
2. Hayvanlar -> Suda, Karada, Havada ya?ayanlar

Devamını oku...
 

Canl?lar? cans?zlardan ay?ran özelliklerdir.
1 – ?ekil
Her canl?n?n kal?t?m ve çevre etkisiyle olu?an belli bir ?ekli var-
d?r. Amip ve c?v?k mantarlar?n ?ekli de?i?kendir.
Canl?da (kal?t?m x çevre) etkisiyle olu?an özelliklere modifi-
kasyon denir. Baz? özellikler (kan grubu, cinsiyet, hastal?k et-
kenlerine kar?? olu?turulan antikor tepkimeleri vb) sadece gen-
lerle belirlenir.
Modifikasyon : Çevre etkisiyle genlerin i?leyi?inde meydana
gelen kal?tsal olmayan de?i?melerdir. Modifikasyonlar genel-
likle iki yönlüdür. Kal?tsal de?ildir.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn519
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta519
mod_vvisit_counterBu Ay25419
mod_vvisit_counterToplam7723476

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev