TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 3-8-9-10-11-12-13

2010 Y?l? 12.S?n?f Dil ve Anlat?m Kitab? Cevaplar? Sayfa 3-8-9-10-11-12-13

sayfa 3 haz?rl?k çal??malar?
1)Toplumdaki olaylar?n etkisiyle sanat?ç?n?n iç dünyas?n? yans?tma iste?i
2)Yazarlar ya?ad?klar? dönemden etkilenirler.
3)Sanat eselerinin ilerlemede ne kadar önemli oldu?unu söylüyor.

Sayfa 8
1)Ki?i,yer,zaman,olay
2)Cumhuriyet dönemi y?llar?nda yaz?lm??t?r.(2. Dünya Sava?? olabili.)Gerçekçili?i yans?t?yor.
3)Ki?i kendisini olay?n içinde hisseder ama tiyatroda farkl? hem görsel hem de i?itsel.
4)Dil ötesi i?levinde.Çünlü bu bir sanat metnidir.

2010-2011 E?itim ve ö?retim y?l? 12.. S?n?f Dil ve anlat?m kitab? Ful cevaplar?

 

3. etkinlik
1)1. metin sava? sonras? halk?n çekti?i yoklugu anltm??t?r.2.metinde zaman?n içinde ak?p gitti?ini,3. metinde realizm hakk?n da bilgi vermi?tir.
2)Realizm metninde ileti dogrudan verilmi?tir.
3)?letisi dogrudan olan metinler sanatsal de?illerdir.iletsi dolayl? yoldan olan metinler ise sanatsal metinlerdir.

4. etkinlik
-Kaymakl? tavuk gö?sü:dil ötesi(sanatsal)
Realizm:Göndergesel

-Yaz?l?? amaçlar? farkl? oldu?undan i?levleri farkl?dr.

sayfa 9 5. etkinli?i
s??r 1926y?l?nda yan? cumhur?yet?n ?lan?ndan sonra yaz?lm??t?r. cumhur?yet donem?nde sa?rler anadoluya yonel?se geçi? yapm?slar ve anadoluya yonelerek halk?n yasay?slar?n? d?le get?rm?slerd?r bu bak?mdan sa?r bulundugu donemden etk?lenm?s ve anadoluyu konu etm?st?r her eser bulundugu donem?n ?zler?n? tas?r umar?m ?s?ne yarar


SAYFA=10
D?LLE GERÇEKLE?T?R?LEN SANA ETK?NL?KLER? :
1)ANLATMAYA BA?LI MET?NLER=FABL,MASAL,H?KAYE,ROM AN
2)GÖSTERMEYE BA?LI MET?NLER=T?YARTOa)KOMED?,b)TRA JED? c)DRAM d)ORTA OYUNU,e)KÖY SEY?RL?K OYUNU.

KEND?N? COSKUYLA ?FADE ETMEYE BA?LI TÜRLER=???R

Dille gerçele?tirilen sanat etkinlikleri
Anlatmaya ba?l? edebi türler
-Hikaye
-Roman
-Destan
-Masal
-Fabl
Göstermeye ba?l? edebi metinler
-Tiyatro
-Bale
-Sinema
Kendini co?kuyla ifade etmeyeba?l? türler
-?iir
-Müzik


SAYFA=11

11.ETK?NL?K-->MASAL=SANATSAL
FIKRA=Ö?RET?C?
DENEME=Ö?RET?C?
H?KAYE =SANATSAL
FABL =SANATSAL
ELE?T?R?=Ö?RET?C?
B?YOGRAF?=Ö?RET?C?
ROAMN,???R ,T?YATRO=SANATSAL

12. etkinlik: yazar sözcükleri bir araya getirir ve onlardan anlaml? cümleler elde eder. Bu cümlelerin içerisine kendi duygu ve dü?üncelerini yans?t?r. Özgün bir yap?t olu?turur.

13. etkinlik: toplumun zihniyet ve gelene?i vard?r. Sanatç? bu zihniyet ve gelenekten sanat eserini olu?turur. Sanat eseri de topluma dönerek o dönemin zihniyet ve gelene?ini yans?t?r.


SAYFA 12
SANATSAL(1.BO?LUK)

Z?HN?YET(2.BO?LUUK)
2.SORU=1.DO?RU 2.YANLIS

3.SORU=C SIKKI

4.SORU=E SIKKI

5.SORU= C SIKKI


SAYFA 13
?iirsel(1.BO?LUK)

2.SORU DO?RU

3.SORU=B SIKKI

4.SORU=A

5.SORU=D

6.SORUU=C Yo?unluk

7.SORU= SORU YANLI?

8.SORU=C SIKKI

9.SORU=C SIKKI

10.SORU=A SIKKI

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1354
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5412
mod_vvisit_counterBu Ay19775
mod_vvisit_counterToplam7676121

Kimler evrimii

Şu anda 70 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev