TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Atatürk 'ün Sözleri / ?ngilizce-Türkçe

 

Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity.
Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ula?t?rmakt?r.


Teachers: the new generation will be your devotion.
Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r.


Happy is the one who says, "I'm a Turk".
Ne mutlu "Türküm" diyene.


Peace at home, peace in the world.
Yurtta sulh, cihanda sulh.


As they have come, so they will go.
Geldikleri gibi giderler.


One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever.
Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.


I have been able to teach many things to this nation, but I haven't been able to teach how to be lackeys.
Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? bir türlü ö?retemedim.


Turkey's true master is the peasant.
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.


Do not be afraid of telling the truth.
Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z.


To see me does not necessarily mean to see my face. To understand my thoughts is to have seen me.
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek de?ildir. Benim fikirlerimi, benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.


The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacakt?r.


A healthy mind in a healthy body.
Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur.


Armies, your first goal is the Mediterranean. Forward!
Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. ?leri!


Culture is the foundation of the Turkish Republic.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.


Following the military triumph we accomplished by bayonets, weapons and blood, we shall strive to win victories in such fields as culture, scholarship, science and economics.
Süngülerle, silahlarla ve kanla kazand???m?z askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlar?nda da zaferler kazanmaya devam edece?iz.


Victory is for those who can say "Victory is mine". Success is for those who can begin saying "I will succeed" and say "I have succeeded" in the end.
Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Ba?ar? ise, "Ba?araca??m" diye ba?layarak sonunda "Ba?ard?m" diyebilenindir.


Sovereignty is not given, it is taken.
Egemenlik verilmez, al?n?r.


Authority, without any condition and reservation, belongs to the nation.
Egemenlik, kay?ts?z ?arts?z ulusundur.


Teachers are the one and only people who save nations.
Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.


Our true mentor in life is science.
Hayatta en hakiki mür?it ilimdir.


The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence. This nation has never lived without freedom, cannot and never will.
Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.


We Turks are a people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.


Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours.
Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.


There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended with your lives if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to make them come true.
?ki Mustafa Kemal vard?r: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... ?kinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben de?il, bizdir! O, memleketin her kö?esinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için u?ra?an ayd?n ve sava?ç? bir topluluktur. Ben, onlar?n rüyas?n? temsil ediyorum. Benim te?ebbüslerim, onlar?n özlemini çektikleri ?eyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, ya?amas? ve ba?ar?l? olmas? gereken Mustafa Kemal odur!

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1087
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7503
mod_vvisit_counterBu Ay21888
mod_vvisit_counterToplam7598570

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev