TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2011 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar?
2011-2012 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 11-30 Aras?

2011-2012 Y?l? 9.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Etkinlik ve Sorular?n Cevaplar? (Karizma Yay?nlar?) Sayfa 11-30 Aras?

1.?LET???M

1.Çizimler incelendi?inde insan?n ileti?im ihtiyac? kar??m?za ç?kar.

2.
a)?nsano?lunun çevresiyle ileti?im kurmak için ba?vurdu?u yollar zaman içerisinde teknolojinin de geli?mesiyle hayli mesafe kat etmi?tir.
b) Söylenemez;çünkü ileti?im sadece insanlar aras?nda vard?r.

3)?nternet,telefon s?kl?kla kulland???m?z anla?ma araçlar?d?r.

4) Olabilir.

5)Atatürk ilke ve ink?laplar?yla bas?n özgürlü?ü aras?nda ili?ki kurulabilir.

SAYFA 11

4) ?leti?im ……………………………………….?Ç?N ÖNEML?D?R.
Ø Hayat?n gere?i oldu?u için önemlidir.

Ø Hayat?n ak???n? sa?lad??? için önemlidir.

Ø ?nsanlar aras?nda geli?meyi sa?lad??? için önemlidir.

Ø Ki?ileri birbirine ba?layarak, onlar?n sosyal bir grup halinde uyum içinde ya?amalar?na yard?mc? oldu?u için önemlidir.
Ø Belli bir toplumda insan?n kendinden önce var olan kurallar? ö?renmesi, de?er ve inançlar? benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynamas? yani toplumsalla?y? sa?lad??? için önemlidir.

Ø Bireylerin kendi amaçlar? do?rultusunda ortak bir amaçta birle?erek toplumsal örgütlenmelerin kurulmas?nda da rol oynad??? için ÖNEML?D?R.

SAYFA 12

B.Metinde Ha?met Gülkokan ve sakatatç? aras?nda geçen ileti?im ögeleri
Gönderici(konu?an): “Ha?met Gülkokan” –Gülüm,bizim ci?er
Al?c?(dinleyen):sakatatç? –Haz?r Ha?met Bey
?leti(mesaj) : ci?er
Kanal: hava
?ifre:kullan?lan dil
Dönüt: -Haz?r Ha?met Bey
Ba?lam: hâl-al??veri? ortam? (Genellikle üstü kapal?pazar yeri.)

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4693
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4693
mod_vvisit_counterBu Ay24856
mod_vvisit_counterToplam7722913

Kimler evrimii

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev