TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik Cevaplar? Sayfa 171-182

S.171
bo?luk:boyut

1d
2y
3d
4d
5y
6d
3.soru
etkiler okumada kolayl?k bak?m?ndan sa?lar

S.172-173

1)güven duygusu olmad???n? ortaya koyar
2)ana dü?ünce gerçek dostluk.ana dü?ünceyle bütünlük sa?l?yo
3)mesaj gerçek dostlukla ilgili mesaj verilirken bunlara gerek yok
4)dil ö?eleri birle?erek kelime kelime gruplar? cümlelerle ifade edilir.
5)gerçek dostlar?n birbirine güven duymas? .gerçek dostlar? olmayanlar?n birbirine güven duymamas?
6)k?sa ve ac?k olmas? net daha etkiler okuyucuyu
7) parcan?n ula?mas?n? sa?lar önemlidir.
8)yard?mc? dü?ünce dü?ünceyi çe?itli yönlerden destekliyor tamaml?yor.
etkinllik2:
a)baz?lar?nda ilk son cümlelerde baz?lar?nda ise ortalar?nda bulunur
b)anadü?ünmceler
A.insanlar kendinden önceki yap?tlarada bakar
C:süs yapay?m derken ?iirde anlat?lan? yok etmesi
c)anlat?lanlardanyola ç?karak
d)ya para?raf?n ba??nda sonundaki cmlelerde verilir

S.174

paragrafta yer alan yard?mc? dü?ünceler:

1)duygular?n hat?ralar?n ve sevgileri çiçeklerle ifade etmek güzeldir.
2)çiçekler temiz duygular? ifadeb eder.
3)çiçeklere dünyam?z?n güzellikleriyle bakmal?y?z.
paragraf?n ana dü?üncesi:
1)çiçeklerin dilinden konu?mak,renkli ve güzel konu?makt?r.
ana dü?ünce ile yard?mc? dü?ünceler aras?ndaki ili?ki ba?lam e?itli?inde:
paragraf?n her dü?üncesi çiçek kelimesiyle biririne sa?lanm??
çünkü konu çiçektir.anadü?ünce paragraf?n ilk cümlesidir.
yazar sonraki yard?mc? dü?üncelerle bu ilk cümledeki duygular? görü?ü desteklemi?tir.

SAYFA 175 **ÇME VE DEGERLEND?RME:
1.b
2.e
3.a
4.c
5.a
6.c
7.d
8.c
9.c
10.d
11.d


179.nun 3.sorusu;aksam,polisler,kaçanlar ve ara sokaklar.4.f??l cumleler?n?n 6.olay paragraf? oldugu ?c?n zaman s?ras?na gore k?s? mekan ili?kisine gore sek?llenm?st?r.

180.sayfadak? ?lk soru;nas?l sorusuyla sorulur.2.tasf?r paragraf? 3.gorme 5.bu b?r tasf?r paragraf?d?r.yer ve gorunus s?fatlarla bel?rt?lm?st?r.sank? kel?melerle res?m c?z?lm?st?r.181.sayfadak? ?lk soru;?nsanlar?n haklar?n? aramak ?c?n genell?kle mucadeleler sect?g? ancak konusulup anlasarak b?r yol bulunab?l?neceg? anlat?l?yor 2.dusuncey? ces?tl? yonlerden ac?klamak tan?mlamak ?c?n bell? b?r duzen ?c?nde ver?lm?st?r 3.oznell?kt?r cunku yazar kend? dusunceler?n? ver?yor 4.b?r durumun nedenler?n ?nand?r?c? b?r n?tel?kte anlat?p ortaya koymak amac?yle yaz?lm?st?r.
182.sayfadak? ?lk soru k?s?n?n bulundugu ruh hal?cozumlenmeye cal?sm?s yasad?g? b?r olay kars?s?ndak? hal? ver?lmeye cal?s?lm?st?r 2.?syan p?skoloj?s? var 3.nesnel olanlar? anlatt?g? ?c?n 4.tahl?l oldugu ?c?n konu olan k?s?n?n davran?slar?ndan gorunusden konusmas?ndan soz eden cumlelere yer ver?lm?st?r.kahraman?n ruh hal? cozumlenmeye cal?s?lm?st?r

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn8
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7531
mod_vvisit_counterBu Ay20171
mod_vvisit_counterToplam7718228

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev