TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Anayasalar
1921 - Te?kilat-? Esasiye Kanunu

1921

TE?K?LÂT-I ESÂSÎYE KANUNU

 

Madde 1: Hâkimiyet bilâ kaydü ?art milletindir. ?dare usulü halk?n mukadderat?n? bizzat ve bilfiil idare etmesi esas?na müstenittir.

 

Madde 2: ?cra kudreti ve te?rî salahiyeti milletin yegâne ve hakikî mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

 

 

Madde 3: Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi taraf?ndan idare olunur ve hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvan?n? ta??r.

 

Madde 4: Büyük Millet Meclisi vilâyetler halk?nca müntahap âzadan mürekkeptir.

 

Devamını oku...
 
1924 ANAYASASI

1924 ANAYASASI

B?R?NC? BÖLÜM

ESAS HÜKÜMLER

Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

 

Madde 2: (5.2.1937-2115) Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkç?, Devletçi, Lâik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçe’dir. Ba?kent Ankara’d?r.

 

Madde 3: Egemenlik kay?ts?z ?arts?z Milletindir.

 

Madde 4: Türk Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet ad?na egemenlik hakk?n? yaln?z o kullan?r.

 

 

Devamını oku...
 
1961 ANAYASASI

1961 ANAYASASI

 

B?R?NC? KISIM

 

GENEL ESASLAR

 

I. Devletin ?ekli

Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

 

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, insan haklar?na ve Ba?lang?ç’ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

 

III. Devletin bütünlü?ü; resmî dil; ba?kent

Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Resmî dil Türkçe’dir.

Ba?kent Ankara’d?r.

 

Devamını oku...
 
1876 - Kanuni Esasi

1876

KANÛN-U ESÂSÎS?

 

Memaliki Devleti Osmaniye

 

Madde 1: Devleti Osmaniye memalik ve k?taat? haz?ray? ve eyalat? mümtazeyi muhtevi ve yekvücud olmakla hiçbir zamanda hiçbir sebeble tefrik kabul etmez.

 

Madde 2: Devleti Osmaniyenin payitaht? ?stanbul ?ehridir ve ?ehri mezkurun sair bilâd? Osmaniyeden ayr? olarak bir gûne imtiyaz ve muafiyeti yoktur.

 

Madde 3: Saltanat? Seniyei Osmaniye Hilâfeti Kübray? ?slâmiyeyi haiz olarak Sülaleî Âli Osmandan usulü kadimesi veçhile ekber evlâda aittir.

 

Madde 4: Zat? Hazreti Padi?ahi hasbelhilâfe dini ?slâm?n hâmisi ve bilcümle tebeai Osmaniyenin hükümdar ve padi?ah?d?r.

 

Madde 5: Zat? Hazreti Padi?ahinin nefsi hümayunu mukaddes ve gayri mesuldür.

Devamını oku...
 
(1982) T.C. ANAYASASI

T.C. ANAYASASI

 

(1982)

I. GENEL ESASLAR

 

Madde 1: Devletin ?ekli

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

 

Madde 2: Cumhuriyetin Nitelikleri

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayan??ma ve adalet anlay??? içinde, insan haklar?na sayg?l?, Atatürk Milliyetçili?ine ba?l?, baslang?çta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

 

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn447
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6453
mod_vvisit_counterBu Ay19093
mod_vvisit_counterToplam7717150

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev