TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 96-100

9.S?n?f Edebiyat Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 96-100

 

olcme ve degerlend?rme sayfa 96;;
1.soru bosluk doldurma;sosyal hayat?n? yans?tm?st?r.
2.soru;d..y
3.soru;c4.soru;osmanl? donem?=sen devam?n? get?r?rs?n

 

96
1= bo?luk doldurma sosyal hayat? yans?tm??
2=d=y
3=c
4= Osmanl? dönemi

100.
1.soru;olaylar ve olay orgusu
6.soru;;
kara mem?s nas?l b?r ?nsand?r=vatan?n? cok seven olmey? goze alan ?y? b?r ?nsand?r.
duragan d?nam?k=d?nam?kt?r.cenge c?kmak ?c?n el?nden gelen? yap?yor.
h?kayen?n hang? k?sm?....=6.olayda.cunku oglunu gormustur.onunla b?rl?kte cenge c?kmak ?stemekted?r.
kara mem?s?n s?z?n sosyal ve toplumsal....=yok
kara mem?s?n d?ger karakterler ....=yok
kara mem?s kend? k?s?l?g?n?n fark?nda m?....=fark?nda .cunku vatan? için hersey? goze al?yor.s?zce gercek hayatta....=olab?l?r.

KIRK YALAN MASALI

Temas?:Büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaç?nmak.

üzengi:Ata binmek için aya??m?z? bast???m?z yer
cevahir:Mücevher,elmas,yakut gibi de?erli ta?
yular:At?n dizginleri

Temayla ili?kili cümleler

-?ehzade de bakar ki soytar?n?n biri,babas?n?n vasiyetini bunu yedirir.içirir.saray?na yerle?tirir.

-Haz?ra da? dayanamayaca?? için bu üç adam böyle har vurup harman savurarak k?sa zamanda büyük ?ehzadenin bir sand?k alt?n?n? tüketirler.


-Tam pazara giderken sar? tüylü adam yan?na gelip ?ehzadem nereye gidiyorsun? diye sorar.

-?ehzade de Nereye gidece?im ? Bir sand?k alt?n? yedik bitirdik,kald?k paras?zElimize Birkaç alt?n geçirebilmek için at? satmaya gidiyorum diye cevap verir.


Olay Örgüsü

-padi?ah?n o?ullar?na vasiyet etmesi
-padi?ah?n ölmesi
-padi?ah?n vasiyetinde söyledi?i ki?ilerin gelmesi
-ellerindeki servetin bitmesi e?yalar? satmalar?
-yalan söylemesini istemesi iki ?ehzadenin söyleyememesi son ?ehzdadenin söylemesi ve bütün her ?eyi almas?


Mi?'li geçmi? genii? zaman kullan?lm??t?r.

BAY KORBES

Olay zaman?:Masallarda olya zaman? yoktur.

Temayla ilgili cümleler

-oca??n ba??na gelip ate? yakmak istemi? ama kedi hemen orac?ktan kül olup yüzüne savurmu?.

-Bay Korbes k?zg?nl?kla yata??n üzerine itmi? kendini

-Oda ac?dan ah vah etmeye,c??l?klar atmaya ba?lam??.

-Öfkesinden kudurarak evden kaç?p gitmeye davranm??.

-cans?z yere serilip kalm??.Anla??lan pek kötü yürekli biriymi?

Bay Korbes:Kötü birisi

Masal?n kahrama sadece insanlar de?ildir.Her türden varl?k masal?n kahramanlar?d?r.

Temas?:Kötüler hak etti?i cezay? bulur.

?yilikle kötülü?ün kar??la?t?r?lmas? yap?l?yor.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn211
mod_vvisit_counterDn1225
mod_vvisit_counterBu Hafta10926
mod_vvisit_counterBu Ay40788
mod_vvisit_counterToplam7564233

Kimler evrimii

Şu anda 32 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev