TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Eğitim Haberleri Ara Site Haritası
 
Anasayfa arrow 11.Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları arrow 2012-2013 Yılı 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 18-26-27-28
2012-2013 Yılı 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 18-26-27-28

 

2012-2013 Yılı 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Sayfa 18-26-27-28

DEĞERLENDİRME SAYFA 18
1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.
Edebiyat tarihi , tarihi/siyasi/sosyal/ekonomik/dini değişimleri ve yazarların yaşadıkları dönemleri inceler.
TARİH ile edebiyat tarihiyle etkileşim içindedir.


2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
D Bir edebî eserin konusu, yazarı (şairi) edebiyat tarihine kaynaklık eder.
D Edebî eserlerde yapı ve temalar tarih içinde gelişim gösterir.
D Edebî eserler yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğindedir.
Y Edebî eserlerin bir tarihî gelişimi yoktur.
D Edebiyat tarihi araştırmaları uygarlık tarihine katkı sağlar.

3. Edebiyat tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A. Sosyal olayların fikrî ve hissî etkilerini yansıtmaz.
B. Bir milletin uygarlık tarihi içindeki yeri ve katkılarıyla ilgili bilgi aktarmaz.
C. Sadece sözlü kültürümüzdeki ürünleri inceler.
D. Bir milletin tarihî süreçte yaşadığı olayları ve coğrafyayı aydınlatır.
E. Yazarların ve şairlerin sadece eserlerini inceler.
CEVAP D


4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.
( Y ) Roman türü, edebiyatımıza İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde girmiştir.
( D ) Mesnevi türü şiir şeklinde yazılır.
( Y ) Halk hikâyesi yalnızca düz yazı şeklindedir

DEĞERLENDİRME SAYFA 26

1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

• Her toplumda bir YÜKSEK zümre edebiyatı bir de HALK EDEBİYATI vardır.

• Destan Döneminde KAVMİ özellikler, dinî dönemde İSLAMİYET etrafında oluşan medeniyet, modern dönemde ise AKLIN ve BİREYİN dünyayla ilişkisi ön plana çıkarılmıştır.

2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

D Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında bir
ilişki vardır.

D İslam uygarlığı VIII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatını etkilemeye başlamıştır.

D Bir edebî dönemin yaşam tarzı ile edebiyatı ve sanatı arasında sıkı bir ilişki vardır.

Y Edebî dönemlerin zihniyetle bir ilişkisi yoktur.

3. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A. Ağıt – şarkı – mâni – masal – tuyuğ

B. Türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

C. Destan – mâni – rubai – masal – şarkı

D. Şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mâni

E. Koçaklama – türkü – mâni – masal – ağıt

(1980 – ÖYS)
CEVAP E

4. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerin büyük çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlarda, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde, kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?

A. Divan Edebiyatı

B. Millî Edebiyat

C.Servetifünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)

D.Tanzimat Edebiyatı

E. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

(1992 – ÖYS)
CEVAP A

5. Aşağıda verilen eserleri ait oldukları edebî dönemle eşleştiriniz.

Vatan Mersiyesi Tanzimat Edebiyatı

Araba Sevdası Servetifünun Edebiyatı

Şu Destanı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)

Gazel Divan Edebiyatı

İlahi İslami Dönem Türk Edebiyatı

Elhân-ı-Şitâ Servetifünun Edebiyatı

I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

SAYFA 27-28
1.

I. Edebî eserin yorumu
II. Edebî dönem, edebî eser
III.Metnin teması
IV.Şair ve yazarların duyguları
V. Edebî eserin tahlili

Yukarıda sıralananlardan hangisi edebiyat tarihinin incelediği konulardan biridir?
A. I

B. II
C. III
D. IV
E. V

CEVAP B

2. Şeyhî’nin “Harnâme”si ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Öyküleyici anlatımdan sınırlı yararlanılmıştır.

B. Mensur şekilde yazılmıştır.

C. Edebiyatımızın en güzel eseridir.

D. Mesnevi şeklinde yazılmış, didaktik ve alegorik bir eserdir.

E. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir ürünüdür.

CEVAP D

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?

A. Lehçe ve şive farklılıkları

B. Kültürel değişiklikler

C. Coğrafi değişiklikler

D. Teknolojik gelişmeler

E. Din değişimi

CEVAP D

4. Aşağıdaki seçeneklerden edebiyat tarihiyle ilgili olanları işaretleyiniz.

Coğrafi çevre

XXX Dinî hayat

Ahlaki hayat

Gelir dağılımı

XXX Siyasi hayat

XXX Sosyal hayat

5. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D ) Destan Döneminde kavme ait özellikler edebiyat üzerinde etkili olmuştur.

( Y ) Bir milletin kültürü, yaşayışı, inancı, sanat ve edebiyat ürünlerinde kendini göstermiştir.

( D ) Modern dönemde akıl ve bireyin dünya ile ilişkisi edebî eserlerde etkisini artırmıştır.

6. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

• Şinasi, Ziya Paşa ve NAMIK KEMAL Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının ilk temsilcileridir.

VATAN YAHUT SİLİSTRE sahnelenen ilk tiyatro eseridir.

7. Aşağıda verilen ürünlerin ait oldukları edebî dönemleri yazınız.

• Gazel, kaside, mesnevi : İslamiyet Etkisi

• Sagu, koşuk, destan, sav : İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

• Koşma, semai, türkü, ninni : Halk Edebiyatı

• Hikâye, roman, serbest şiir : Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi tarihî bir roman değildir?

A. Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir

B. Osmancık – Tarık Buğra

C. Kilit – Mustafa Necati Sepetçioğlu

D. Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

E. Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman

CEVAP D

9.
Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

D Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 1860 yılında başlar.

Y Destanlar, İslami Dönemin ürünleridir.

Y Koşuk, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ürünüdür.

D Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında iki farklı medeniyetin izleri vardır.

10. “Edebiyat tarihi, bir milletin manevi ve maddi gelişmesini, edebî eserlerin arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir.”
Fuad KÖPRÜLÜYukarıdaki ifadeden edebiyat tarihiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A. Bir milletin manevi yönden gelişimini gösterir.

B. Tarihin canlı bir şubesi olduğundan gelişimi devamlıdır.

C. Tarihin sınıflanmasında önemli bir role sahiptir.

D. Bir milletin maddi gelişimini gözlemleme imkânı sağlar.

E. Edebî eser, edebiyat tarihinin hareket noktasıdır.

CEVAP C

 

Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim

Ziyaretçi Sayacı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün1325
mod_vvisit_counterDün1278
mod_vvisit_counterBu Hafta9018
mod_vvisit_counterBu Ay24174
mod_vvisit_counterToplam3648089

Kimler Çevrimiçi

Şuanda 7 konuk çevrimiçi

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev