TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
Biyoloji Ders Notları
İNORGANİK MADDELER

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

İNORGANİK BİLEŞİKLER

 • Su
 • Asit
 • Baz
 • Tuz
 • Mineraller

ORGANİK BİLEŞİKLER

 • Vitaminler
 • Enzimler
 • Yağlar
 • Proteinler
 • Karbonhidratla
 • Nükleik asitler
Devamını oku...
 
Organik Bileşikler
KARBONHİDRAT

MONOSAKKARİTLER
¦Hücre zarından geçerler
¦Hidrolize uğramazlar
¦Kan ve doku sıvısında bulunurlar
¦Karbonhidratların yapıtaşlarıdır
¦Fotosentezin ilk ürünleridir
¦Hücrede depolanmazlar
¦Riboz ve deoksiriboz nukleik asitlerin yapısına katılırlar
¦Suda çözünürler
¦Protein ve yağlarla bileşik oluşturabilirler
¦Enerji verici olarak kullanılırlar
¦Yapılarında glikozit bağı bulunmaz
¦Benedikt çözeltisiyle ısıtılırsa kiremit kırmızısı renk verirler
Örn:Glikoz,Galaktoz,Fruktoz,Ma nnoz,Ksiloz,Arabinoz
  yapılarına katılırlar.
Devamını oku...
 
YAĞLAR

Özellikleri
Suda erimezler.
Eter , alkol , aseton gibi organik çözücülerde erirler.
C ve O oranından fazla olduğundan enerji verimide fazladır.
Hücre zarından geçemezler.
1 mol gliserol 3 mol yağ asidin dehidrasyon ile birleşmesinden oluşur.
Sentezlerinde 3 ester bağı kurulur.
Sentezlerinde 3 mol H2O açığa çıkar.
3 mol H2O ile hidrolize edilirler.
Yağların hidrolizi lipaz ile gerçekleşir.
Sudan III ile kırmızı renk verirler.
Bitki ve hayvan hücrelerinde depolanabilirler.
Hücre zarlarının esas yapısını oluştururlar.
Çeşitleri
Nötral yağlar : Depo ve enerji verici olarak görev alır.
Fosfolipid : Hücre zarının temel maddesidir.
Glikolipit : Hücre zarı ve sinir hücrelerinde bulunur.
Steroidler : Vit-D , bazı hormonlar , safra tuzları , kolesterol , eterik yağ , kauçuk vb.. maddelerin oluşumunu gerçekleştirerek canlılar düzenleyici görev alırlar.
Kolesterol:Hayvanlarda hücre zarında ve derinin yapısında bulunur.Diğer steroid lerin oluşumunda rol alır.
Görevleri
Enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
Hücre zarı yapısına katılırlar.
Bazı hormonların yapısını oluştururlar.
A,D,E,K vitaminlerinin emilimini sağlarlar.
Isı kaybını önlerler.
Organ ve vücudu mekanik etkilerden korur.
Göç eden ve kış uykusuna yatan canlıların besin ve su (metabolik su ) kaynağıdır.

 
PROTEİNLER

Özellikleri
N(Aminoasit)’in dehidrasyonu ile birleşmeleri ile oluşur.
Yapımında en az 1 çeşit aminoasit bulunur.
Yapımında en çok 20 çeşit aminoasit bulunur.
Sentezlerinde n-1 kadar H2O açığa çıkar.
Hücrede ribozom larda sentezlenir.
Hücrelerde kullanılan karakter çeşidi kadar protein bulunur.
Hidrolizinde n-1 kadar H2O açığa çıkar.
Yapısında n-1 kadar peptid bağı bulunur.
Globülar (küresel) proteinler enzimler ve hormonlar suda çözünür. Lifli proteinler hücre zarı kes ve derideki yapısal proteinler suda çözünmez.
Biuret çözeltisi ile mor renk , nitrik asit ile sari renk verirler.
Hücre zarından geçemezler.
Kan ve doku sıvısında bulunurlar.
Her canlının proteini kendine özgüdür. Ancak canlılarda kullanılan ortak proteinlerde vardır. ÖRN : Solunum enzimleri
Benzer proteinlerde amino asitlerin sayısı , dizilişi , sırası ve tekrarlanışı aynıdır. Farklı proteinlerde farklıdır.
Yapısında peptid , hidrojen bağı ve disülfit bağları vardır.
Amino Asitler
Suda çözünürler.
Hücre zarından geçerler.
Sindirim enzimlerinden etkilenmezler.
Bütün amino asitlerde değişen sadece radikal gruptur.
A.asitlerin amino grubu asit, kar***sil grubu baz özelliktedir. Bu nedenle 7-Kuvvetli asitler karşısında baz, kuvvetli bazlar karşısında asit gibi davranır.
Kanda ve doku sıvısında bulunurlar.
Peptid bağları :A.asitlarin amino grubu ile kar***sil grupları arasında kurulur.
Molekül er yapıları:

Proteinlerde çeşitlilik
Amino asit sayısı.
Amino asitlerin çeşidi .
Amino asitlerin dizilişi.
Amino asitlerin tekrarlanışı.
Amino asitlerin birbirlerine oranı.
Denaturasyon
Proteinler DNA’daki kalıtsal şifreye göre sentezlenir. Bu şifre proteinin amino asitlerinin sayısı , sıralanışı dizilişi ve tekrarlanışını belirler. Amino asitlerin birinin sayısı sırası değişirse farklı proteinler ortaya çıkar. Kalıtsal bilgideki değişmeler proteinlerde değişmeye yol açar.Proteinlerin ilk sentezlendiklerinde sahip oldukları primer yapı fonksiyonel değildir.Primer yapıdan oluşan zayıf hidrojen bağları ve disülfit ile protein boyut kazanarak fonksiyonel olan sekonder , tersiyer ve kuaterner yapılar oluşur.Zayıf hidrojen bağlarının yüksek ısı , asit , yüksek basınç gibi etkilerle bozulmasına dolayısı ile fonksiyonun kaybedilmesine neden olur. Bu yapının bozulması olayına denaturasyon adı verilir.

Görevleri
Yapısal görevi : Hücre zarı , organel , kas hücrelerinde aktin miyozin flamentleri gibi yapıları oluşturur.
Enzim görevi : Biyokimyasal reaksiyonları katalizler.
Taşıma görevi : Hemoglobin vücutta O2 ve CO taşır.
Tanıma görevi : Hücre zarındaki özel proteinler moleküllerin tanınıp hücreye alınmasında rol oynar.
Hormonal görev : Hormonların yapısını oluşturarak vücutta yaşamsal olayların düzenlenmesinde rol oynar.
Savunma görevi : Antikorlar halinde vücudun savunmasında rol alır.
Enerji kaynağı : Gereksinim duyulduğunda enerji kaynağı olarakta kullanılır.
Osmotik basıncın korunmasında : Kanda bulunan proteinler kan ile doku sıvısı arasında osmotik basıncın ayarlanmasını sağlayarak madde alış verişinde rol oynar.
Dokularda fonksiyonel yapı olarak : Kaslarda aktin ve miyozin , bağ dokusunda fibroblastların oluşturduğu lifler , sinir dokusunda nöronlar.
Akseptör olarak : Klorofil ve ışık akseptörleri .
Koruma : Yılan zehiri gibi.

 
ENZİMLER

Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara göre
Daha hızlı
Düşük ısıda
Dar PH derecesinde gerçekleşir.
Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizör olan enzimlerdir.
Enzimlerin görevleri
Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması
Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi
Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulması
Enzim çeşitleri
Basit enzimler : Sadece proteinden oluşmuş enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz
Bileşik enzimler : Protein olan esas kısım ve protein olmayan organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana gelir.

Devamını oku...
 
DNA

Nucleik asitlerin hücre hayatı için önemi
A-Oswgld Avery’nin yaptığı çalışmalar ve sonuçları

Kapsülsüz pneumococlar farelerde hastalık oluşturmaz.
Kapsüllü pneumococlar farelerde hasalık oluşturur.
Kapsüllü pneumococlar ısıtılıp öldürülürse hastalık oluşturmaz.

Isıtılıp öldürülmüş kapsüllü pneumococlarla canlı kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastalık oluşturur.
Ölmüş kapsüllü pneumococların özütü ile canlı kapsülsüz pneumococlar birlikte farelerde hastalık oluşur.
Açıklama: 5. çalışma sonunda ölen farelerin kanında kapsüllü pneumococlara rastlanması öldürülen kapsüllü pneumococların özütündeki
DNA’ların kapsülsüz pneumococlara geçerek onları kalıtsal değişime uğratmış ve kapsül oluşturup hastalık meydana getirmelerine neden olmuştur.
Sonuçta DNA Kalıtsal karerkterlerin oluşumunu belirler

Devamını oku...
 
RNA


Eukoryatik hücrelerde nukleus , mitekondri , kloroplast , ribozom , sitoplazmada bulunur. Prokaryotik hücrelerde ise ribozom ve sitoplazmada bulunur.. Yapıtaşları Adenin ,Guanin ,Urasil ve Sitozin’ dir.

Hücrelerde yapı ve özellik bakımından 3 tip RNA vardır

Devamını oku...
 
VİTAMİNLER

enel özellikler
1-Hücre zarından geçebilirler
2-Sindirim enzimlerinden etkilenmezler
3-Kanda görülürler
4-Vücudumuzdaki yaşamsal olayları denetlerler
5-Karaciğerde A ve Deride D vitaminleri (öncül maddelerden) üretilebilir
6-A-D-E-K vitaminleri yağda çözünür ve vücudumuzda biriktirilir
7-B-C vitaminleri suda çözünür vücudumuzda biriktirilmez. Vücudumuzda en çok eksikliği görülen vitaminlerdir.
8-Bazıları Işık bazıları ısıdan etkilenebilir.
9-İnsan A ve D vitamini hariç diğer vitaminleri dışarıdan hazır olarak almak zorundadır
10-Yeterli gün ışığı almayan bölgelerde D vitamini yetersizliği görülür
Not:Çeşitli biyokimyasal olaylarda varlığı gereken ve vücut tarafından sentez edilmediği için besinlerle alınması gereken organik bileşiklerdir. Vitaminler yağda ve suda çözünmeleri bakımından sınıflandırılırlar ve adlandırılmaları alfabetik olarak yapılır.Yağda çözünenler:A-D-E-K ve Suda çözünenler B-C.Vitaminlerin besinlerle yeterli alınmaması bazı sağlık sorunlarına yol açar.

Devamını oku...
 
HÜCRE

Hücre zarı özellikleri ve görevleri
Hücreyi çepe çevre kuşatır
Yağ-protein ve karbonhidrattan oluşur.Temel yapı yağdır.
Hücreye şekil verir
Hücreyi dış etkilerden korur
Bazı organelleri oluşumunda rol alır(E.R.,Golgi, vb.)
Madde alış verişini kontrol eder
Hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlar.
Çok hücrelilerde hücrelerin birbirine bağlanmasını sağlar

Devamını oku...
 
METABOLİZMA

Metabolizma:hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür.
A-Anabolizmaış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin sentezlenmesidir.
Örnek:Protein,RNA,Fotosentez,K emosentez vb.

B-Katabolizma Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.
Örnek:Hücre içi ve dışı sindirim,O2 li ve O2 siz solunum

Devamını oku...
 
MADDE ALIŞ-VERİŞİ

Madde Alış-Verişi
Hücrelerin Bulundukları Ortamla Yaptıkları Madde Alış Verişi
Hücrelerin yaşamlarının devamı bulundukları ortamdan ihtiyaç duydukları maddeleri alması ve bu ortama metabolik artıklarını vermesine bağlıdır.
Maddelerin sitoplazmik ortam ile dış ortam arasında alış verişinde hücre zarı engelini aşmak gerekir . Hücre zarları seçici geçirgendirler . (Organel zarları da ( E.R. , Golgi , Lizozom , Mitekondri , Kloroplast vb.) seçici geçirgendir.) Bitki , mantar ve bakterilerde ayrıca çeper ve kapsül engeli de bulunur.

Devamını oku...
 
MİTOZ BÖLÜNME

Kalıtsal yapı
Moneralar hariç diğer canlılarda kalıtsal yapı kromozomlar halindedir.Moneralarda ve sitoplazmik kalıtımda rol alan organel kalıtsal yapıları DNA halindedir.
Moneralar hariç bütün canlılarda nucleusta bulunur.Moneralarda ve sitoplazmik kalıtımda rol alan organel kalıtsal yapıları plazmada yer alır.
Hücrelerde canlı türüne özgü kromozom sayısı bulunur.Örnek:İnsanda=46, Güvercin=16,Sirke sineği=8 vb.
Hücrelerdeki kromozomlar çiftler halindedir.Bu çiftlerden biri anneden biri babadan gelir.Bu kromozom çiftlerine homolog kromozom denir.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 4

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün888
mod_vvisit_counterDün1205
mod_vvisit_counterBu Hafta4169
mod_vvisit_counterBu Ay29742
mod_vvisit_counterToplam7298738

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 39 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev