TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
LYS heyecan? ba?lad?!..

Üniversite adaylar?n?n ter dökece?i kritik s?nav bugün ba?lad?.

Üniversiteye girmek isteyen ö?rencilerin heyecanla bekledi?i LYS s?nav? bugün ba?lad?.

Üniversitelerin dört ve üzerindeki lisans programlar?na yerle?tirme için yap?lacak Lisans Yerle?tirme S?navlar? (LYS ) bugün iki s?navla; sabah Matematik S?nav? (LYS-1) ö?leden sonra da Yabanc? Dil S?nav? (LYS-5) ile ba?l?yor. Yar?n da Sosyal Bilimler S?nav? (LYS-4) var.

Önümüzdeki hafta sonu da kalan iki s?nav Edebiyat, Co?rafya S?nav? (LYS-3) ile Fen Bilimleri S?nav? (LYS-2) gerçekle?tirilecek. Geçti?imiz 1 Nisan'da yap?lan Yüksekö?retime Geçi? S?nav?'nda (YGS) herhangi bir puan türünde 180 baraj puan?n? a?arak LYS'lere kat?lma hakk? kazanan gençlerden 871 bin 313'ü bu s?navlara girecek.

Devamını oku...
 
LYS’lere yakla??k 2 hafta kala üniversite yerle?tirme puanlar?n?n hesaplanma yöntemi de?i?tirildi.
ÖSYM’nin dün yay?mlad??? k?lavuza göre art?k yerle?tirme puan? hesab?nda okullar?n ba?ar?s? dikkate al?nmayacak. Yaln?zca bireysel ba?ar? önemli olacak.

Uzmanlar, “Bu uygulamayla en iyi okullar bo?al?r, parayla not  ba?lar” dedi ÖSYM’den bu y?l üniversiteli olacak gençlere son dakika sürprizi geldi.
Devamını oku...
 
ALES yar?n yap?lacak

Akademik Personel ve Lisansüstü E?itimi Giri? S?nav? (ALES), yar?n yap?lacak.

 

 

 

 

ANKARA - ALES, Ölçme Seçme ve Yerle?tirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefko?a'da ve Bi?kek'te yap?lacak.
     Saat 09.30'da ba?layacak olan s?nav 180 dakika sürecek ve adaylara say?sal ve sözel bölümden olu?an bir test uygulanacak.
     Yüksekö?retim kurumlar?nda ö?retim görevlisi, okutman, ara?t?rma görevlisi, uzman, çevirici ve e?itim ö?retim planlamac?s? kadrolar?na aç?ktan veya ö?retim eleman? d???ndaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor.
     Türkiye'deki lisansüstü e?itimi programlar?nda ö?renim görmek isteyenlerin de ALES'e kat?lmas? ko?ulu bulunuyor.
     Yüksekö?retim kurumlar?n?n ö?retim eleman? ihtiyac?n?n kar??lanmas? amac?yla lisansüstü ö?renimi görmek üzere yurt d???na gönderilecek adaylar?n seçiminde de bu s?nav?n sonuçlar? kullan?l?yor.
     Adaylar?n s?nava girerken yanlar?nda s?nava giri? belgesi ile nüfus cüzdan? veya süresi geçerli pasaport bulundurmas? gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yan?nda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, s?nava al?nmayacak. Adaylar s?nava girecek binan?n önünde s?nav ba?lama saatinden en az 1 saat önce haz?r bulunacak.
     (H?L-SA)

 

2012-2013 E?itim dönemi için Polis Meslek Yüksek Okullar?'na al?nacak ö?rencilerde bulunmas? gereken, aranan ?artlar Polis Akademisi Ba?kanl??? taraf?ndan aç?kland?.

Ba?vuru ?artlar?n? 2012 Adayl?k Ba?vuru ?artlar? ?u ?ekilde:

 

 

 

Devamını oku...
 

Emniyet Genel Müdürlü?ünden yap?lan duyuruya göre, adaylar ilk olarak 2012 y?l? 8. s?n?f Seviye Belirleme S?nav?'na (SBS) girecek.

 

 

 

Emniyet Genel Müdürlü?üne ba?l? Ankara ve Bursa'da bulunan polis kolejlerine ö?renci al?nacak.
     Polis Koleji S?nav?na girmek isteyen ö?renciler, SBS üzerinden 5-23 Mart tarihleri aras?nda ö?renim gördükleri okullarda ba?vuruda bulunacak.
          SBS için öngörülen bedel bankaya yat?r?ld?ktan sonra Polis Koleji s?navlar?na girmek isteyen ö?renciler 5-23 Mart 2012 tarihleri aras?nda ö?renim gördükleri okullar?na ba?vuruda bulunacak, Polis Koleji ba?vurusu yaparken ayr? bir s?nav ücreti yat?rmayacak.
     Ö?rencinin polis koleji ba?vurusu ö?renim gördü?ü okul müdürlü?ü taraf?ndan elektronik ortamda onaylanacak ve elektronik onaylamadan sonra ba?vurunun iki ç?kt?s? al?narak veliye imzalat?l?p bir nüshas? kendisine verilecek, bir nüshas? da okul müdürlü?ünde saklanacak.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 4 - 74

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn496
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6502
mod_vvisit_counterBu Ay19142
mod_vvisit_counterToplam7717199

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev