TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
9. Sınıf Ders Kitabı Etkinlikleri
9.Sınıf ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA(4)
LİSE 1 COĞRAFYA ETKİNLİK ÇALIŞMASI
SAYFA (4)
Aşağıdaki  doğal unsurların insan hayatına etkilerinin neler olduğunu günlük yaşantınızdan ve farklı kaynaklardan faydalanarak açıklayınız.
 
SICAKLIK: Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için normal bir sıcaklık gerekir.Canlılar çok yüksek ve çok düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde yaşamakda zorlanır.Canlılara uygun koşulların ortaya çıkması ve bu koşulların devamlılığında sıcaklık şartları direk etkilidir. Aşırı sıcak ve soğuk insan hayatını olumsuz etkiler. Giyim sağlık,tarım, hayvancılık, turizm, ulaşım, ticaret gibi ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler.
 

YAĞMUR
: Yağmur su döngüsünün önemli bir parçasıdır.Canlıların hayatının devamı için suya ihtiyaç duyarlar ve bu suyun kaynaklarından bir tanesi de buharlaşan nemin yağmur olarak yüzeye dönmesidir.Bitkiler,hayvanlar için tüm canlılar için son derece önemlidir.Aşırı yağmurlar olumsuz etkiler doğurabilir.Seller,heyelan, turizmi olumsuz etkileyebilir.
 

Devamını oku...
 
9.Sınıf SAYFA 15 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
LİSE 1. SINIFLAR SAYFA 15 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
 
Aşağıda verilen tarama haritası ile ilgili soruları cevaplayınız.


Resim kaynak:www.torpil.com
 
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 16 ve 20 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
LİSE 1. SINIF SAYFA 16 ve 20 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
 
Kitabınızda verilen haritaların basım kalitesi çok yüksek değil sevgili öğrenciler ,haritaların alt kısımlarındaki lejant bölümleri yeteri kadar sağlıklı okunmamakla beraber sorulara cevap vermeye çalışalım.
 
 
1-Trabzon il ve İlçeleri için 2 numaralı harita uygundur.
2-Trabzon ilinin akarsu havzaları için 4 numaralı harita uygundur.
3-Ulaşım yolları ve çeşitleri için 6 numaralı harita uygundur.
4-Bitki örtüsü ve çeşitliliği 3 numaralı harita uygundur.
5-2-5-ve 6 numaralı haritalarda zaman içerisinde değişmeler olabilir.
6-4 ve 5 numaralı haritalardan faydalanarak hazırlanabilir.
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 25-28-30 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
SAYFA 25 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
 
Yerel saat problemleri…
 
 
SORU-1- B noktası O º boylamı yani başlangıç meridyeni üstü, D noktası 75 º Doğu boylamındadır. Aralarındaki zaman farkı ne kadardır?
       Çözüm: 75 º x 4’ = 300’ = 5 saattir.
    
SORU-2-B noktasında ( O º) yerel saat 12: 40 iken A(30 º Batı) ve C ( 45 º Doğu) noktalarında yerel saat kaçtır?
     A- 30 º - 0 º = 30 º meridyen farkı, 30 º x 4’ = 120’ = 2 saat zaman farkı, Batıda yerel saat geridir. 12.40 -2.00 = 10. 40 yerel saat A noktasında 10.40
 
     B- 45 º- 0 º = 45 º boylam farkı, 45 º x 4’ = 180 ‘ = 3 sat zaman farkı, doğuda yerel saat ileri olduğundan, 12. 40+ 3.00= 15.40 Yerel saat C noktasında 15.40 tır.
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 34 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
Kitabınızdaki haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 
SORU-1- Bir kağıt parçasına kitabınızda sayfa 21 deki gibi ölçeceğiniz yerler arasını işaretleyiniz ve kitabınızdaki haritada verilen ölçek ile karşılaştırarak arasındaki uzaklığı hesaplayabilirsiniz.Yaklaşık olarak Zonguldak İstanbul arası 225 km çıkar…
 
SORU-2-Çorum’da yerel saat 16.15 iken İzmit’te kaç olur.
Çorum 35 DM İzmit 30 DM yer alır.Bu bilgi kitabınızdaki haritadan elde edilmiştir.
Aralarındaki meridyen farkı 35-30 : 5 meridyendir.
Her meridyen arası 4’ olduğundan zaman farkı 5x4: 20 dk zaman farkı vardır.
İzmit daha batıda olduğu için saat daha geridir.16.15-20dk : 15:55 olur…
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 38 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

LİSE 1. SINIF SAYFA 38 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

 

Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe nasıl bir değişim gösterdiğini boş bırakılan yerlere işaretleyiniz…

İfadeler

Artar

Azalır

Değişir

Değişmez

Güneş ışınlarının geliş açısı

 

X

 

 

Sıcaklık

 

X

 

 

Buharlaşma miktarı

 

X

 

 

Denizlerde tuzluluk oranı

 

X

 

 

Tarım ve ormanın üst sınırı

 

X

 

 

Yer çekimi

X

 

 

 

Kuzey yarımkürede kuzeye doğru kutup

yıldızının görünüm açısı

X

 

 

 

Bitki türleri

 

 

X

 

Kalıcı kar sınırı

 

 

X

 

Meridyenler arasındaki mesafe

 

X

 

 

Paraleller arası mesafe

 

 

 

X

Gece gündüz arasındaki zaman farkı

X

 

 

 

 

 
9.SINIF SAYFA 39 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

 

Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin hangi olayın sonucunda meydana geldiğini karşısındaki kutucuklara işaretleyiniz.
İfadeler
Günlük hareket
Yıllık hareket ve eksen eğikliği
Yörüngenin elips olması
Dünyanın güneşe olan uzaklığı yıl içinde değişir.
 
 
x
Meridyenler arası yerel saat farkı oluşur.
x
 
 
Dünyanın güneş çevresinde hızı sabit değildir.
 
 
x
Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.
 
x
 
KYK’da yaz mevsimi,GYK’da kış mevsimi daha uzun sürer.
 
 
x
Muson rüzgarları meydana gelir.
 
x
 
Eylül ekinoksu iki günlük gecikmeyle meydana gelir.
 
 
x
Gece-gündüz uzunlukları değişir.
 
x
 
Şubat ayı 28 gün sürer.
 
 
x
Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir.
 
x
 
Güneş’in ufuk üzerine doğduğu yer ve saat ile ,Güneş’in ufukta battığı yer ve saat değişir.
 
x
 
Dönencelerin ve kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek,matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden olur.
 
x
 
Aydınlanma çemberi mevsimlere göre yer değiştirir.
 
x
 
Güneş ışınlarının geliş açısı gün içerisinde değişir.
x
 
 
30 derece ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur.
x
 
 
Günlük sıcaklık farkları oluşur.
x
 
 
Cisimlerin gölge boyları yıl içinde değişir.
 
x
 
21 Aralık’ta güney yarım kürenin,21 haziranda ise kuzey yarım kürenin güneşe daha dönük olmasına neden olur.
 
x
 
Fiziksel çözülme meydana gelir.
x
 
 
Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın,ekvatordan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.
 
x
 
Meltem rüzgarları oluşur.
x
 
 
Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur.
 
x
 
Sürekli rüzgarların ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapma meydana gelir.
x
 
 
Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez,dönenceler arasına iki kez dik düşer.
 
x
 

 
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 41 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
Aşağıdaki tabloda verilen olaylar hangi tarihlerde gerçekleşir.Bazılarında birden fazla tarih işaretleyebilirsiniz.
 

OLAYLAR
21 Mart
21 Haziran
23 Eylül
21 Aralık
Güneş ışınları yengeç dönencesine 90 derecelik açıyla gelir
 
X
 
 
Güneş ışınları öğle vakti ekvatora 90 derece ile gelir.
X
 
X
 
Kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.
 
X
 
 
Bu tarihten itibaren KYK de geceler ,gündüzlerden uzun olmaya başlar.
 
 
X
 
KYK de en uzun gündüz en kıs gece yaşanır.
 
X
 
 
KYK de sonbahar ,Güney Yarım Kürede ilk bahar mevsiminin başlangıcıdır.
 
 
X
 
Ekvatorda gece gündüz eşittir.Ancak ekvatordan kuzeye gidildikçe gündüz uzar geceler kısalır.
X
 
 
 
Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
X
 
X
 
Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar.Fakat 23 eylüle kadar gündüzler gecelerden uzundur.
 
 
X
 
 
Dünyanın her yerinde gece gündüz birbirine eşittir.
X
 
 
X
 
Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer
 
X
 
X
Yengeç Dönencesinin kuzeyinde cisimlerin en kısa gölgesi oluşur.
 
X
 
 
Bu tarih kuzey kutup noktasında 6 aylık gecenin güney kutup noktasında 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.
 
 
 
X
 
KYK de kış mevsiminin başlangıcıdır.
 
 
 
X
Bu tarihten itibaren Güney Yarım Kürede geceler,gündüzlerden uzun olmaya başlar.
X
 
 
 

 
Özellikle bu etkinlik ile ilgili cevaplardan faydalanırken yorumlayarak kafanızda düşünerek cevapları kullanın daha kalıcı bir öğrenme sağlar.Anlamadığınız yerleri bizlere buradan yada öğretmenlerinize sorabilirsiniz…
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 42 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
LİSE 1. SINIFLAR SAYFA 42 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
 

Kentler
Matematik iklim kuşağı
Sıcaklık kuşağı
New York ( ABD) 41º K
Orta Kuşak
Ilıman Kuşak
Kap ( G. Afrika Cum.) 33 º G
Orta Kuşak
Ilıman Kuşak
Sydney ( Avustralya) 33 º G
Orta Kuşak
Ilıman Kuşak
Sao Paulo ( Brezilya) 23 º G
Tropikal Kuşak
Sıcak kuşak
Gröndland(Danimarka) 60- 85º K
Kutup Kuşağı
Soğuk Kuşak
Addis Ababa ( Etiyopya) 9º K
Tropikal Kuşak
Sıcak Kuşak

Kaynak : http://geograpy.blogcu.com

 
9.SINIF SAYFA 43 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
LİSE 1.SINIFLAR SAYFA 43 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
 
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 
SORU-1-Kuzey kutup çevresi yaklaşık olarak (21 Mart -23 Eylül )6 ay güneş görür.Ancak burası yinede buzlarla kaplıdır neden.
 
Devamını oku...
 
9.SINIF SAYFA 48-49-50 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
Sayfa 48
 
Aşağıdaki soruları kitabınızdaki grafiğe bakarak cevaplandırınız.
 
SORU-1-Atmosferde sıcaklık değişimi nasıldır?
 
Atmosferin farklı katları arasında farklı değişim göstermektedir.Troposferde yukarı doğru azalırken, Stratosferde yukarı doğru artmaktadır.Mezosferde azalırken, iyonosferde yukarı doğru sıcaklık azalmaktadır.
 
SORU-2-Troposferde sıcaklık değişimi nasıldır?
 
Troposferde sıcaklık yukarı çıkıldıkça  azalır.
 
SORU-3-Canlı yaşamı için en uygun sıcaklık şartlar hangi katmandadır.
 
Troposfer katında bulunur.
 
SORU-4-Bulut,sis,yağmur,kar gibi hava olaylarının hangi atmosfer katında görülmesi beklenir.
 
Troposferde görülmesi beklenir çünkü bu olayların gerçekleşmesi için gerekli olan su buharı sadece bu kattadır.
Devamını oku...
 
9.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SAYFA SAYFA 55-56-57-58-
9.SINIFLAR ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
 
 
Etkinlik çalışması(Sayfa 55)
 
1-    Haritadaki sıcaklıklar hangi faktörle göre değişmektedir?
 
Enlem, Karasallık denizellik ,Yükselti farklılıkları ,akıntılar
 
2-Enlem, karasallık, yükselti, deniz akıntıları ve diğer faktörlerle ilgili örnekler veriniz.
Akdeniz kıyılarının Marmara kıyılarından daha sıcak olması( Enlem)
Uludağ’ın yüksek kısımlarının Bursa merkezden daha soğuk olması ( Yükselti) 
Ülkemizde denizden uzak iç kısımlarda yıllık sıcaklıkların kıyılardan az olması. (Kara ve Deniz Dağılışı)
Toros dağlarında güneye bakan yamaçların kuzey yamaçlardan daha sıcak olması.( bakı)
Avrupa’nın batı kıyılarının aynı enlemde Kanada kıyılarından daha sıcak olması ( Okyanus akıntıları)
 
3 -Kendi yaşadığımız yer için etkili olan sıcaklık faktörleri neler olabilir.
Denize yakınlık- uzaklık, Yükselti, Enlem vb.
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün886
mod_vvisit_counterDün1205
mod_vvisit_counterBu Hafta4167
mod_vvisit_counterBu Ay29740
mod_vvisit_counterToplam7298736

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 37 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev