TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Üniversitelerde ki bo? kontenjanlar için ek yerle?tirme sonuçlar? ÖSYM taraf?ndan yay?nland?.

SONUÇLARI Ö?RENMEK ?Ç?N LÜTFEN TIKLAYINIZ...

 

 

Adaylar, ek yerle?tirme sonuçlar?n? belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaralar? ve ?ifreleri ile ö?renebileceklerdir.

 

Ek yerle?tirme Sonuç Belgesi bas?lmayacak ve adaylar?n adreslerine gönderilmeyecektir.

Devamını oku...
 

Antalya'da etkisini devam ettiren ?iddetli ya?mur ve f?rt?na nedeniyle, ta??mal? e?itim veren ilkö?retim okullar?n? 1 gün süreyle tatil eden ?l Milli E?itim Müdürlü?ü, ak?am saatlerinde de bütün okullar? bir gün süreyle tatil etti.

 

 

 

Antalya'da etkisi devam eden ?iddetli ya?mur ve f?rt?na nedeniyle, ta??mal? e?itim veren ilkö?retim okullar?n? 1 gün süreyle tatil eden ?l Milli E?itim Müdürlü?ü, bütün okullar?n bir gün süreyle tatil edildi?ini bildirdi.

Antalya'da etkisini devam ettiren ?iddetli ya?mur ve f?rt?na nedeniyle, ta??mal? e?itim veren ilkö?retim okullar?n? 1 gün süreyle tatil eden ?l Milli E?itim Müdürlü?ü, ak?am saatlerinde de bütün okullar? bir gün süreyle tatil etti.

Tatil kapsam?n? ta??mal? e?itimden bütün ilkö?retim ve ortaö?retim kurumlar?n? kapsayacak ?ekilde geni?leten ?l Milli E?itim Müdürlü?ü, f?rt?nan?n saatteki h?z?n?n 70 kilometrenin üzerinde olmas?n?n beklendi?ine dikkat çekti. Antalya Milli E?itim Müdürü Osman Nuri Gülay, il genelinde bütün okullar?n bir gün süreyle tatil oldu?unu, sal? günü için ayr? bir de?erlendirme yapacaklar?n? kaydetti.

Devamını oku...
 

KOÜ Ömer ?smet Uzunyol Meslek Yükekokulu Çevre Temizli?i ve Denetimi Bölüm Ba?kan? Yrd. Doç. Dr. Arzu Yüce, ilk ö?rencilerini 2007-2008 e?itim-ö?retim y?l?nda alan Çevre Temizli?i ve Denetimi Bölümü'nden her y?l 50 ö?rencinin mezun oldu?unu söyledi.

 

 

Program?n kurulma amac?n?n öncelikle 'profesyonel temizlik' oldu?unu ifade eden Yüce, büyük?ehirlerde rezidanslar, büyük al??veri? merkezleri ve fabrikalar?n artmas?yla profesyonel temizlik anlam?nda büyük talep olu?tu?unu bildirdi.

 

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) 2007 y?l?nda aç?lan 'Çevre Temizli?i ve Denetimi Bölümü'nde her y?l 50 profesyonel temizlik personeli yeti?tirildi?i bildirildi.

Devamını oku...
 
EK YERLE?T?RMEYE BA?VURACAKLAR D?KKAT...

Adaylar, 2011-ÖSYS Ek Yerle?tirme tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim 2011 tarihine kadar ba?vuru merkezleri arac?l???yla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak.

 

 

2011-2012 ö?retim y?l? için merkezi yerle?tirmede bo? kalan, yerle?tirilen adaylar?n kay?t yapt?rmamas? nedeniyle bo?alan ve 2011-ÖSYS Yüksekö?retim Programlar? ve Kontenjanlar? K?lavuzu yay?mland?ktan sonra aç?lan yüksekö?retim programlar?n?n kontenjanlar?na 2011-ÖSYS sonuçlar?na göre ÖSYM taraf?ndan ek yerle?tirme yap?lacak.

Devamını oku...
 


ÖSYM'den yap?lan aç?klamaya göre, Yüksekö?retim Kurulu ek yerle?tirme kontenjanlar?n? karara ba?lad?.

ANKARA (A.A) - 2011 ÖSYS Ek Yerle?tirme kontenjanlar? bugün ÖSYM'nin internet sitesinde yay?mlanacak. Ek yerle?tirme i?lemleri, 3-6 Ekim tarihleri aras?nda yap?lacak.

Adaylar, ilk kez bu y?l, en fazla 30 tercih yapabilecek.


Ek yerle?tirme k?lavuzu bugün adaylara ön bilgi amac?yla ÖSYM'nin 'http://www.osym.gov.tr' internet adresinden yay?mlanacak. K?lavuzda ilk yerle?tirmede bo? kalan, kay?t yapt?rmayanlar nedeniyle bo? olan ve yeni aç?lan programlar bulunacak.

Ayr?ca k?lavuz da??t?m? ve sat??? yap?lmayacak.

?lk yerle?tirmede bir programa yerle?tirilmeyen adaylarla aç?k ö?retimin kontenjans?z programlar?na yerle?tirilen adaylar tercih yapabilecek.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 7 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4683
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4683
mod_vvisit_counterBu Ay24846
mod_vvisit_counterToplam7722903

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev