TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
9. S?n?f Ders Notlar?

9. S?n?f Türk Edebiyat? Ders Notlar? Ba?tan ?tibaren Ayr?nt?l? 9.S?n?f Konular?

I. ÜN?TE GÜZEL SANATLAR VE EDEB?YAT

GÜZEL SANATLAR ?Ç?NDE EDEB?YATIN YER?


Güzel sanatlar? di?er eserlerden ay?ran en önemli özellik insanda co?ku ve estetik haz uyand?rmas?d?r.Güzel sanatlar için yap?lan en iyi s?n?flama bu sanatlar?n kulland?klar? malzemelere göre yap?lan s?n?fland?rmad?r.Bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayr?l?r.Sesle yap?lan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yap?lan sanatlara ise plastik sanatlar denir.Güzel sanatlar?n genelinde plastik malzeme kullan?l?rken edebiyat ve müzik ise sese dayal? bir sanatt?r.

Edebiyat?n malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekle?tirilen bir güzel sanatlar etkinli?idir.Edebiyat?n as?l amac? güzel sanatlar?n en önemli ö?esi olan estetik zevk duygusunu dil arac?l???yla gerçekle?tirmektir.Edebiyatta fayda sa?lamak amaç olarak her zaman ikinci plandad?r.

Devamını oku...
 

II. ÜN?TE   ÇO?KU VE HEYECAN D?LE GET?REN MET?NLER  (???R)

Edebiyat Ders Notlar?, Çal??ma Planlar?, Edebiyat Videolu Konu Anlat?m?

???R VE Z?HN?YET

Zihniyet,bir dönemdeki sosyal,siyasî,idarî,adlî,dinî,ticarî hayat?n birlikte olu?turdu?u ortamd?r.Yani devrin kabul edilmi? sanat zevki ve hakim anlay???d?r.
Bir eser hangi dönemde verilmi?se, o dönemden izler ta??r.?airlerin ?iirleri de ya?ad?klar? dönemden izler ta??r.?airlerin ?iirlerinde de ya?ad?klar? dönemin sosyal ve siyasal olaylar?n?, kültürünü,ili?kilerini,inançlar?n?,sanat zevkini görebiliriz.Dolay?s?yla bir ?iiri incelerken, o ?iirin yaz?ld??? dönemin ve ?airin özelliklerini göz önüne almal?y?z.

www.talebedunyasi.com

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4660
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12183
mod_vvisit_counterBu Ay24823
mod_vvisit_counterToplam7722880

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev